เนื้อเพลง Halfway Home คำอ่านไทย Jason Mraz

Well I used to walk along the opposite side of the road
( เว็ล ไอ ยูซ ทู วอค อะลอง ดิ อ๊อพโพสิท ไซด อ็อฝ เดอะ โรด)
And made others get out of my way
(แอ็นด เมด อัฑเออะ เก็ท เอ้า อ็อฝ มาย เว)
I used to think that I could just sit and wait for the times
(ไอ ยูซ ทู ธิงค แดท ไอ เคิด จัซท ซิท แอ็นด เวท ฟอ เดอะ ไทม)
But they won’t come till I meet them halfway
(บัท เด ว็อนท คัม ทิล ไอ มีท เฑ็ม ฮอฟเวย์)

I’m halfway home and I’m on, on my own
(แอม ฮอฟเวย์ โฮม แอ็นด แอม ออน , ออน มาย โอน)
I’m halfway there and I don’t care, no I don’t mind
(แอม ฮอฟเวย์ แดร์ แอ็นด ดาย ด้อนท์ แค , โน ไอ ด้อนท์ ไมนด)
I plan to leave here after supper time
(ไอ แพล็น ทู ลีฝ เฮียร อาฟเทอะ ซัพเพอะ ไทม)
That’s when traffic is light, all I need is a sign
(แด๊ท ฮเว็น ทแรฟฟิค อีส ไลท , ออล ไอ นีด อีส ซา ไซน)
And I’ll be alright. I’ll be fine
(แอ็นด แอล บี ออลไร๊ท แอล บี ไฟน)

Well I used to think that I could just sleep and then I would dream
(เว็ล ไอ ยูซ ทู ธิงค แดท ไอ เคิด จัซท ซลีพ แอ็นด เด็น นาย เวิด ดรีม)
And everything it would just come to me
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อิท เวิด จัซท คัม ทู มี)
Until I woke one day without anything to eat
(อันทีล ไอ โวค วัน เด วิเฑาท เอนอิธิง ทู อีท)
Lying on the opposite side of the street
(ลายยิง ออน ดิ อ๊อพโพสิท ไซด อ็อฝ เดอะ ซทรีท)
I’m halfway home and I’m still out, still out on my own
(แอม ฮอฟเวย์ โฮม แอ็นด แอม ซทิล เอ้า , ซทิล เอ้า ออน มาย โอน)

I’m halfway there and I don’t care, no I don’t mind
(แอม ฮอฟเวย์ แดร์ แอ็นด ดาย ด้อนท์ แค , โน ไอ ด้อนท์ ไมนด)
Because it ain’t my time not to stay or say
(บิคอส อิท เอน มาย ไทม น็อท ทู ซเท ออ เซ)
Well I can’t say, but you can bet that I will, I will play my heart out
(เว็ล ไอ แค็นท เซ , บัท ยู แค็น เบ็ท แดท ไอ วิล , ไอ วิล พเล มาย ฮาท เอ้า)
I won’t lay.
(ไอ ว็อนท เล)

I used to think that I could just sit and wait for the times
(ไอ ยูซ ทู ธิงค แดท ไอ เคิด จัซท ซิท แอ็นด เวท ฟอ เดอะ ไทม)
But I know I gotta meet them halfway
(บัท ไอ โน ไอ กอททะ มีท เฑ็ม ฮอฟเวย์)
I’m halfway home I tried running with the flow
(แอม ฮอฟเวย์ โฮม ไอ ทไร รันนิง วิฑ เดอะ ฟโล)
I’m halfway there. Ain’t it funny how everybody seems to care
(แอม ฮอฟเวย์ แดร์ เอน ดิธ ฟันนิ เฮา เอวี่บอดี้ ซีม ทู แค)
I planned to get there around supper time their serving up bread and wine
(ไอ แพลน ทู เก็ท แดร์ อะเรานด ซัพเพอะ ไทม แด เซิฝวิง อัพ บเร็ด แอ็นด ไวน)
All I needed was a sign and I guess I’ll be alright.
(ออล ไอ นีด วอส ซา ไซน แอ็นด ดาย เก็ซ แอล บี ออลไร๊ท)

I’ll be fine.
(แอล บี ไฟน)
I’ll be fine.
(แอล บี ไฟน)
I’ll be alright.
(แอล บี ออลไร๊ท)
I’ll be alright.
(แอล บี ออลไร๊ท)

It seems to be a running theme about being fine and alright but I don’t mind.
(อิท ซีม ทู บี อะ รันนิง ธีม อะเบาท บีอิง ไฟน แอ็นด ออลไร๊ท บัท ไอ ด้อนท์ ไมนด)
Because I’ll be fine and alright
(บิคอส แอล บี ไฟน แอ็นด ออลไร๊ท)
I’ll be fine
(แอล บี ไฟน)
I’ll be fine

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Halfway Home คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น