เนื้อเพลง Dig คำอ่านไทย Mudvayne

Dig bury me underneath
( ดิก เบริ มี อันเดอะนีธ)
Everything that I am rearranging
(เอ๊วี่ติง แดท ไอ แอ็ม รีเรนจิง)
Dig bury me underneath
(ดิก เบริ มี อันเดอะนีธ)
Everything that I was slowly changing
(เอ๊วี่ติง แดท ไอ วอส ซโลลิ เช้งจิ้นส)

I would love to beat the face,
(ไอ เวิด ลัฝ ทู บีท เดอะ เฟซ ,)
Of any mother f*cker that’s thinkin’ they can change me,
(อ็อฝ เอนอิ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker แด๊ท ติ้งกิน เด แค็น เชนจ มี ,)
White knuckles grip pushing through for the gold,
(ฮไวท นักเคิล กริพ พุฌอิง ธรู ฟอ เดอะ โกลด ,)
If you’re wantin’ a piece of me I broke the mother f*ckin’ mold,
(อิฟ ยัวร์ วอนทิน อะ พีซ อ็อฝ มี ไอ บโรค เดอะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin โมลด ,)
I’m drowning in your wake
(แอม ดเรานอิง อิน ยุร เวค)
Sh*t rubbed in my face
(ฌะ *ที รูบิ อิน มาย เฟซ)
Teething on concrete
(Teethings ออน คอนครีท)
Gums bleeding
(กัม บรีดดิ้ง)

Dig bury me underneath
(ดิก เบริ มี อันเดอะนีธ)
Everything that I am rearranging
(เอ๊วี่ติง แดท ไอ แอ็ม รีเรนจิง)
Dig bury me underneath
(ดิก เบริ มี อันเดอะนีธ)
Everything that I was slowly changing
(เอ๊วี่ติง แดท ไอ วอส ซโลลิ เช้งจิ้นส)

I struggle in violated space,
(ไอ สทรั๊กเกิ้ล อิน ไฝโอะเลท ซเพซ ,)
Sell out motherf*ckers in the biz that try to f*ck me,
(เซ็ล เอ้า motherf*ckers ซิน เดอะ บิซ แดท ทไร ทู เอฟ *ck มี ,)
Hang from their T’s rated P.G. insight,
(แฮ็ง ฟร็อม แด Ts แร็ท พี จี อีนไซท ,)
I ain’t sellin’ my soul when there’s nothing to buy
(ไอ เอน เซลลิน มาย โซล ฮเว็น แดร์ นัธติง ทู ไบ)
I’m livid in my space
(แอม ลีฝอิด อิน มาย ซเพซ)
Pissing in my face
(พิซซิง อิน มาย เฟซ)
F*ck you
(เอฟ *ck ยู)
While you try
(ฮไวล ยู ทไร)
To f*ck me
(ทู เอฟ *ck มี)

Dig bury me underneath
(ดิก เบริ มี อันเดอะนีธ)
Everything that I am rearranging
(เอ๊วี่ติง แดท ไอ แอ็ม รีเรนจิง)
Dig bury me underneath
(ดิก เบริ มี อันเดอะนีธ)
Everything that I was you ain’t f*ckin’ changing me
(เอ๊วี่ติง แดท ไอ วอส ยู เอน เอฟ *ckin เช้งจิ้นส มี)
dig
(ดิก)
dig
(ดิก)
dig
(ดิก)
dig, kill, now motherf*cker
(ดิก , คิล , เนา motherf*cker)
dig, kill, now motherf*cker
(ดิก , คิล , เนา motherf*cker)
dig, kill, now motherf*cker
(ดิก , คิล , เนา motherf*cker)
dig,
(ดิก ,)
Go.
(โก)

Let me help you tie the rope around your neck,
(เล็ท มี เฮ็ลพ ยู ไท เดอะ โรพ อะเรานด ยุร เน็ค ,)
Let me help to talk you the wrong way off the ledge,
(เล็ท มี เฮ็ลพ ทู ทอค ยู เดอะ ร็อง เว ออฟฟ เดอะ เล็จ ,)
Let me help you hold the glock against your head
(เล็ท มี เฮ็ลพ ยู โฮลด เดอะ คล็อก อะเกนซท ยุร เฮ็ด)
Let me help you tie the rope around your neck,
(เล็ท มี เฮ็ลพ ยู ไท เดอะ โรพ อะเรานด ยุร เน็ค ,)
Let me help to talk you the wrong way off the ledge,
(เล็ท มี เฮ็ลพ ทู ทอค ยู เดอะ ร็อง เว ออฟฟ เดอะ เล็จ ,)
Let me help you hold the glock against your head,
(เล็ท มี เฮ็ลพ ยู โฮลด เดอะ คล็อก อะเกนซท ยุร เฮ็ด ,)
Let me help to chain the weights onto your legs
(เล็ท มี เฮ็ลพ ทู เชน เดอะ เวท ออนทู ยุร เล็ก)
your the blind f*ck
(ยุร เดอะ บไลนด เอฟ *ck)

Dig bury me underneath
(ดิก เบริ มี อันเดอะนีธ)
Everything that I am rearranging
(เอ๊วี่ติง แดท ไอ แอ็ม รีเรนจิง)
Dig bury me underneath
(ดิก เบริ มี อันเดอะนีธ)
Everything that I was slowly changing
(เอ๊วี่ติง แดท ไอ วอส ซโลลิ เช้งจิ้นส)
Wish you were committing
(วิฌ ยู เวอ คอมมิดดิง)
Suicide s*ckin’ on a mother f*ckin’ tailpipe
(ซยูอิไซด เอส *ckin ออน อะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckin tailpipe)
Dead man walking on a tight rope
(เด็ด แม็น วอคกิง ออน อะ ไทท โรพ)
Limbless in the middle of a channel bombs away
(Limbless ซิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ อะ แชนเน็ล บ็อม อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dig คำอ่านไทย Mudvayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น