เนื้อเพลง Mad, Sexy, Cool คำอ่านไทย Babyface

Baby, oh yeah
( เบบิ , โอ เย่)
Baby, oh yeah
(เบบิ , โอ เย่)

You don’t ever bring no drama to the game
(ยู ด้อนท์ เอฝเออะ บริง โน ดรามะ ทู เดอะ เกม)
And my drama don’t be scaring you away
(แอ็นด มาย ดรามะ ด้อนท์ บี scarings ยู อะเว)
You dont ever talk to much
(ยู ด้อนท์ เอฝเออะ ทอค ทู มัช)
Exactly just enough
(เอ็กแสคทลิ จัซท อินัฟ)
You know how and when and where and what to say
(ยู โน เฮา แอ็นด ฮเว็น แอ็นด ฮแว แอ็นด ว็อท ทู เซ)

It aint like I gotta tell you your so fine [your so fine]
(อิท เอน ไลค ไก กอททะ เท็ล ยู ยุร โซ ไฟน [ ยุร โซ ไฟน ])
You been gettin complements since you was nine [damn]
(ยู บีน เกดดิน คอมพลิเม็นท ซินซ ยู วอส ไนน [ แด็ม ])
Its like your perfect […]
(อิทซ ไลค ยุร เพ๊อร์เฟ็คท [ ])
A dimond in the rough
(อะ dimond อิน เดอะ รัฟ)
I knows you give me nothin else but love [love]
(ไอ โน ยู กิฝ มี นอทติน เอ็ลซ บัท ลัฝ [ ลัฝ ])

You are such a mad sexy cool girl
(ยู อาร์ ซัช อะ แม็ด เซคซิ คูล เกิล)
How does someone turn into you girl
(เฮา โด ซัมวัน เทิน อีนทุ ยู เกิล)
How do you explain
(เฮา ดู ยู เอ็คซพเลน)
What you do
(ว็อท ยู ดู)
What you say
(ว็อท ยู เซ)
How you be
(เฮา ยู บี)
How you play
(เฮา ยู พเล)
How you love
(เฮา ยู ลัฝ)
Everyday
(เอวี่เดย์)
How your constantly the same
(เฮา ยุร คอนสแท็นทลิ เดอะ เซม)
How you give
(เฮา ยู กิฝ)
Never hate
(เนฝเวอะ เฮท)
And you dont ever change
(แอ็นด ยู ด้อนท์ เอฝเออะ เชนจ)
Be consistantly that way
(บี consistantly แดท เว)
Your a mad sexy cool girl, and I love you that way
(ยุร รา แม็ด เซคซิ คูล เกิล , แอ็นด ดาย ลัฝ ยู แดท เว)
Baby, oohhhhh
(เบบิ , oohhhhh)

You be ruling with a certain shade of cool [shade of cool]
(ยู บี รูลอิง วิฑ อะ เซอทิน เฌด อ็อฝ คูล [ เฌด อ็อฝ คูล ])
I dont know no body half as fresh as you
(ไอ ด้อนท์ โน โน บอดอิ ฮาล์ฟ แอ็ส ฟเร็ฌ แอ็ส ยู)
I be checkin your behaviour
(ไอ บี เชคกิน ยุร บิเฮฟเยอะ)
Oh baby you got so much flavour
(โอ เบบิ ยู ก็อท โซ มัช ฟเลเฝอะ)
Sometimes I wanna call you juicy fruit [juicy]
(ซัมไทม์ ซาย วอนนา คอล ยู จูซอิ ฟรูท [ จูซอิ ])

It aint like I gotta tell you your a star [your a star]
(อิท เอน ไลค ไก กอททะ เท็ล ยู ยุร รา ซทา [ ยุร รา ซทา ])
You be shining and be sparkling in the dark
(ยู บี ชายนิง แอ็นด บี สพาคคิง อิน เดอะ ดาค)
Girl you so perfect […]
(เกิล ยู โซ เพ๊อร์เฟ็คท [ ])
You my dimond in the rough
(ยู มาย dimond อิน เดอะ รัฟ)
I know you give me nothin else but love
(ไอ โน ยู กิฝ มี นอทติน เอ็ลซ บัท ลัฝ)

You are such a mad sexy cool girl
(ยู อาร์ ซัช อะ แม็ด เซคซิ คูล เกิล)
How does someone turn into you girl
(เฮา โด ซัมวัน เทิน อีนทุ ยู เกิล)
How do you explain
(เฮา ดู ยู เอ็คซพเลน)
What you do
(ว็อท ยู ดู)
What you say
(ว็อท ยู เซ)
How you be
(เฮา ยู บี)
How you play
(เฮา ยู พเล)
How you love
(เฮา ยู ลัฝ)
Everyday
(เอวี่เดย์)
How your constantly the same
(เฮา ยุร คอนสแท็นทลิ เดอะ เซม)
How you give
(เฮา ยู กิฝ)
Never hate
(เนฝเวอะ เฮท)
And you dont ever change
(แอ็นด ยู ด้อนท์ เอฝเออะ เชนจ)
Be consistantly that way
(บี consistantly แดท เว)
Your a mad sexy cool girl, and I love you the same
(ยุร รา แม็ด เซคซิ คูล เกิล , แอ็นด ดาย ลัฝ ยู เดอะ เซม)

[baby] how does someone
([ เบบิ ] เฮา โด ซัมวัน)
So beautiful
(โซ บยูทิฟุล)
So approachable
(โซ approachable)
None so adourable
(นัน โซ adourable)
[baby] guess your my kinda wonderful
([ เบบิ ] เก็ซ ยุร มาย กินดา วันเดอะฟุล)
My dream come true
(มาย ดรีม คัม ทรู)

You are such a mad sexy cool girl [sexy cool girl]
(ยู อาร์ ซัช อะ แม็ด เซคซิ คูล เกิล [ เซคซิ คูล เกิล ])
How does someone turn into you girl [into you girl]
(เฮา โด ซัมวัน เทิน อีนทุ ยู เกิล [ อีนทุ ยู เกิล ])
How do you explain
(เฮา ดู ยู เอ็คซพเลน)
What you do
(ว็อท ยู ดู)
What you say
(ว็อท ยู เซ)
How you be
(เฮา ยู บี)
How you play
(เฮา ยู พเล)
How you love
(เฮา ยู ลัฝ)
Everyday
(เอวี่เดย์)
How your constantly the same
(เฮา ยุร คอนสแท็นทลิ เดอะ เซม)
How you give
(เฮา ยู กิฝ)
Never hate
(เนฝเวอะ เฮท)
And you dont ever change
(แอ็นด ยู ด้อนท์ เอฝเออะ เชนจ)
Be consistantly that way
(บี consistantly แดท เว)
Your a mad sexy cool girl
(ยุร รา แม็ด เซคซิ คูล เกิล)

You are such a mad sexy cool girl [ohh baby yes you are]
(ยู อาร์ ซัช อะ แม็ด เซคซิ คูล เกิล [ โอ้ เบบิ เย็ซ ยู อาร์ ])
How does someone turn into you girl [turn into you]
(เฮา โด ซัมวัน เทิน อีนทุ ยู เกิล [ เทิน อีนทุ ยู ])
How do you explain
(เฮา ดู ยู เอ็คซพเลน)
What you do
(ว็อท ยู ดู)
What you say
(ว็อท ยู เซ)
How you be
(เฮา ยู บี)
How you play [ooohh]
(เฮา ยู พเล [ อู้ ])
How you love
(เฮา ยู ลัฝ)
Everyday
(เอวี่เดย์)
How your constantly the same
(เฮา ยุร คอนสแท็นทลิ เดอะ เซม)
How you give
(เฮา ยู กิฝ)
Never hate
(เนฝเวอะ เฮท)
And you dont ever change [never change]
(แอ็นด ยู ด้อนท์ เอฝเออะ เชนจ [ เนฝเวอะ เชนจ ])
Be consistantly that way
(บี consistantly แดท เว)
Your a mad sexy cool girl
(ยุร รา แม็ด เซคซิ คูล เกิล)
[Your a mad sexy cool girl]
([ ยุร รา แม็ด เซคซิ คูล เกิล ])

Baby
(เบบิ)
How does someone turn into you girl
(เฮา โด ซัมวัน เทิน อีนทุ ยู เกิล)
How do you explain
(เฮา ดู ยู เอ็คซพเลน)
What you do
(ว็อท ยู ดู)
How you be
(เฮา ยู บี)
How you play
(เฮา ยู พเล)
How you love
(เฮา ยู ลัฝ)
Everyday
(เอวี่เดย์)
How your constantly the same
(เฮา ยุร คอนสแท็นทลิ เดอะ เซม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mad, Sexy, Cool คำอ่านไทย Babyface

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น