เนื้อเพลง Ukulele Lady คำอ่านไทย Bette Midler

A do-dooooo. A do-dooooo.
( อะ ดู dooooo อะ ดู dooooo)
I saw the splendor of the moonlight on Honolulu Bay.
(ไอ ซอ เดอะ ซพเลนเดอะ อ็อฝ เดอะ มูนไลท์ ออน Honolulu เบ)
There’s something tender in the moonlight on Honolulu Bay.
(แดร์ ซัมติง เทนเดอะ อิน เดอะ มูนไลท์ ออน Honolulu เบ)
And all the beaches are full of peaches
(แอ็นด ออล เดอะ beaches แซร์ ฟูล อ็อฝ พรีสเชด)
who bring their ukes along.
(ฮู บริง แด ukes อะลอง)
And in the glimmer of the moonlight
(แอ็นด อิน เดอะ กลีมเมอะ อ็อฝ เดอะ มูนไลท์)
they love to sing this song.
(เด ลัฝ ทู ซิง ดีซ ซ็อง)

If you like a ukulele lady,
(อิฟ ยู ไลค เก ยูคะเลลิ เลดิ ,)
ukulele lady like a you.
(ยูคะเลลิ เลดิ ไลค เก ยู)
If you want to linger where it’s shady,
(อิฟ ยู ว็อนท ทู ลีงเกอะ ฮแว อิทซ เฌดอิ ,)
ukulele lady linger too.
(ยูคะเลลิ เลดิ ลีงเกอะ ทู)
If you kiss a ukulele lady
(อิฟ ยู คิซ ซา ยูคะเลลิ เลดิ)
while you promise ever to be true,
(ฮไวล ยู พรอมอิซ เอฝเออะ ทู บี ทรู ,)
and she see another ukulele lady fool around with you.
(แอ็นด ชี ซี แอะนัธเออะ ยูคะเลลิ เลดิ ฟูล อะเรานด วิฑ ยู)
Maybe she’ll sigh, maybe she’ll cry,
(เมบี เฌ็ล ไซ , เมบี เฌ็ล คไร ,)
Maybe she’ll find somebody else
(เมบี เฌ็ล ไฟนด ซัมบอดี้ เอ็ลซ)
by and by-y-y
(ไบ แอ็นด ไบ วาย วาย)
to sing to when it’s cool and shady,
(ทู ซิง ทู ฮเว็น อิทซ คูล แอ็นด เฌดอิ ,)
where the tricky wicky wackies woo woo woo.
(ฮแว เดอะ ทรีคคิ wicky wackies วู วู วู)
If you like a ukulele lady,
(อิฟ ยู ไลค เก ยูคะเลลิ เลดิ ,)
ukulele lady like a you.
(ยูคะเลลิ เลดิ ไลค เก ยู)

Someday I’m goin’
(ซัมเดย์ แอม โกอิน)
where eyes are glowin’
(ฮแว ไอ แซร์ โกววิน)
and lips were made to kiss,
(แอ็นด ลิพ เวอ เมด ทู คิซ ,)
to see somebody in the moonlight
(ทู ซี ซัมบอดี้ อิน เดอะ มูนไลท์)
and hear the songs I missed.
(แอ็นด เฮีย เดอะ ซ็อง ซาย มิซ)

If you like a ukulele lady,
(อิฟ ยู ไลค เก ยูคะเลลิ เลดิ ,)
ukulele lady like a you, you, you.
(ยูคะเลลิ เลดิ ไลค เก ยู , ยู , ยู)
If you want to linger where it’s shady,
(อิฟ ยู ว็อนท ทู ลีงเกอะ ฮแว อิทซ เฌดอิ ,)
ukulele lady linger too.
(ยูคะเลลิ เลดิ ลีงเกอะ ทู)
If you kiss a ukulele lady
(อิฟ ยู คิซ ซา ยูคะเลลิ เลดิ)
while you promise ever to be true true, true,
(ฮไวล ยู พรอมอิซ เอฝเออะ ทู บี ทรู ทรู , ทรู ,)
and she see another ukulele lady fool around with you.
(แอ็นด ชี ซี แอะนัธเออะ ยูคะเลลิ เลดิ ฟูล อะเรานด วิฑ ยู)
Well, maybe she will sigh, maybe she will cry,
(เว็ล , เมบี ชี วิล ไซ , เมบี ชี วิล คไร ,)
aah, but maybe she will find somebody else
(อาอ้า , บัท เมบี ชี วิล ไฟนด ซัมบอดี้ เอ็ลซ)
by and by-y-y
(ไบ แอ็นด ไบ วาย วาย)
to sing to when it’s cool and shady,
(ทู ซิง ทู ฮเว็น อิทซ คูล แอ็นด เฌดอิ ,)
where the tricky wicky wackies woo woo woo.
(ฮแว เดอะ ทรีคคิ wicky wackies วู วู วู)
If you like a ukulele lady,
(อิฟ ยู ไลค เก ยูคะเลลิ เลดิ ,)
ukulele lady like a you like a me like I like a you
(ยูคะเลลิ เลดิ ไลค เก ยู ไลค เก มี ไลค ไก ไลค เก ยู)
we like a both the same.
(วี ไลค เก โบธ เดอะ เซม)
I’d like to say this very day
(อาย ไลค ทู เซ ดีซ เฝริ เด)
ukulele lady like a you-ooo-oooo.
(ยูคะเลลิ เลดิ ไลค เก ยู อู้ อู้)
laughing
(ลาฟอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ukulele Lady คำอ่านไทย Bette Midler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น