เนื้อเพลง Indestructible คำอ่านไทย Disturbed

he he
( ฮี ฮี)
he he
(ฮี ฮี)
he he
(ฮี ฮี)
he he
(ฮี ฮี)

Another mission the powers have called me away
(แอะนัธเออะ มีฌอัน เดอะ เพาเออะ แฮ็ฝ คอล มี อะเว)
Another time to carry the colors again
(แอะนัธเออะ ไทม ทู แคริ เดอะ คัลเออะ อะเกน)
My motivation an oath I’ve sworn to defend
(มาย มอดีเวชั่น แอน โอธ แอฝ ซโวน ทู ดิเฟนด)
To win the honor of coming back home again
(ทู วิน เดอะ ออนเออะ อ็อฝ คัมอิง แบ็ค โฮม อะเกน)
No explanation will matter after we begin
(โน เอคซพละเนฌัน วิล แมทเทอะ อาฟเทอะ วี บีกีน)
Unlock the dark destroyer that’s buried within
(อันลอค เดอะ ดาค ดิซทรอยเออะ แด๊ท เบริ วิฑีน)
My true vocation and now my unfortunate friend
(มาย ทรู โฝะเคฌัน แอ็นด เนา มาย อันฟอชุนิท ฟเร็นด)
You will discover a war you’re unable to win
(ยู วิล ดิซคัฝเออะ รา วอ ยัวร์ อันเอ๊เบิ่ล ทู วิน)

I’ll have you know
(แอล แฮ็ฝ ยู โน)
That I’ve become
(แดท แอฝ บิคัม)
Indestructible
(Indestructible)
Determination that is incorruptible
(ดิเทอมิเนฌัน แดท อีส incorruptible)
From the other side a terror to behold
(ฟร็อม ดิ อัฑเออะ ไซด อะ เทเรอะ ทู บิโฮลด)
Annihilation will be unavoidable
(แอ็นไนอิเลฌัน วิล บี อันนาวอยดาเบิล)
Every broken enemy will know
(เอฝริ บโรเค็น เอนอิมิ วิล โน)
That their opponent had to be invincible
(แดท แด อ็อพโพเน็นท แฮ็ด ทู บี อินฝิ๊นซิเบิ้ล)
Take a last look around while you’re alive
(เทค เก ลาซท ลุค อะเรานด ฮไวล ยัวร์ อะไลฝ)
I’m an indestructible
(แอม แอน indestructible)
Master of war
(มาซเทอะ อ็อฝ วอ)

Another reason another cause for me to fight
(แอะนัธเออะ รี๊ซั่น แอะนัธเออะ คอส ฟอ มี ทู ไฟท)
Another fuse uncovered now for me to light
(แอะนัธเออะ ฟยูส อันคัฝเออะ เนา ฟอ มี ทู ไลท)
My dedication to all that I’ve sworn to protect
(มาย เดดิเคฌัน ทู ออล แดท แอฝ ซโวน ทู พโระเทคท)
I carry out my orders without a regret
(ไอ แคริ เอ้า มาย ออเดอะ วิเฑาท ดา ริกเรท)
My declaration embedded deep under my skin
(มาย เดคละเรฌัน embedded ดีพ อันเดอะ มาย ซคิน)
A permanent reminder of how it began
(อะ เพอมะเน็นท ริไมนเดอะ อ็อฝ เฮา อิท บิแกน)
No hesitation when I am commanded to strike
(โน เฮสิเทฌัน ฮเว็น นาย แอ็ม ค็อมมานด ทู ซทไรค)
You need to know that you’re in for the fight of your life
(ยู นีด ทู โน แดท ยัวร์ อิน ฟอ เดอะ ไฟท อ็อฝ ยุร ไลฟ)

You will be shown
(ยู วิล บี โฌน)
How I’ve become
(เฮา แอฝ บิคัม)
Indestructible
(Indestructible)
Determination that is incorruptible
(ดิเทอมิเนฌัน แดท อีส incorruptible)
From the other side a terror to behold
(ฟร็อม ดิ อัฑเออะ ไซด อะ เทเรอะ ทู บิโฮลด)
Annihilation will be unavoidable
(แอ็นไนอิเลฌัน วิล บี อันนาวอยดาเบิล)
Every broken enemy will know
(เอฝริ บโรเค็น เอนอิมิ วิล โน)
That their opponent had to be invincible
(แดท แด อ็อพโพเน็นท แฮ็ด ทู บี อินฝิ๊นซิเบิ้ล)
Take a last look around while your alive
(เทค เก ลาซท ลุค อะเรานด ฮไวล ยุร อะไลฝ)
I’m an indestructible
(แอม แอน indestructible)
Master of war
(มาซเทอะ อ็อฝ วอ)

I’m
(แอม)
Indestructible
(Indestructible)
Determination that is incorruptible
(ดิเทอมิเนฌัน แดท อีส incorruptible)
From the other side a terror to behold
(ฟร็อม ดิ อัฑเออะ ไซด อะ เทเรอะ ทู บิโฮลด)
Annihilation will be unavoidable
(แอ็นไนอิเลฌัน วิล บี อันนาวอยดาเบิล)
Every broken enemy will know
(เอฝริ บโรเค็น เอนอิมิ วิล โน)
That their opponent had to be invincible
(แดท แด อ็อพโพเน็นท แฮ็ด ทู บี อินฝิ๊นซิเบิ้ล)
Take a last look around while your alive
(เทค เก ลาซท ลุค อะเรานด ฮไวล ยุร อะไลฝ)
I am indestructible
(ไอ แอ็ม indestructible)
Indestructible
(Indestructible)

Indestructible
(Indestructible)
Determination that is incorruptible
(ดิเทอมิเนฌัน แดท อีส incorruptible)
From the other side a terror to behold
(ฟร็อม ดิ อัฑเออะ ไซด อะ เทเรอะ ทู บิโฮลด)
Annihilation will be unavoidable
(แอ็นไนอิเลฌัน วิล บี อันนาวอยดาเบิล)
Every broken enemy will know
(เอฝริ บโรเค็น เอนอิมิ วิล โน)
That their opponent had to be invincible
(แดท แด อ็อพโพเน็นท แฮ็ด ทู บี อินฝิ๊นซิเบิ้ล)
Take a last look around while your alive
(เทค เก ลาซท ลุค อะเรานด ฮไวล ยุร อะไลฝ)
I’m an indestructible
(แอม แอน indestructible)
Master of war
(มาซเทอะ อ็อฝ วอ)

he he
(ฮี ฮี)
he he
(ฮี ฮี)
he he
(ฮี ฮี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Indestructible คำอ่านไทย Disturbed

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น