เนื้อเพลง For Your Love คำอ่านไทย Jessica Simpson

You are every part of mr
( ยู อาร์ เอฝริ พาท อ็อฝ มีซเทอะ)
And with every breath I take
(แอ็นด วิฑ เอฝริ บเร็ธ ไอ เทค)
Your love will light my way
(ยุร ลัฝ วิล ไลท มาย เว)
And for every day I live
(แอ็นด ฟอ เอฝริ เด ไอ ไลฝ)
The promise that I made
(เดอะ พรอมอิซ แดท ไอ เมด)
Is I will never let you go babe
(อีส ซาย วิล เนฝเวอะ เล็ท ยู โก เบบ)

I swear I never knew love like this before
(ไอ ซแว ไอ เนฝเวอะ นยู ลัฝ ไลค ดีซ บิโฟ)
And for everything you are
(แอ็นด ฟอ เอ๊วี่ติง ยู อาร์)
I gotta make you know
(ไอ กอททะ เมค ยู โน)
For your love
(ฟอ ยุร ลัฝ)

And I’d give anything for your love
(แอ็นด อาย กิฝ เอนอิธิง ฟอ ยุร ลัฝ)
Cause baby I’d never make it alone
(คอส เบบิ อาย เนฝเวอะ เมค อิท อะโลน)
Anf forever I’ll stand by your side
(Anf เฟาะเรฝเออะ แอล ซแท็นด ไบ ยุร ไซด)
I just gotta make you see yeah
(ไอ จัซท กอททะ เมค ยู ซี เย่)
I lonly live… for your love
(ไอ lonly ไลฝ ฟอ ยุร ลัฝ)
When I was running out of faith
(ฮเว็น นาย วอส รันนิง เอ้า อ็อฝ เฟธ)
You still believed in me
(ยู ซทิล บิลีฝ อิน มี)
And never let me fall
(แอ็นด เนฝเวอะ เล็ท มี ฟอล)
And the times I lost my way
(แอ็นด เดอะ ไทม ซาย ล็อซท มาย เว)
You’re the one who held me up
(ยัวร์ ดิ วัน ฮู เฮ็ลด มี อัพ)
And brought me through it all
(แอ็นด บรอท มี ธรู อิท ดอร์)

I swear I never saw it like this before
(ไอ ซแว ไอ เนฝเวอะ ซอ อิท ไลค ดีซ บิโฟ)
Cause baby with your love you gave me
(คอส เบบิ วิฑ ยุร ลัฝ ยู เกฝ มี)
The reason to go on
(เดอะ รี๊ซั่น ทู โก ออน)
And for your love
(แอ็นด ฟอ ยุร ลัฝ)

And I’d give anything for your love
(แอ็นด อาย กิฝ เอนอิธิง ฟอ ยุร ลัฝ)
Cause baby I’d never make it alone
(คอส เบบิ อาย เนฝเวอะ เมค อิท อะโลน)
Anf forever I’ll stand by your side
(Anf เฟาะเรฝเออะ แอล ซแท็นด ไบ ยุร ไซด)
I just gotta make you see yeah
(ไอ จัซท กอททะ เมค ยู ซี เย่)
I lonly live… for your love
(ไอ lonly ไลฝ ฟอ ยุร ลัฝ)
When I was running out of faith
(ฮเว็น นาย วอส รันนิง เอ้า อ็อฝ เฟธ)
You still believed in me
(ยู ซทิล บิลีฝ อิน มี)
And never let me fall
(แอ็นด เนฝเวอะ เล็ท มี ฟอล)
And the times I lost my way
(แอ็นด เดอะ ไทม ซาย ล็อซท มาย เว)
You’re the one who held me up
(ยัวร์ ดิ วัน ฮู เฮ็ลด มี อัพ)
And brought me through it all
(แอ็นด บรอท มี ธรู อิท ดอร์)

And everything I am
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม)
And all that I could be
(แอ็นด ออล แดท ไอ เคิด บี)
Would mean nothing now
(เวิด มีน นัธติง เนา)
If you’re not with me
(อิฟ ยัวร์ น็อท วิฑ มี)
Shinin’ your light on me
(ชายนิน ยุร ไลท ออน มี)
When night is closen’ in
(ฮเว็น ไนท อีส โคลเซ็น อิน)
When I was weak
(ฮเว็น นาย วอส วีค)
You were the one who made me strong
(ยู เวอ ดิ วัน ฮู เมด มี ซทร็อง)
you gave me faith to carry on
(ยู เกฝ มี เฟธ ทู แคริ ออน)

And I’d give anything for your love
(แอ็นด อาย กิฝ เอนอิธิง ฟอ ยุร ลัฝ)
Cause baby I’d never make it alone
(คอส เบบิ อาย เนฝเวอะ เมค อิท อะโลน)
Anf forever I’ll stand by your side
(Anf เฟาะเรฝเออะ แอล ซแท็นด ไบ ยุร ไซด)
I just gotta make you see yeah
(ไอ จัซท กอททะ เมค ยู ซี เย่)
I lonly live… for your love
(ไอ lonly ไลฝ ฟอ ยุร ลัฝ)
When I was running out of faith
(ฮเว็น นาย วอส รันนิง เอ้า อ็อฝ เฟธ)
You still believed in me
(ยู ซทิล บิลีฝ อิน มี)
And never let me fall
(แอ็นด เนฝเวอะ เล็ท มี ฟอล)
And the times I lost my way
(แอ็นด เดอะ ไทม ซาย ล็อซท มาย เว)
You’re the one who held me up
(ยัวร์ ดิ วัน ฮู เฮ็ลด มี อัพ)
And brought me through it all
(แอ็นด บรอท มี ธรู อิท ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง For Your Love คำอ่านไทย Jessica Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น