เนื้อเพลง Nailed Shut คำอ่านไทย No Use For A Name

I always thought I had a pitch-black mind
( ไอ ออลเว ธอท ไอ แฮ็ด อะ พิช บแล็ค ไมนด)
Surrounding voice change my view
(ซะเรานดิงส ฝอยซ เชนจ มาย ฝยู)
I feel fine now, it is a shame how I found out:
(ไอ ฟีล ไฟน เนา , อิท อีส ซา เฌม เฮา ไอ เฟานด เอ้า :)
A] When I was a kid I was full of hate
(อะ ] ฮเว็น นาย วอส ซา คิด ดาย วอส ฟูล อ็อฝ เฮท)
B] Couldn’t save the teenager that never felt blame
(บี ] คูดซึ่น เซฝ เดอะ ทีนเอเจอะ แดท เนฝเวอะ เฟ็ลท บเลม)
C] Thought I blazed a path on a dead end street
(ซี ] ธอท ไอ บเลส อะ พาธ ออน อะ เด็ด เอ็นด ซทรีท)
Always incomplete
(ออลเว อินค็อมพลีท)
D] None of these are an excuse for the person
(ดี ] นัน อ็อฝ ฑิส อาร์ แอน เอ็คซคยูซ ฟอ เดอะ เพ๊อร์ซั่น)
I’ve avoided
(แอฝ อะฝอยด)
And all you fuckers in denial
(แอ็นด ออล ยู ฟัคเกอ ซิน ดิไนแอ็ล)
Looks like you’ll have to get there soon
(ลุค ไลค โยว แฮ็ฝ ทู เก็ท แดร์ ซูน)
to wait awhile
(ทู เวท อะฮไวล)

Before you send me off in a nailed shut box
(บิโฟ ยู เซ็นด มี ออฟฟ อิน อะ เนล ฌัท บ็อคซ)

Stopped feeling insecure with what was said
(สต๊อปพฺ ฟีลอิง อินซิคยูร วิฑ ว็อท วอส เซ็ด)
Indifferent to the voice attatched to the head
(อินดีฟเฟอะเร็นท ทู เดอะ ฝอยซ attatched ทู เดอะ เฮ็ด)
” What we will become, is how we choose ”
(” ว็อท วี วิล บิคัม , อีส เฮา วี ชูส “)
Fight like a dumb man when you make him think
(ไฟท ไลค เก ดัม แม็น ฮเว็น ยู เมค ฮิม ธิงค)
You stay afloat for now, but surely you’ll sink
(ยู ซเท อัฟโลท ฟอ เนา , บัท ฌูรลิ โยว ซิงค)
With synthetic friends
(วิฑ ซินเธทอิค ฟเร็นด)
Now I conclude, I won’t confide in you
(เนา ไอ ค็อนคลูด , ไอ ว็อนท ค็อนไฟด อิน ยู)

Hypocrite please, you know the truth
(ฮีพโอะคริท พลีส , ยู โน เดอะ ทรูธ)
you’re just to ” happy ” to decide it
(ยัวร์ จัซท ทู ” แฮพพิ ” ทู ดิไซด อิท)
Like a prediction in a nursery ryhme
(ไลค เก พริดีคฌัน อิน อะ เนิซเออะริ ริมมี)
To shut me up you’ll have to wait a whole life time
(ทู ฌัท มี อัพ โยว แฮ็ฝ ทู เวท ดา โฮล ไลฟ ไทม)

Before you send me off in nailed shut box
(บิโฟ ยู เซ็นด มี ออฟฟ อิน เนล ฌัท บ็อคซ)
please let me know
(พลีส เล็ท มี โน)
Before you send me off in a nailed shut box
(บิโฟ ยู เซ็นด มี ออฟฟ อิน อะ เนล ฌัท บ็อคซ)
Please let me know.

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nailed Shut คำอ่านไทย No Use For A Name

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น