เนื้อเพลง Free Your Mind คำอ่านไทย Kate Ryan

Elevated, I feel elevated
( เอลอิเฝท , ไอ ฟีล เอลอิเฝท)
I feel the love inside
(ไอ ฟีล เดอะ ลัฝ อีนไซด)
I don’t want to hide
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไฮด)
Communication – is our destination
(ค็อมยูนิเคฌัน อีส เอ๊า เดซทิเนฌัน)
Be what you wanna be
(บี ว็อท ยู วอนนา บี)

Let the music set you free [x3]
(เล็ท เดอะ มยูสิค เซ็ท ยู ฟรี [ x3 ])
Life is the key, What you want it to be
(ไลฟ อีส เดอะ คี , ว็อท ยู ว็อนท ดิธ ทู บี)
Release your mind
(รีลีซ ยุร ไมนด)
Release your mind
(รีลีซ ยุร ไมนด)

Open yourself to the universal truth
(โอเพ็น ยุรเซลฟ ทู ดิ ยูนิเฝอแซ็ล ทรูธ)
Free your mind
(ฟรี ยุร ไมนด)
Free your mind
(ฟรี ยุร ไมนด)

I close my eyes and I realise,
(ไอ คโลส มาย ไอ แซน ดาย รีโอราย ,)
Something deep inside
(ซัมติง ดีพ อีนไซด)
Makes me feel alive
(เมค มี ฟีล อะไลฝ)
I seek to find, a better state of mind
(ไอ ซีค ทู ไฟนด , อะ เบทเทอะ ซเทท อ็อฝ ไมนด)
I’m gonna live my life
(แอม กอนนะ ไลฝ มาย ไลฟ)

I’m reaching for the sky [x3]
(แอม รีชชิง ฟอ เดอะ ซไค [ x3 ])
Life is the key, what you want it to be
(ไลฟ อีส เดอะ คี , ว็อท ยู ว็อนท ดิธ ทู บี)
Release your mind
(รีลีซ ยุร ไมนด)
Release your mind
(รีลีซ ยุร ไมนด)
Open yourself to the universal truth
(โอเพ็น ยุรเซลฟ ทู ดิ ยูนิเฝอแซ็ล ทรูธ)
Free your mind
(ฟรี ยุร ไมนด)
Free your mind
(ฟรี ยุร ไมนด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Free Your Mind คำอ่านไทย Kate Ryan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น