เนื้อเพลง Seven Days คำอ่านไทย Sting

()
” Seven Days ” was all she wrote
(” เซฝเอ็น เด ” วอส ซอร์ ชี โรท)
A kind of ultimatum note
(อะ ไคนด อ็อฝ อัลทิเมทัม โนท)
She gave to me, she gave to me
(ชี เกฝ ทู มี , ชี เกฝ ทู มี)
When I thought the field had cleared
(ฮเว็น นาย ธอท เดอะ ฟีลด แฮ็ด คเลีย)
It seems another suit appeared
(อิท ซีม แอะนัธเออะ ซยูท แอ็พเพีย)
To challenge me, woe is me
(ทู แชลเล็นจ มี , โว อีส มี)
Though I hate to make a choice
(โธ ไอ เฮท ทู เมค เก ชอยซ)
My options are decreasing mostly rapidly
(มาย ออพฌัน แซร์ ดีครีซอิง โมซทลิ แรพอิดลิ)
Well we’ll see
(เว็ล เว็ล ซี)
I don’t think she’d bluff this time
(ไอ ด้อนท์ ธิงค ชี บลัฟ ดีซ ไทม)
I really have to make her mine
(ไอ ริแอ็ลลิ แฮ็ฝ ทู เมค เฮอ ไมน)
It’s plain to see
(อิทซ พเลน ทู ซี)
It’s him or me
(อิทซ ฮิม ออ มี)

Monday, I could wait till Tuesday
(มันดิ , ไอ เคิด เวท ทิล ทยูสดิ)
If I make up my mind
(อิฟ ฟาย เมค อัพ มาย ไมนด)
Wednesday would be fine, Thursday’s on my mind
(เวนสดิ เวิด บี ไฟน , เธิสดิ ออน มาย ไมนด)
Friday’d give me time, Saturday could wait
(Fridayd กิฝ มี ไทม , แซทเออะดิ เคิด เวท)
But Sunday’d be too late
(บัท Sundayd บี ทู เลท)

The fact that he’s six feet ten
(เดอะ แฟ็คท แดท อีส ซิคซ ฟีท เท็น)
Might instill fear in other men
(ไมท อินซทีล เฟีย อิน อัฑเออะ เม็น)
But not in me, The Mighty Flea [flee?]
(บัท น็อท อิน มี , เดอะ ไมทอิ ฟลี [ ฟลี ])
Ask if I am mouse or man
(อาซค อิฟ ฟาย แอ็ม เมาซ ออ แม็น)
The mirror squeaked, away I ran
(เดอะ มีเรอะ ซควีค , อะเว ไอ แร็น)
He’ll murder me in time for his tea
(เฮ็ล เมอเดอะ มี อิน ไทม ฟอ ฮิส ที)
Does it bother me at all
(โด ซิท บอฑเออะ มี แอ็ท ดอร์)
My rival is Neanderthal, it makes me think
(มาย ไรแฝ็ล อีส เนะอานเดอะทาล , อิท เมค มี ธิงค)
Perhaps I need a drink
(พแร็พซ ซาย นีด อะ ดริงค)
IQ is no problem here
(IQ อีส โน พรอบเล็ม เฮียร)
We won’t be playing Scrabble for her hand I fear
(วี ว็อนท บี พเลนิ่ง Scrabble ฟอ เฮอ แฮ็นด ดาย เฟีย)
I need that beer
(ไอ นีด แดท เบีย)

Monday, I could wait till Tuesday
(มันดิ , ไอ เคิด เวท ทิล ทยูสดิ)
If I make up my mind
(อิฟ ฟาย เมค อัพ มาย ไมนด)
Wednesday would be fine, Thursday’s on my mind
(เวนสดิ เวิด บี ไฟน , เธิสดิ ออน มาย ไมนด)
Friday’d give me time, Saturday could wait
(Fridayd กิฝ มี ไทม , แซทเออะดิ เคิด เวท)
But Sunday’d be too late
(บัท Sundayd บี ทู เลท)

Seven days will quickly go
(เซฝเอ็น เด วิล ควีคลิ โก)
The fact remains, I love her so
(เดอะ แฟ็คท ริเมน , ไอ ลัฝ เฮอ โซ)
Seven days, so many ways
(เซฝเอ็น เด , โซ เมนอิ เว)
But I can’t run away
(บัท ไอ แค็นท รัน อะเว)

Monday, I could wait till Tuesday
(มันดิ , ไอ เคิด เวท ทิล ทยูสดิ)
If I make up my mind
(อิฟ ฟาย เมค อัพ มาย ไมนด)
Wednesday would be fine, Thursday’s on my mind
(เวนสดิ เวิด บี ไฟน , เธิสดิ ออน มาย ไมนด)
Friday’d give me time, Saturday could wait
(Fridayd กิฝ มี ไทม , แซทเออะดิ เคิด เวท)
But Sunday’d be too late
(บัท Sundayd บี ทู เลท)
Do I have to tell a story
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เท็ล อะ ซโทริ)
Of a thousand rainy days since we first met
(อ็อฝ อะ เธาแส็น เรนอิ เด ซินซ วี เฟิซท เม็ท)
It’s a big enough umbrella
(อิทซ ซา บิก อินัฟ อัมบเรลละ)
But it’s always me that ends up getting wet
(บัท อิทซ ออลเว มี แดท เอ็นด อัพ เกดดดิ้ง เว็ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Seven Days คำอ่านไทย Sting

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น