เนื้อเพลง The Road I’m On คำอ่านไทย 3 Doors Down

She said life’s a lot to think about sometimes
( ชี เซ็ด ไลฟ ซา ล็อท ทู ธิงค อะเบาท ซัมไทม์)
When you’re living in between the lines
(ฮเว็น ยัวร์ ลีฝอิง อิน บีทวิน เดอะ ไลน)
And all the stars are sparkling, shine everyday
(แอ็นด ออล เดอะ ซทา แซร์ สพาคคิง , ไฌน เอวี่เดย์)
He said life’s so hard to move in sometimes
(ฮี เซ็ด ไลฟ โซ ฮาด ทู มูฝ อิน ซัมไทม์)
When it feels like I’m in the line
(ฮเว็น หนิด ฟีล ไลค แอม อิน เดอะ ไลน)
And no one even cares to ask me why I feel this way
(แอ็นด โน วัน อีเฝ็น แค ทู อาซค มี ฮไว ไอ ฟีล ดีซ เว)

And I know you feel helpless now, and I know you feel, hold on
(แอ็นด ดาย โน ยู ฟีล เฮลพเล็ซ เนา , แอ็นด ดาย โน ยู ฟีล , โฮลด ออน)
That’s the same road, the same road that I’m on, yeah
(แด๊ท เดอะ เซม โรด , เดอะ เซม โรด แดท แอม ออน , เย่)

He said life’s a lot to think about sometimes
(ฮี เซ็ด ไลฟ ซา ล็อท ทู ธิงค อะเบาท ซัมไทม์)
When you keep it on between the lines
(ฮเว็น ยู คีพ อิท ออน บีทวิน เดอะ ไลน)
And everything I want and I want to find one of these days
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท แอ็นด ดาย ว็อนท ทู ไฟนด วัน อ็อฝ ฑิส เด)
But what you thought was real in life
(บัท ว็อท ยู ธอท วอส ริแอ็ล อิน ไลฟ)
Oh, it somehow steer you wrong
(โอ , อิท ซัมฮาว ซเทีย ยู ร็อง)
And now you just keep trying and trying to find out where you belong
(แอ็นด เนา ยู จัซท คีพ ทไรอิง แอ็นด ทไรอิง ทู ไฟนด เอ้า ฮแว ยู บิลอง)
And I know you feel helpless now, and I know you feel, hold on
(แอ็นด ดาย โน ยู ฟีล เฮลพเล็ซ เนา , แอ็นด ดาย โน ยู ฟีล , โฮลด ออน)
That’s the same road, the same road that I’m on
(แด๊ท เดอะ เซม โรด , เดอะ เซม โรด แดท แอม ออน)

What you thought was real in life, somehow steer you wrong
(ว็อท ยู ธอท วอส ริแอ็ล อิน ไลฟ , ซัมฮาว ซเทีย ยู ร็อง)
And now you just keep trying and trying to find where you belong
(แอ็นด เนา ยู จัซท คีพ ทไรอิง แอ็นด ทไรอิง ทู ไฟนด ฮแว ยู บิลอง)

I know you feel helpless now, I know you feel, hold on
(ไอ โน ยู ฟีล เฮลพเล็ซ เนา , ไอ โน ยู ฟีล , โฮลด ออน)
That’s the same, the same road that I’m on
(แด๊ท เดอะ เซม , เดอะ เซม โรด แดท แอม ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Road I’m On คำอ่านไทย 3 Doors Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น