เนื้อเพลง Scared คำอ่านไทย Ashanti

[Irv Gotti]
( [ Irv ก๊อดดิ ])
Ma what’s going on
(มา ว็อท โกอิ้ง ออน)
We sitting here man
(วี ซีททิง เฮียร แม็น)
Digging on each other I’m feeling the sh*t out of you
(ดีกกิง ออน อีช อัฑเออะ แอม ฟีลอิง เดอะ ฌะ *ที เอ้า อ็อฝ ยู)
You feeling the sh*t out of me
(ยู ฟีลอิง เดอะ ฌะ *ที เอ้า อ็อฝ มี)
What you scared don’t be scared
(ว็อท ยู ซคา ด้อนท์ บี ซคา)
[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
It was around 11:30 when I realized I miss you,
(อิท วอส อะเรานด 11 : 30 ฮเว็น นาย รีแอะไลส ดาย มิซ ยู ,)
sitting at home all alone thinking what did I
(ซีททิง แอ็ท โฮม ออล อะโลน ติ้งกิง ว็อท ดิด ดาย)
just do, feeling was strong coming on and I knew I wanted you,
(จัซท ดู , ฟีลอิง วอส ซทร็อง คัมอิง ออน แอ็นด ดาย นยู ไอ ว็อนท ยู ,)
something inside me held me back,
(ซัมติง อีนไซด มี เฮ็ลด มี แบ็ค ,)
boy you got me scared of you.
(บอย ยู ก็อท มี ซคา อ็อฝ ยู)
[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
You got me afraid to let my love go.
(ยู ก็อท มี อัฟเรด ทู เล็ท มาย ลัฝ โก)
Is it my heart that I should follow.
(อีส ซิท มาย ฮาท แดท ไอ เชิด ฟอลโล)
Got me afraid to let myself go.
(ก็อท มี อัฟเรด ทู เล็ท ไมเซลฟ โก)
Got me scared of you.
(ก็อท มี ซคา อ็อฝ ยู)
[Irv Gotti]
([ Irv ก๊อดดิ ])
See,see what what it’s like it’s like we got to get over this hump ma
(ซี , ซี ว็อท ว็อท อิทซ ไลค อิทซ ไลค วี ก็อท ทู เก็ท โอเฝอะ ดีซ ฮัมพ มา)
until we get over this hump, it’s going to be f*cked up!
(อันทีล วี เก็ท โอเฝอะ ดีซ ฮัมพ , อิทซ โกอิ้ง ทู บี เอฟ *cked อัพ !)
[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
If I let go I don’t know if my heart will remain strong
(อิฟ ฟาย เล็ท โก ไอ ด้อนท์ โน อิฟ มาย ฮาท วิล ริเมน ซทร็อง)
cause you the type that just might give
(คอส ยู เดอะ ไทพ แดท จัซท ไมท กิฝ)
right and get me strong I couldn’t be just a girl
(ไรท แอ็นด เก็ท มี ซทร็อง ไอ คูดซึ่น บี จัซท ดา เกิล)
that your’re seeing once a month cause if it
(แดท ยัวร์โอว ซีอิง วันซ อะ มันธ คอส อิฟ อิท)
goes down better believe I’m gonna be your only one
(โกซ เดาน เบทเทอะ บิลีฝ แอม กอนนะ บี ยุร โอ๊นลี่ วัน)
[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
[Bridge 2x]
([ บริจ 2x ])
Should I let it go,
(เชิด ดาย เล็ท ดิธ โก ,)
Should I let it go no no no no
(เชิด ดาย เล็ท ดิธ โก โน โน โน โน)
Should I let it go,
(เชิด ดาย เล็ท ดิธ โก ,)
Should I let it go no no
(เชิด ดาย เล็ท ดิธ โก โน โน)
no no no no
(โน โน โน โน)
[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
[Bridge 2x]
([ บริจ 2x ])
[Irv Gotti]
([ Irv ก๊อดดิ ])
What’s the problem ma,
(ว็อท เดอะ พรอบเล็ม มา ,)
I can see it in ya eyes you want me just how I want you, you still
(ไอ แค็น ซี อิท อิน ยา ไอ ยู ว็อนท มี จัซท เฮา ไอ ว็อนท ยู , ยู ซทิล)
scared, you still scared it’s cool though,
(ซคา , ยู ซทิล ซคา อิทซ คูล โธ ,)
I’ll be scared too f*ckin’ with a n*gga like me, I’ll
(แอล บี ซคา ทู เอฟ *ckin วิฑ อะ เอ็น *gga ไลค มี , แอล)
be scared too, it’s aight though, I’m a wait on you, just holla back aight.
(บี ซคา ทู , อิทซ ไอชฺโธ , แอม มา เวท ออน ยู , จัซท ฮอลละ แบ็ค ไอชฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Scared คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น