เนื้อเพลง Just Like Jesse James คำอ่านไทย Cher

You’re struttin’ into town like you’re slingin’ a gun
( ยัวร์ struttin อีนทุ ทาวน์ ไลค ยัวร์ slingin อะ กัน)
Just a small town dude with a big city attitude
(จัซท ดา ซมอล ทาวน์ ดยูด วิฑ อะ บิก ซีทอิ แอททิทยูด)
Honey are you lookin’ for some trouble tonight
(ฮันอิ อาร์ ยู ลุคกิน ฟอ ซัม ทรั๊บเบิ้ล ทุไนท)
Well alright
(เว็ล ออลไร๊ท)

You think you’re so bad, drive the women folk wild
(ยู ธิงค ยัวร์ โซ แบ็ด , ดไรฝ เดอะ วีมเอิน โฟค ไวลด)
Shoot’em all down with the flash of your pearly smile
(Shootem ออล เดาน วิฑ เดอะ ฟแล็ฌ อ็อฝ ยุร เพอลิ ซไมล)
Honey but you met your match tonight
(ฮันอิ บัท ยู เม็ท ยุร แม็ช ทุไนท)
Oh, that’s right
(โอ , แด๊ท ไรท)

You think you’ll knock me off my feet
(ยู ธิงค โยว น็อค มี ออฟฟ มาย ฟีท)
til I’m flat on the floor
(ทิล แอม ฟแล็ท ออน เดอะ ฟโล)
Til my heart is cryin’ Indian and I’m begin’ for more
(ทิล มาย ฮาท อีส คายอิน อีนเดียน แอ็นด แอม บีกีน ฟอ โม)
So come on baby
(โซ คัมมอน เบบิ)
Come on baby
(คัมมอน เบบิ)
Come on baby show me what that loaded gun is for
(คัมมอน เบบิ โฌ มี ว็อท แดท โลด กัน อีส ฟอ)

If you can give it
(อิฟ ยู แค็น กิฝ อิท)
I can take it
(ไอ แค็น เทค อิท)
Cause if this heart is gonna breat it’s gonna take a lot to break it
(คอส อิฟ ดีซ ฮาท อีส กอนนะ breat อิทซ กอนนะ เทค เก ล็อท ทู บเรค อิท)
I know tonight
(ไอ โน ทุไนท)
Somebody’s gonna win the fight
(ซัมบอดี้ กอนนะ วิน เดอะ ไฟท)
So if you’re so tough
(โซ อิฟ ยัวร์ โซ ทั๊ฟ)
Come on and prove it
(คัมมอน แอ็นด พรูฝ อิท)

Your heart is down for the count and you know you’re gonna lose it
(ยุร ฮาท อีส เดาน ฟอ เดอะ เคานท แอ็นด ยู โน ยัวร์ กอนนะ ลูส อิท)
Tonight you’re gonna go down in flames
(ทุไนท ยัวร์ กอนนะ โก เดาน อิน ฟเลม)
Just like Jesse James
(จัซท ไลค เจซซี่ เจม)

You’re an outlaw lover and I’m after your hide
(ยัวร์ แอน เอาทลอ ลัฝเออะ แอ็นด แอม อาฟเทอะ ยุร ไฮด)
Well you ain’t so strong, won’t be long ’til your hands are tied
(เว็ล ยู เอน โซ ซทร็อง , ว็อนท บี ล็อง ทิล ยุร แฮ็นด แซร์ ไท)
Tonight I’m gonna take you in
(ทุไนท แอม กอนนะ เทค ยู อิน)
Dead or Alive
(เด็ด ออ อะไลฝ)
That’s right
(แด๊ท ไรท)

You break the laws of love in the name of desire
(ยู บเรค เดอะ ลอ อ็อฝ ลัฝ อิน เดอะ เนม อ็อฝ ดิไสร)
Take ten steps back
(เทค เท็น ซเท็พ แบ็ค)
Cause I’m ready baby
(คอส แอม เรดอิ เบบิ)
Aim and fire
(เอม แอ็นด ไฟร)
Baby there’s nowhere you gonna run tonight
(เบบิ แดร์ โนแวร์ ยู กอนนะ รัน ทุไนท)
Ooh That’s right
(อู้ แด๊ท ไรท)

Well you’ve had your way with love but it’s the end of the day
(เว็ล ยู๊ฟ แฮ็ด ยุร เว วิฑ ลัฝ บัท อิทซ ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เด)
Now a team of wild horses couldn’t drag your heart away
(เนา อะ ทีม อ็อฝ ไวลด ฮอซ คูดซึ่น ดแร็ก ยุร ฮาท อะเว)

So come on baby
(โซ คัมมอน เบบิ)
Come on baby
(คัมมอน เบบิ)

Come on baby you know there ain’t nothing left to say
(คัมมอน เบบิ ยู โน แดร์ เอน นัธติง เล็ฟท ทู เซ)

If you can give it
(อิฟ ยู แค็น กิฝ อิท)
I can take it
(ไอ แค็น เทค อิท)
Cause if this heart is gonna breat it’s gonna take a lot to break it
(คอส อิฟ ดีซ ฮาท อีส กอนนะ breat อิทซ กอนนะ เทค เก ล็อท ทู บเรค อิท)
I know tonight
(ไอ โน ทุไนท)
Somebody’s gonna win the fight
(ซัมบอดี้ กอนนะ วิน เดอะ ไฟท)
So if you’re so tough
(โซ อิฟ ยัวร์ โซ ทั๊ฟ)
Come on and prove it
(คัมมอน แอ็นด พรูฝ อิท)

Your heart is down for the count and you know you’re gonna lose it
(ยุร ฮาท อีส เดาน ฟอ เดอะ เคานท แอ็นด ยู โน ยัวร์ กอนนะ ลูส อิท)
Tonight you’re gonna go down in flames
(ทุไนท ยัวร์ กอนนะ โก เดาน อิน ฟเลม)
Just like Jesse James
(จัซท ไลค เจซซี่ เจม)

– Instrumental –
(อินซทรุเมนแท็ล)

You think you’ll knock me off my feet
(ยู ธิงค โยว น็อค มี ออฟฟ มาย ฟีท)
til I’m flat on the floor
(ทิล แอม ฟแล็ท ออน เดอะ ฟโล)
Til my heart is cryin’ Indian and I’m begin’ for more
(ทิล มาย ฮาท อีส คายอิน อีนเดียน แอ็นด แอม บีกีน ฟอ โม)
So come on baby
(โซ คัมมอน เบบิ)
Come on baby
(คัมมอน เบบิ)
Come on baby
(คัมมอน เบบิ)
Come on
(คัมมอน)

If you can give it
(อิฟ ยู แค็น กิฝ อิท)
I can take it
(ไอ แค็น เทค อิท)
Cause if this heart is gonna breat it’s gonna take a lot to break it
(คอส อิฟ ดีซ ฮาท อีส กอนนะ breat อิทซ กอนนะ เทค เก ล็อท ทู บเรค อิท)

I know tonight
(ไอ โน ทุไนท)
Somebody’s gonna win the fight
(ซัมบอดี้ กอนนะ วิน เดอะ ไฟท)
So if you’re so tough
(โซ อิฟ ยัวร์ โซ ทั๊ฟ)
Come on and prove it
(คัมมอน แอ็นด พรูฝ อิท)
Your heart is down for the count and you know you’re gonna lose it
(ยุร ฮาท อีส เดาน ฟอ เดอะ เคานท แอ็นด ยู โน ยัวร์ กอนนะ ลูส อิท)
Tonight you’re gonna go down in flames
(ทุไนท ยัวร์ กอนนะ โก เดาน อิน ฟเลม)
Just like Jesse James
(จัซท ไลค เจซซี่ เจม)
Tonight you’re gonna go down in flames
(ทุไนท ยัวร์ กอนนะ โก เดาน อิน ฟเลม)
Just like Jesse James
(จัซท ไลค เจซซี่ เจม)
Tonight you’re gonna go down in flames
(ทุไนท ยัวร์ กอนนะ โก เดาน อิน ฟเลม)
Just like Jesse James
(จัซท ไลค เจซซี่ เจม)

I’m gonna shoot ya down Jesse James
(แอม กอนนะ ฌูท ยา เดาน เจซซี่ เจม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Like Jesse James คำอ่านไทย Cher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น