เนื้อเพลง Not Pretty Enough คำอ่านไทย Kasey Chambers

Am I not pretty enough
( แอ็ม ไอ น็อท พรีททิ อินัฟ)
Is my heart too broken
(อีส มาย ฮาท ทู บโรเค็น)
Do I cry too much
(ดู ไอ คไร ทู มัช)
Am I too outspoken
(แอ็ม ไอ ทู เอาทซโพเค็น)
Don’t I make you laugh
(ด้อนท์ ไอ เมค ยู ลาฟ)
Should I try it harder
(เชิด ดาย ทไร อิท อาณ์เดอ)
Why do you see right through me
(ฮไว ดู ยู ซี ไรท ธรู มี)

I live, I breathe, I let it rain on me
(ไอ ไลฝ , ไอ บรีฑ , ไอ เล็ท ดิธ เรน ออน มี)
I sleep, I wake, I try hard not to break
(ไอ ซลีพ , ไอ เวค , ไอ ทไร ฮาด น็อท ทู บเรค)
I crave, I love, I’ve waited long enough
(ไอ คเรฝ , ไอ ลัฝ , แอฝ เวท ล็อง อินัฟ)
I try as hard as I can
(ไอ ทไร แอ็ส ฮาด แอ็ส ซาย แค็น)

I laugh, I feel, I make believe it’s real
(ไอ ลาฟ , ไอ ฟีล , ไอ เมค บิลีฝ อิทซ ริแอ็ล)
I fall, I freeze, I pray down on my knees
(ไอ ฟอล , ไอ ฟรีส , ไอ พเร เดาน ออน มาย นี)
I hope, I stand, I take it like a man
(ไอ โฮพ , ไอ ซแท็นด , ไอ เทค อิท ไลค เก แม็น)
I try as hard as I can
(ไอ ทไร แอ็ส ฮาด แอ็ส ซาย แค็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Not Pretty Enough คำอ่านไทย Kasey Chambers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น