เนื้อเพลง We Weren’t Born to Follow คำอ่านไทย Bon Jovi

This one goes out to the man who mines for miracles
( ดีซ วัน โกซ เอ้า ทู เดอะ แม็น ฮู ไมน ฟอ มิ๊ราเคิ่ล)
This one goes out to the ones in need
(ดีซ วัน โกซ เอ้า ทู ดิ วัน ซิน นีด)
This one goes out to the sinner and the cynical
(ดีซ วัน โกซ เอ้า ทู เดอะ ซีนเนอะ แอ็นด เดอะ ซีนอิแค็ล)
This ain’t about no apology
(ดีซ เอน อะเบาท โน อะพอลโอะจิ)
This road was paved by the hopeless and the hungry
(ดีซ โรด วอส เพฝ ไบ เดอะ โฮพเล็ซ แซน เดอะ ฮังกริ)
This road was paved by the winds of change
(ดีซ โรด วอส เพฝ ไบ เดอะ วินด อ็อฝ เชนจ)
Walking beside the guilty and the innocent
(วอคกิง บิไซด เดอะ กีลทิ แอ็นด ดิ อีนโนะเซ็นท)
How will you raise your hand when they call your name?
(เฮา วิล ยู เรส ยุร แฮ็นด ฮเว็น เด คอล ยุร เนม)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

We weren’t born to follow
(วี เวินท์ บอน ทู ฟอลโล)
Come on and get up off your knees
(คัมมอน แอ็นด เก็ท อัพ ออฟฟ ยุร นี)
When life is a bitter pill to swallow
(ฮเว็น ไลฟ อีส ซา บีทเทอะ พิล ทู ซวอลโล)
You gotta hold on to what you believe
(ยู กอททะ โฮลด ออน ทู ว็อท ยู บิลีฝ)
Believe that the sun will shine tomorrow
(บิลีฝ แดท เดอะ ซัน วิล ไฌน ทุมอโร)
And that your saints and sinners bleed
(แอ็นด แดท ยุร เซนท แซน ซีนเนอะ บลีด)
We weren’t born to follow
(วี เวินท์ บอน ทู ฟอลโล)
You gotta stand up for what you believe
(ยู กอททะ ซแท็นด อัพ ฟอ ว็อท ยู บิลีฝ)
Let me hear you say yeah, yeah, yeah, oh yeah
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ เย่ , เย่ , เย่ , โอ เย่)

This one’s about anyone who does it differently
(ดีซ วัน อะเบาท เอนอิวัน ฮู โด ซิท ดีฟเฟอะเร็นทลิ)
This one’s about the one who cusses and spits
(ดีซ วัน อะเบาท ดิ วัน ฮู cusses แซน ซพิท)
This ain’t about our livin’ in a fantasy
(ดีซ เอน อะเบาท เอ๊า ลีฝอิน อิน อะ แฟนทะซิ)
This ain’t about givin’ up or givin’ in
(ดีซ เอน อะเบาท กีฝอิน อัพ ออ กีฝอิน อิน)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

We weren’t born to follow
(วี เวินท์ บอน ทู ฟอลโล)
Come on and get up off your knees
(คัมมอน แอ็นด เก็ท อัพ ออฟฟ ยุร นี)
When life is a bitter pill to swallow
(ฮเว็น ไลฟ อีส ซา บีทเทอะ พิล ทู ซวอลโล)
You gotta hold on to what you believe
(ยู กอททะ โฮลด ออน ทู ว็อท ยู บิลีฝ)
Believe that the sun will shine tomorrow
(บิลีฝ แดท เดอะ ซัน วิล ไฌน ทุมอโร)
And that your saints and sinners bleed
(แอ็นด แดท ยุร เซนท แซน ซีนเนอะ บลีด)
We weren’t born to follow
(วี เวินท์ บอน ทู ฟอลโล)
You gotta stand up for what you believe
(ยู กอททะ ซแท็นด อัพ ฟอ ว็อท ยู บิลีฝ)
Let me hear you say yeah, yeah, yeah, oh yeah
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ เย่ , เย่ , เย่ , โอ เย่)
Let me hear you say yeah, yeah, yeah, oh yeah
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ เย่ , เย่ , เย่ , โอ เย่)

[guitar solo]
([ กิทา โซโล ])

We weren’t born to follow
(วี เวินท์ บอน ทู ฟอลโล)
Come on and get up off your knees
(คัมมอน แอ็นด เก็ท อัพ ออฟฟ ยุร นี)
When life is a bitter pill to swallow
(ฮเว็น ไลฟ อีส ซา บีทเทอะ พิล ทู ซวอลโล)
You gotta hold on to what you believe
(ยู กอททะ โฮลด ออน ทู ว็อท ยู บิลีฝ)
Believe that the sun will shine tomorrow
(บิลีฝ แดท เดอะ ซัน วิล ไฌน ทุมอโร)
And that your saints and sinners bleed
(แอ็นด แดท ยุร เซนท แซน ซีนเนอะ บลีด)
We weren’t born to follow
(วี เวินท์ บอน ทู ฟอลโล)
You gotta stand up for what you believe
(ยู กอททะ ซแท็นด อัพ ฟอ ว็อท ยู บิลีฝ)
Let me hear you say yeah, yeah, yeah, oh yeah
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ เย่ , เย่ , เย่ , โอ เย่)
Let me hear you say yeah, yeah, yeah, oh yeah
(เล็ท มี เฮีย ยู เซ เย่ , เย่ , เย่ , โอ เย่)

We weren’t born to follow – oh yeah
(วี เวินท์ บอน ทู ฟอลโล โอ เย่)
We weren’t born to follow – oh yeah
(วี เวินท์ บอน ทู ฟอลโล โอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Weren’t Born to Follow คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น