เนื้อเพลง How Do You Do! คำอ่านไทย Cascada

I see you comb your hair and gimme that
( ไอ ซี ยู โคม ยุร แฮ แอ็นด กีมมิ แดท)
grin.
(กริน)
It’s making me spin now, spinnin’ within.
(อิทซ เมคอิง มี ซพิน เนา , สปินนินวิฑีน)
Before I melt like snow, I say Hello –
(บิโฟ ไอ เม็ลท ไลค ซโน , ไอ เซ เฮ็ลโล)
How do you do!
(เฮา ดู ยู ดู !)
I love the way you undress now.
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู อันดเรซ เนา)
Baby begin.
(เบบิ บีกีน)
Do your caress, honey, my heart’s in a
(ดู ยุร คะเรซ , ฮันอิ , มาย ฮาท ซิน อะ)
mess.
(เมซ)
I love your blue-eyed voice,
(ไอ ลัฝ ยุร บลู ไอ ฝอยซ ,)
like Tiny Tim shines thru.
(ไลค ไทนิ ทิม ไฌน ธรู)
How do you do!
(เฮา ดู ยู ดู !)

How do you do, do you do, the things that you do.
(เฮา ดู ยู ดู , ดู ยู ดู , เดอะ ธิง แดท ยู ดู)
No one I know could ever keep up with you.
(โน วัน ไอ โน เคิด เอฝเออะ คีพ อัพ วิฑ ยู)
How do you do!
(เฮา ดู ยู ดู !)
Did it ever make sense to you to say Bye
(ดิด ดิท เอฝเออะ เมค เซ็นซ ทู ยู ทู เซ ไบ)
Bye Bye?
(ไบ ไบ)
How do you do, do you do, the things that you do.
(เฮา ดู ยู ดู , ดู ยู ดู , เดอะ ธิง แดท ยู ดู)
No one I know could ever keep up with you.
(โน วัน ไอ โน เคิด เอฝเออะ คีพ อัพ วิฑ ยู)
How do you do!
(เฮา ดู ยู ดู !)
Did it ever make sense to you to say Bye
(ดิด ดิท เอฝเออะ เมค เซ็นซ ทู ยู ทู เซ ไบ)
Bye Bye?
(ไบ ไบ)

I see you in that chair with the perfect
(ไอ ซี ยู อิน แดท แช วิฑ เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท)
skin.
(ซคิน)
Well how have you been, baby, livin’ in
(เว็ล เฮา แฮ็ฝ ยู บีน , เบบิ , ลีฝอิน อิน)
sin?
(ซิน)
Hey, I gotta know, did you say Hello –
(เฮ , ไอ กอททะ โน , ดิด ยู เซ เฮ็ลโล)
How do you do?
(เฮา ดู ยู ดู)
Well, here we are spending time in the
(เว็ล , เฮียร วี อาร์ ซเพ็นดิง ไทม อิน เดอะ)
louder part of town
(ลาวเดอ พาท อ็อฝ ทาวน์)
and it feels like everything’s surreal.
(แอ็นด ดิท ฟีล ไลค เอ๊วี่ติง เซอร์เรียล)
When I get old I will wait outside your
(ฮเว็น นาย เก็ท โอลด ดาย วิล เวท เอาทไซด ยุร)
house
(เฮาซ)
cos your hands have got the power meant to
(คอซ ยุร แฮ็นด แฮ็ฝ ก็อท เดอะ เพาเออะ เม็นท ทู)
heal.
(ฮีล)
How do you do, do you do, the things that
(เฮา ดู ยู ดู , ดู ยู ดู , เดอะ ธิง แดท)
you do.
(ยู ดู)
No one I know could ever keep up with you.
(โน วัน ไอ โน เคิด เอฝเออะ คีพ อัพ วิฑ ยู)
How do you do!
(เฮา ดู ยู ดู !)
Did it ever make sense to you to say Bye
(ดิด ดิท เอฝเออะ เมค เซ็นซ ทู ยู ทู เซ ไบ)
Bye Bye?
(ไบ ไบ)
How do you do, do you do, the things that
(เฮา ดู ยู ดู , ดู ยู ดู , เดอะ ธิง แดท)
you do.
(ยู ดู)
No one I know could ever keep up with you.
(โน วัน ไอ โน เคิด เอฝเออะ คีพ อัพ วิฑ ยู)
How do you do!
(เฮา ดู ยู ดู !)
Did it ever make sense to you to say Bye
(ดิด ดิท เอฝเออะ เมค เซ็นซ ทู ยู ทู เซ ไบ)
Bye Bye?
(ไบ ไบ)
How do you do, do you do, the things that
(เฮา ดู ยู ดู , ดู ยู ดู , เดอะ ธิง แดท)
you do.
(ยู ดู)
No one I know could ever keep up with you.
(โน วัน ไอ โน เคิด เอฝเออะ คีพ อัพ วิฑ ยู)
How do you do!
(เฮา ดู ยู ดู !)
Did it ever make sense to you to say Bye
(ดิด ดิท เอฝเออะ เมค เซ็นซ ทู ยู ทู เซ ไบ)
Bye Bye?
(ไบ ไบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How Do You Do! คำอ่านไทย Cascada

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น