เนื้อเพลง Try คำอ่านไทย Pink

Oh oh
(โอ้ โอ้)

Ever wonder about what he’s doing?
(เอ๊เว่อร์ วั๊นเด้อร อะเบ๊าท วอท ฮี ดูอิ้ง?)
How it all turned to lies?
(ฮาว อิท ออล เทิร์น ทูไล)
Sometimes I think that it’s better to never ask why
(ซัมไทม์ ไอ ทริ๊งค แด้ท อิท เบ๊ทเท่อร์ ทู เน๊เว่อร์ อาสคฺ วาย)

Where there is desire
(แวร์ แดร์ อีส ดีไซรํ)
There is gonna be a flame
(แดร์ อีส กอนนา บี อะ เฟลม)
Where there is a flame
(แวร์ แดร์ อีส อะ เฟลม)
Someone’s bound to get burned
(ซัมวัน บาวนฺดฺ ทูเก็ท เบิร์น)
But just because it burns
(บั๊ท จั๊สท บีคอส อิท เบิร์น)
Doesn’t mean you’re gonna die
(ดัสซึ่น มีน ยัวร์ กอนนา ดาย)
You’ve gotta get up and try, and try, and try
(ยู กอทตา เก็ท อั๊พ แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย)
Gotta get up and try, and try, and try
(กอทตา เก็ท อั๊พ แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย)
You gotta get up and try, and try, and try
(ยู กอทตา เก็ท อั๊พ แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย)
Eh, eh, eh
(เอ้ เอ เอ)

Funny how the heart can be deceiving
(ฟันนี่ ฮาว เดอะฮาร์ท แคน บี ดีซีพวิ่ง)
More than just a couple times
(มอร์ แดน จั๊สท อะคั๊พเพิ่ล ไทม์)
Why do we fall in love so easy?
(วาย ดู วี ฟอลล์ อิน เลิฟ โซ อีซี่)
Even when it’s not right
(อี๊เฝ่น เว็น อิท นอท ไร๊ท)
[adsense]
Where there is desire
(แวร์ แดร์ อีส ดีไซรํ)
There is gonna be a flame
(แดร์ อีส กอนนา บี อะ เฟลม)
Where there is a flame
(แวร์ แดร์ อีส อะ เฟลม)
Someone’s bound to get burned
(ซัมวัน บาวนฺดฺ ทูเก็ท เบิร์น)
But just because it burns
(บั๊ท จั๊สท บีคอส อิท เบิร์น)
Doesn’t mean you’re gonna die
(ดัสซึ่น มีน ยัวร์ กอนนา ดาย)
You’ve gotta get up and try, and try, and try
(ยู กอทตา เก็ท อั๊พ แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย)
Gotta get up and try, and try, and try
(กอทตา เก็ท อั๊พ แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย)
You gotta get up and try, and try, and try
(ยู กอทตา เก็ท อั๊พ แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย)

Ever worry that it might be ruined
(เอ๊เว่อร์ ว๊อร์รี่ แด้ท อิท ไม่ บี รูนเอน)
And does it make you wanna cry?
(แอนด์ ดาส อิท เม้ค ยู วอนนา คราย)
When you’re out there doing what you’re doing
(เว็น ยัวร์ เอ๊าท แดร์ ดูอิ้ง วอท ยัวร์ ดูอิ้ง)
Are you just getting by?
(อาร์ ยู จั๊สท เกททิ่งบาย))
Tell me are you just getting by, by, by?
(เทลล มี อาร์ ยู จั๊สท เกททิ่ง บาย บาย บาย)

Where there is desire
(แวร์ แดร์ อีส ดีไซรํ)
There is gonna be a flame
(แดร์ อีส กอนนา บี อะ เฟลม)
Where there is a flame
(แวร์ แดร์ อีส อะ เฟลม)
Someone’s bound to get burned
(ซัมวัน บาวนฺดฺ ทูเก็ท เบิร์น)
But just because it burns
(บั๊ท จั๊สท บีคอส อิท เบิร์น)
Doesn’t mean you’re gonna die
(ดัสซึ่น มีน ยัวร์ กอนนา ดาย)
You’ve gotta get up and try, and try, and try
(ยู กอทตา เก็ท อั๊พ แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย)
Gotta get up and try, and try, and try
(กอทตา เก็ท อั๊พ แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย)
You gotta get up and try, and try, and try
(ยู กอทตา เก็ท อั๊พ แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย)
Gotta get up and try, and try, and try
(กอทตา เก็ท อั๊พ แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย)
Gotta get up and try, and try, and try
(กอทตา เก็ท อั๊พ แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย)
You gotta get up and try, and try, and try
(ยู กอทตา เก็ท อั๊พ แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย)
Gotta get up and try, and try, and try
(กอทตา เก็ท อั๊พ แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย)

You gotta get up and try, and try, and try
(ยู กอทตา เก็ท อั๊พ แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย)
Gotta get up and try, and try, and try
(กอทตา เก็ท อั๊พ แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย แอนด์ ธราย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Try คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น