เนื้อเพลง Fiesta (Remix) คำอ่านไทย R. Kelly

Thanks to [email protected] for these lyrics.
( แธ็งค ทู [email protected] com ฟอ ฑิส ลีริค)

[feat. Jay-Z]
([ ฟีท เจ ซี ])

[Jay-Z:]
([ เจ ซี : ])
After the show it’s the afterparty, then,
(อาฟเทอะ เดอะ โฌ อิทซ ดิ แอฟเตอร์พาร์ที่ , เด็น ,)
After the party it’s the hotel lobby, then
(อาฟเทอะ เดอะ พาทิ อิทซ เดอะ โฮเทล ลอบบิ , เด็น)
After the Belve then it’s probably Cris,
(อาฟเทอะ เดอะ เบ้า เด็น อิทซ พรอบอับลิ คริซ ,)
And after the original it’s probably this
(แอ็นด อาฟเทอะ ดิ ออริจินัล อิทซ พรอบอับลิ ดีซ)
Yes ma, Bed-Stuy, Fiesta,
(เย็ซ มา , เบ็ด สตูย , ฟรีเอสต้า ,)
Remix with the homie from the Midwest-Side [Chi Boy!]
(รีมิก วิฑ เดอะ โฮมี ฟร็อม เดอะ มิดเวส ไซด [ ชี บอย ! ])
Game recognize game, hoes do too,
(เกม เรคอ็อกไนส เกม , โฮ ดู ทู ,)
It’s the new 2 Live Crew, I suppose you knew, So thugs,
(อิทซ เดอะ นยู ทู ไลฝ ครู , ไอ ซัพโพส ยู นยู , โซ ธัก ,)
Pop yo’ toasters, but don’t approach us, or
(พ็อพ โย โทซเทอะ , บัท ด้อนท์ แอ็พโรช อัซ , ออ)
Bullets’ll chase you like, Moet mimosas,
(บูเลดเซว เชซ ยู ไลค , โมสทฺ มิโมซะ ,)
Catch us both coasts’, racin’ twin Porsches,
(แค็ช อัซ โบธ โคซท , เรซิน ทวิน โพช ,)
Boxsters with Glocks that’ll pop you to make you ghosts’,
(Boxsters วิฑ คล็อก แธดิลพ็อพ ยู ทู เมค ยู โกซท ,)
Whoever come closest, you’ve been warned,
(ฮูเอฝเออะ คัม โคลสเอส , ยู๊ฟ บีน วอน ,)
But n*ggaz don’t get the picture till the weapons is drawn,
(บัท เอ็น *ggaz ด้อนท์ เก็ท เดอะ พีคเชอะ ทิล เดอะ เวพอัน ซิส ดรอน ,)
Make your way backstage, baby girl it’s on,
(เมค ยุร เว แบคสเตจ , เบบิ เกิล อิทซ ออน ,)

[Jay-Z & R. Kelly:]
([ เจ ซี & อาร์ เคลลี่ : ])
And we’ll be drinkin’ till 6 in tha mornin…
(แอ็นด เว็ล บี ดริงคิน ทิล ซิก อิน ท่า มอร์นิน)

[R. Kelly:]
([ อาร์ เคลลี่ : ])
In the back of the club with mama,
(อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ คลับ วิฑ มามะ ,)
Poppin’ bottles of Cris with mama,
(พอพปิน บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ คริซ วิฑ มามะ ,)
Put the bar on the tab for mama,
(พัท เดอะ บา ออน เดอะ แท็บ ฟอ มามะ ,)
Throwin hundreds up for grabs for mama,
(โตวอิน ฮันดเร็ด อัพ ฟอ กแร็บ ฟอ มามะ ,)
Cuz it’s about to go down tonight,
(คัซ อิทซ อะเบาท ทู โก เดาน ทุไนท ,)
I’ma be drinkin till the early lizzight,
(แอมอา บี ดริงคิน ทิล ดิ เออลิ lizzight ,)
N*gga high like a Mu’f*ckin kizzite,
(เอ็น *gga ไฮ ไลค เก Muf*ckin kizzite ,)
Take three honeys just to make me feel rizzight,
(เทค ธรี ฮันอิ จัซท ทู เมค มี ฟีล rizzight ,)
My, my, my, my,
(มาย , มาย , มาย , มาย ,)
Is what they all say when they see the frozen ice,
(อีส ว็อท เด ออล เซ ฮเว็น เด ซี เดอะ โฟ๊เซน ไอซ ,)
They say: My, my, my, my,
(เด เซ : มาย , มาย , มาย , มาย ,)
Everytime they see them big thangs on the rizzide,
(เอ๊รี่ไทม์ เด ซี เฑ็ม บิก เตง ออน เดอะ rizzide ,)
While ya’ll got a club date, I’m f*ckin with arenas,
(ฮไวล ยอล ก็อท ดา คลับ เดท , แอม เอฟ *ckin วิฑ อะรีนะ ,)
Got your man sayin, ” Tell me have you seen her? ”
(ก็อท ยุร แม็น เซย์อิน , ” เท็ล มี แฮ็ฝ ยู ซีน เฮอ “)
Yeah, she with me on the low, gettin high offa ‘dro, got her knees on the floor, Fiesta.
(เย่ , ชี วิฑ มี ออน เดอะ โล , เกดดิน ไฮ offa ดีโร , ก็อท เฮอ นี ออน เดอะ ฟโล , ฟรีเอสต้า)

Fiesta, Fiesta
(ฟรีเอสต้า , ฟรีเอสต้า)
[Repeat 7x’s]
([ ริพีท 7xs ])

Switchin lanes in my 6 in the burbs,
(สวิทชิน เลน ซิน มาย ซิก อิน เดอะ burbs ,)
I met a broad named Tasha from the burbs,
(ไอ เม็ท ดา บรอด เนม Tasha ฟร็อม เดอะ burbs ,)
Took the hood then I moved into the burbs,
(ทุค เดอะ ฮุด เด็น นาย มูฝ อีนทุ เดอะ burbs ,)
Now no mo’ sherrifs or police is in the burbs,
(เนา โน โม sherrifs ออ โพะลีซ อีส ซิน เดอะ burbs ,)
Now we about to tear this club up,
(เนา วี อะเบาท ทู เทีย ดีซ คลับ อัพ ,)
Don’t worry about expenses cuz I got that, Sho nuff,
(ด้อนท์ เวอริ อะเบาท เอ็คซเพนซ คัซ ไอ ก็อท แดท , โช นัฟ ,)
Ready to Foo! like I’m fresh outta jizzail,
(เรดอิ ทู ฟู ! ไลค แอม ฟเร็ฌ เอ๊าตา jizzail ,)
I need some Boo! from all the honeys on the DL,
(ไอ นีด ซัม บู ! ฟร็อม ออล เดอะ ฮันอิ ออน เดอะ DL ,)
I said: My, my, my, my,
(ไอ เซ็ด : มาย , มาย , มาย , มาย ,)
That’s what them thugs yellin when the strippers on the flizzoor,
(แด๊ท ว็อท เฑ็ม ธัก เยลลิน ฮเว็น เดอะ strippers ออน เดอะ flizzoor ,)
They say: My, my, my, my,
(เด เซ : มาย , มาย , มาย , มาย ,)
Got Keisha yellin from that up and down strizzoke,
(ก็อท Keisha เยลลิน ฟร็อม แดท อัพ แอ็นด เดาน strizzoke ,)
While ya’ll got a club date, I’m f*ckin with arenas,
(ฮไวล ยอล ก็อท ดา คลับ เดท , แอม เอฟ *ckin วิฑ อะรีนะ ,)
Got your man sayin, ” Tell me have you seen her? ”
(ก็อท ยุร แม็น เซย์อิน , ” เท็ล มี แฮ็ฝ ยู ซีน เฮอ “)
Yeah, she with me on the low, gettin high offa ‘dro, got her knees on tha floor, Fiesta.
(เย่ , ชี วิฑ มี ออน เดอะ โล , เกดดิน ไฮ offa ดีโร , ก็อท เฮอ นี ออน ท่า ฟโล , ฟรีเอสต้า)

[Gotti:]
([ ก๊อดดิ : ])
I put this big body up, come through in a Rover,
(ไอ พัท ดีซ บิก บอดอิ อัพ , คัม ธรู อิน อะ โรฝเออะ ,)
Not only Kelly and Gotti, it’s Boo and Hova,
(น็อท โอ๊นลี่ เคลลี่ แอ็นด ก๊อดดิ , อิทซ บู แอ็นด Hova ,)
Pop Cris if you like, my ice glist in the light,
(พ็อพ คริซ อิฟ ยู ไลค , มาย ไอซ กาส อิน เดอะ ไลท ,)
I’m with Roclain right, so I’m rich for life,
(แอม วิฑ Roclain ไรท , โซ แอม ริช ฟอ ไลฟ ,)
I’m like Heaven, everybody want to get to me,
(แอม ไลค เฮฝเอ็น , เอวี่บอดี้ ว็อนท ทู เก็ท ทู มี ,)
How you make it to the gates and forget the key,
(เฮา ยู เมค อิท ทู เดอะ เกท แซน เฟาะเกท เดอะ คี ,)
I’m the one God chose, so you blessed with me,
(แอม ดิ วัน ก็อด โชส , โซ ยู บเล็ซ วิฑ มี ,)
Gotti flow’ll get you higher than that Ecstasy, [Ya heard?]
(ก๊อดดิ flowll เก็ท ยู ไฮเออะ แฑ็น แดท เอคซทะซิ , [ ยา เฮิด ])

[Boo:]
([ บู : ])
Hey yo I come through stunnin, plus I’m gettin blunted,
(เฮ โย ไอ คัม ธรู stunnin , พลัซ แอม เกดดิน บลันท ,)
In the new 600, with the big rims on it,
(อิน เดอะ นยู 600 , วิฑ เดอะ บิก ริม ออน หนิด ,)
We rock rocks that’ll light your shoulders,
(วี ร็อค ร็อค แธดิลไลท ยุร โฌลเดอะ ,)
Got a lotta hot cars, but the drops is colder,
(ก็อท ดา ลอทดา ฮ็อท คา , บัท เดอะ ดร็อพ ซิส โคลเดอ ,)
You see VIP, me Kelly, Gotti, and Hov,
(ยู ซี วีไอพี , มี เคลลี่ , ก๊อดดิ , แอ็นด Hov ,)
Drinkin Cris like it’s H20,
(ดริงคิน คริซ ไลค อิทซ H20 ,)
All we do is spend cheese cuz we love the dough,
(ออล วี ดู อีส ซเพ็นด ชีส คัซ วี ลัฝ เดอะ โด ,)
Mami roll more trees ‘fore its time to go, [Come on]
(มัมมี โรล โม ทรี โฟ อิทซ ไทม ทู โก , [ คัมมอน ])

[R. Kelly:]
([ อาร์ เคลลี่ : ])
If you got cash money then you feel this sh*t,
(อิฟ ยู ก็อท แค็ฌ มันอิ เด็น ยู ฟีล ดีซ ฌะ *ที ,)
And if you rollin on them thangs then you feel this sh*t,
(แอ็นด อิฟ ยู โรลลิน ออน เฑ็ม เตง เด็น ยู ฟีล ดีซ ฌะ *ที ,)
If you drunk off in the club then you feel this sh*t,
(อิฟ ยู ดรังค ออฟฟ อิน เดอะ คลับ เด็น ยู ฟีล ดีซ ฌะ *ที ,)
If you’s a muthaf*ckin thug then you feel this sh*t,
(อิฟ ยู ซา muthaf*ckin ธัก เด็น ยู ฟีล ดีซ ฌะ *ที ,)
If you smokin on some ‘dro then you feel this sh*t,
(อิฟ ยู สโมกิน ออน ซัม ดีโร เด็น ยู ฟีล ดีซ ฌะ *ที ,)
And if you off that Ecstasy you got to feel this sh*t,
(แอ็นด อิฟ ยู ออฟฟ แดท เอคซทะซิ ยู ก็อท ทู ฟีล ดีซ ฌะ *ที ,)
If you sippin on some Cris you gots to feel this sh*t,
(อิฟ ยู ซิบปิ่น ออน ซัม คริซ ยู ก็อท ทู ฟีล ดีซ ฌะ *ที ,)
And if you’re throwin up your sh*t you gots to feel this sh*t, Fiesta.
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ โตวอิน อัพ ยุร ฌะ *ที ยู ก็อท ทู ฟีล ดีซ ฌะ *ที , ฟรีเอสต้า)

Fiesta, Fiesta…
(ฟรีเอสต้า , ฟรีเอสต้า)
[Repeat to fade..]
([ ริพีท ทู เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fiesta (Remix) คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น