เนื้อเพลง Heart of the City (Ain’t No Love) คำอ่านไทย Jay-Z

Thanks to [email protected] for these lyrics.
( แธ็งค ทู ดีเจ ฟแล็ฌ @pobox com ฟอ ฑิส ลีริค)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Uh, uhh, listen
(อา , อา , ลิ๊สซึ่น)
First the Fat Boys break up, now every day I wake up
(เฟิซท เดอะ แฟ็ท บอย บเรค อัพ , เนา เอฝริ เด ไอ เวค อัพ)
Somebody got a problem with Hov’
(ซัมบอดี้ ก็อท ดา พรอบเล็ม วิฑ Hov)
Whassup y’all n*ggaz all fed up cause I got a little cheddar
(ฮวัดสับ ยอล เอ็น *ggaz ออล เฟ็ด อัพ คอส ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เชเดอร์)
and my records movin out the sto’?
(แอ็นด มาย เรคออด มูฝวิน เอ้า เดอะ สโต)
Young f*cks spittin at me, young rappers gettin at me
(ยัง เอฟ *cks สปิทดิน แอ็ท มี , ยัง แรพเพอ เกดดิน แอ็ท มี)
My n*gga Big predicted the sh*t exactly
(มาย เอ็น *gga บิก พริดีคท เดอะ ฌะ *ที เอ็กแสคทลิ)
Mo’ Money, Mo’ Problems – gotta move carefully
(โม มันอิ , โม พรอบเล็ม กอททะ มูฝ แคฟุลิ)
Cause faggots hate when you gettin money like athletes
(คอส แฟกกัท เฮท ฮเว็น ยู เกดดิน มันอิ ไลค แอธลีท)
Yung’uns ice-grillin me, ohh – you not feelin me?
(Yunguns ไอซ grillin มี , โอ้ ยู น็อท ฟีลิน มี)
Fine; it cost you nothin – pay me no mind
(ไฟน ; อิท ค็อซท ยู นอทติน เพ มี โน ไมนด)
Look, I’m on my grind cousin, ain’t got time for frontin
(ลุค , แอม ออน มาย ไกรนด เค๊าซิน , เอน ก็อท ไทม ฟอ ฟ้อนดิน)
Sensitive thugs, y’all all need hugs
(เซนซิทิฝ ธัก , ยอล ออล นีด ฮัก)
Damn though mans I’m just tryin do me
(แด็ม โธ แม็น แอม จัซท ทายอิน ดู มี)
If the record’s two mill’ I’m just tryin move three
(อิฟ เดอะ เรคออด ทู มิล แอม จัซท ทายอิน มูฝ ธรี)
Get a couple of chicks, get ’em to try to do E
(เก็ท ดา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ ชิค , เก็ท เอ็ม ทู ทไร ทู ดู อี)
Hopefully they’ll menage before I reach my garage
(โฮพฟุลิ เด๊ว เม๊หนาด บิโฟ ไอ รีช มาย กะราฉ)
I don’t want much, f*ck I drove every car
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท มัช , เอฟ *ck ไอ ดโรฝ เอฝริ คา)
Some nice cooked food, some nice clean drawers
(ซัม ไน๊ซ์ คุ๊ค ฟูด , ซัม ไน๊ซ์ คลีน ดรอเออะ)
Bird-ass n*ggaz I don’t mean to ruffle y’all
(เบิด อาซ เอ็น *ggaz ไอ ด้อนท์ มีน ทู ruffle ยอล)
I know you waitin in the wing but I’m doin my thing
(ไอ โน ยู เว๊ทดิน อิน เดอะ วิง บัท แอม โดย มาย ธิง)
Where’s the love?
(ฮแว เดอะ ลัฝ)

Ain’t no love, in the heart of the city..
(เอน โน ลัฝ , อิน เดอะ ฮาท อ็อฝ เดอะ ซีทอิ)
I said where’s the love?
(ไอ เซ็ด ฮแว เดอะ ลัฝ)
Ain’t no love, in the heart of town..
(เอน โน ลัฝ , อิน เดอะ ฮาท อ็อฝ ทาวน์)
Yeah..
(เย่)

And then the Fugees gon’ break up, now everyday I wake up
(แอ็นด เด็น เดอะ Fugees ก็อน บเรค อัพ , เนา เอวี่เดย์ ไอ เวค อัพ)
Somebody got somethin to say
(ซัมบอดี้ ก็อท ซัมติน ทู เซ)
What’s all the f*ckin fussin for? Because I’m grubbin more
(ว็อท ซอร์ เดอะ เอฟ *ckin ฟัสซิน ฟอ บิคอส แอม grubbin โม)
and I pack heat like I’m the oven door?
(แอ็นด ดาย แพ็ค ฮีท ไลค แอม ดิ อัฝเอ็น โด)
N*ggaz pray and pray on my downfall
(เอ็น *ggaz พเร แอ็นด พเร ออน มาย ดาวอึนฟอล)
But everytime I hit the ground I bounce up like roundball
(บัท เอ๊รี่ไทม์ ไอ ฮิท เดอะ กเรานด ดาย เบานซ อัพ ไลค roundball)
Now I don’t wanna have to kill sound bar
(เนา ไอ ด้อนท์ วอนนา แฮ็ฝ ทู คิล เซานด บา)
Don’t wanna have to cock back the four pound bar
(ด้อนท์ วอนนา แฮ็ฝ ทู ค็อค แบ็ค เดอะ โฟ เพานด บา)
Look scrapper I got nephews to look after
(ลุค scrapper ไอ ก็อท เนฟยู ทู ลุค อาฟเทอะ)
I’m not lookin at you dudes, I’m lookin past ya
(แอม น็อท ลุคกิน แอ็ท ยู ดยูด , แอม ลุคกิน พาซท ยา)
I thought I told you characters I’m not a rapper
(ไอ ธอท ไอ โทลด ยู แคแร็คเทอะ แอม น็อท ดา แรพเพอ)
Can I live? I told you in ninety-six
(แค็น นาย ไลฝ ไอ โทลด ยู อิน ไนนทิ ซิคซ)
that I came to take this sh*t and I did, handle my biz
(แดท ไอ เคม ทู เทค ดีซ ฌะ *ที แอ็นด ดาย ดิด , แฮ๊นเดิ้ล มาย บิซ)
I scramble like Randall with his
(ไอ สแคร๊มเบิ้ล ไลค Randall วิฑ ฮิส)
Cunning-ham but the only thing runnin is numbers fam
(คันนิง แฮ็ม บัท ดิ โอ๊นลี่ ธิง รูนนิน อีส นัมเบอะ แฟม)
Jigga held you down six summers; damn, where’s the love?
(จิ๊กกา เฮ็ลด ยู เดาน ซิคซ ซัมเมอะ ; แด็ม , ฮแว เดอะ ลัฝ)

Ain’t no love, in the heart of the city..
(เอน โน ลัฝ , อิน เดอะ ฮาท อ็อฝ เดอะ ซีทอิ)
N*ggaz, where’s the love?
(เอ็น *ggaz , ฮแว เดอะ ลัฝ)
Ain’t no love, in the heart of town..
(เอน โน ลัฝ , อิน เดอะ ฮาท อ็อฝ ทาวน์)
Holla at me!!
(ฮอลละ แอ็ท มี ! !)
Ain’t no love [take ’em to church] in the heart of the city..
(เอน โน ลัฝ [ เทค เอ็ม ทู เชิช ] อิน เดอะ ฮาท อ็อฝ เดอะ ซีทอิ)
Uh, uh, uh – my n*gga where’s the love?
(อา , อา , อา มาย เอ็น *gga ฮแว เดอะ ลัฝ)
Ain’t no love, in the heart of town..
(เอน โน ลัฝ , อิน เดอะ ฮาท อ็อฝ ทาวน์)
F*ck
(เอฟ *ck)

Then Richard Pryor go and burn up, and Ike and Tina Turner break up
(เด็น ริชราท Pryor โก แอ็นด เบิน อัพ , แอ็นด Ike แอ็นด ทีน่า เทินเนอร์บเรค อัพ)
Then I wake up to more bullsh*t
(เด็น นาย เวค อัพ ทู โม bullsh*ที)
You knew me before records, you never disrespected me
(ยู นยู มี บิโฟ เรคออด , ยู เนฝเวอะ ดิซริซเพคท มี)
Now that I’m successful you’ll pull this sh*t
(เนา แดท แอม ซัคเซซฟุล โยว พุล ดีซ ฌะ *ที)
N*gga I’ll step on your porch, step to your boss
(เอ็น *gga แอล ซเท็พ ออน ยุร โพช , ซเท็พ ทู ยุร บอส)
Let’s end the speculation, I’m talkin to alla y’all
(เล็ท เอ็นด เดอะ ซเพคอิวเลฌัน , แอม ทอคกิ่น ทู alla ยอล)
Males shouldn’t be jealous that’s a female trait
(เมล ชูดดึ่น บี เจลอัซ แด๊ท ซา ฟีเมล ทเรท)
Whatchu mad cause you push dimes and he sell weight?
(วอทชู แม็ด คอส ยู พุฌ ไดม แซน ฮี เซ็ล เวท)
Y’all don’t know my expenses, I gotta buy a bigger place
(ยอล ด้อนท์ โน มาย เอ็คซเพนซ , ไอ กอททะ ไบ อะ บี๊กเกอร์ พเลซ)
Hehehe, and more baggies, why you all aggie?
(Hehehe , แอ็นด โม baggies , ฮไว ยู ออล aggie)
N*gga respect the game, that should be it
(เอ็น *gga ริซเพคท เดอะ เกม , แดท เชิด บี อิท)
What you eat don’t make me sh*t – where’s the love?
(ว็อท ยู อีท ด้อนท์ เมค มี ฌะ *ที ฮแว เดอะ ลัฝ)

Where’s the love?
(ฮแว เดอะ ลัฝ)

Ain’t no love, in the heart of the city..
(เอน โน ลัฝ , อิน เดอะ ฮาท อ็อฝ เดอะ ซีทอิ)
Ain’t no love, in the heart of town..
(เอน โน ลัฝ , อิน เดอะ ฮาท อ็อฝ ทาวน์)
Ain’t no love, in the heart of the city..
(เอน โน ลัฝ , อิน เดอะ ฮาท อ็อฝ เดอะ ซีทอิ)
Ain’t no love, in the heart of town..
(เอน โน ลัฝ , อิน เดอะ ฮาท อ็อฝ ทาวน์)
Ain’t no love, in the heart of the city..
(เอน โน ลัฝ , อิน เดอะ ฮาท อ็อฝ เดอะ ซีทอิ)
Ain’t no love, in the heart of town..
(เอน โน ลัฝ , อิน เดอะ ฮาท อ็อฝ ทาวน์)

Ain’t no love..
(เอน โน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heart of the City (Ain’t No Love) คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น