เนื้อเพลง On Any Given Day คำอ่านไทย Carbon Leaf

I woke, I broke free drove a long time
( ไอ โวค , ไอ บโรค ฟรี ดโรฝ อะ ล็อง ไทม)
It didn’t purge you from my mind
(อิท ดิ๊นอิน เพิจ ยู ฟร็อม มาย ไมนด)
Hang up the halo, maybe you’re right
(แฮ็ง อัพ เดอะ เฮโล , เมบี ยัวร์ ไรท)
Chalk it up to a starry night
(ชอค อิท อัพ ทู อะ ซทาริ ไนท)
To be set free, to live and learn
(ทู บี เซ็ท ฟรี , ทู ไลฝ แอ็นด เลิน)
Did we pass or fail the term?
(ดิด วี เพซ ออ เฟล เดอะ เทิม)
You wrote a note with chalk on my door
(ยู โรท อะ โนท วิฑ ชอค ออน มาย โด)
A message I’d known long before:
(อะ เมซซิจ อาย โนน ล็อง บิโฟ :)
On any given day, you’ll find me gone
(ออน เอนอิ กีฝเอ็น เด , โยว ไฟนด มี กอน)
On any given day, you’ll find me gone
(ออน เอนอิ กีฝเอ็น เด , โยว ไฟนด มี กอน)

Give me your reason, give me your rhyme
(กิฝ มี ยุร รี๊ซั่น , กิฝ มี ยุร ไรม)
So I can tempo me to your time
(โซ ไอ แค็น เทมโพ มี ทู ยุร ไทม)

So I can scratch your surface and be
(โซ ไอ แค็น ซคแร็ช ยุร เซอฟิซ แอ็นด บี)
A deeper part of the mystery
(อะ ดิพเพอพาท อ็อฝ เดอะ มีซเทอะริ)
To be undone, to be alone
(ทู บี อันดัน , ทู บี อะโลน)
To live life in monotone
(ทู ไลฝ ไลฟ อิน มอนโอะโทน)
I reach the beach and try to ignore
(ไอ รีช เดอะ บีช แอ็นด ทไร ทู อิกโน)
The warning I’d known long before
(เดอะ วอนิง อาย โนน ล็อง บิโฟ)
On any given day, you’ll find me gone
(ออน เอนอิ กีฝเอ็น เด , โยว ไฟนด มี กอน)
On any given day, you’ll find me gone
(ออน เอนอิ กีฝเอ็น เด , โยว ไฟนด มี กอน)

Chorus
(โครัซ)

I’ve been down to the sea
(แอฝ บีน เดาน ทู เดอะ ซี)
I’ve been down to the sea
(แอฝ บีน เดาน ทู เดอะ ซี)
And so all of the lovers will say
(แอ็นด โซ ออล อ็อฝ เดอะ ลัฝเออะ วิล เซ)
Forever star-crossed will we stay
(เฟาะเรฝเออะ ซทา คร็อซ วิล วี ซเท)
Still I can’t help feeling castaway
(ซทิล ไอ แค็นท เฮ็ลพ ฟีลอิง คาซอะเว)
on any given day
(ออน เอนอิ กีฝเอ็น เด)
Still I can’t help feeling you’ll run away
(ซทิล ไอ แค็นท เฮ็ลพ ฟีลอิง โยว รัน อะเว)
on any given day
(ออน เอนอิ กีฝเอ็น เด)

I window shop for you in my mind
(ไอ วีนโด ฌ็อพ ฟอ ยู อิน มาย ไมนด)
A flannel shirt at the five and dime
(อะ ฟแลนเน็ล เฌิท แอ็ท เดอะ ไฟฝ แอ็นด ไดม)
A lether coat cut big city style
(อะ lether โคท คัท บิก ซีทอิ ซไทล)
Boots from plastic crocodile
(บูท ฟร็อม พแลซทิค ครอคโอะไดล)
A pinecone dipped in glitter glue
(อะ pinecone ดริพ อิน กลีทเทอะ กลู)
A penny 1942
(อะ เพนนี 1942)
A necklace with a cheap green stone
(อะ เนคเครด วิฑ อะ ชีพ กรีน ซโทน)
Barefeet, cold sand. Chill to the bone
(Barefeet , โคลด แซ็นด ชิล ทู เดอะ บอน)

Chorus
(โครัซ)

My eye on you. My eye on you.
(มาย ไอ ออน ยู มาย ไอ ออน ยู)
My eye on you always
(มาย ไอ ออน ยู ออลเว)

Chorus
(โครัซ)

I lift my hands up, smell to reveal
(ไอ ลิฟท มาย แฮ็นด อัพ , ซเม็ล ทู ริฝิล)
Your perfume on the steering wheel
(ยุร เพอฟยูม ออน เดอะ สเตียริง ฮวีล)
You’re next to me asleep and I smile
(ยัวร์ เน็คซท ทู มี อัซลีพ แอ็นด ดาย ซไมล)
I think I’ll drive on for awhile
(ไอ ธิงค แอล ดไรฝ ออน ฟอ อะฮไวล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On Any Given Day คำอ่านไทย Carbon Leaf

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น