เนื้อเพลง Battle Scars คำอ่านไทย Guy Sebastian Ft. Lupe Fiasco

[Intro: Lupe Fiasco]
Hope the wound heals but it never does
(โฮพ เดอะวูนด์ ฮีล บั๊ท อิท เน๊เว่อร์ ดาส)
That’s cause you’re at war with love
(แด้ท ค๊อส ยัวร์ แอ็ท วอร์ วิธ เลิฟ)
You’re at war with love, yeah
(ยัวร์ แอ็ท วอร์ วิธ เลิฟ เย่)

[Hook: Guy Sebastian]
These battle scars don’t look like they’re fading
(ธีซ แบ๊ทเทิ้ล สการ์ ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค เดย์ เฟดิ้ง)
Don’t look like they’re ever going away
(ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค เดย์ เอ๊เว่อร์ โกอิ้ง อะเวย์)
They ain’t never gonna change
(เดย์ เอน เน๊เว่อร์ กอนนา เช้งจํ)
These battle…
(ธีซ แบ๊ทเทิ้ล)

[Verse 1: Lupe Fiasco]
Never let a wound ruin me
(เน๊เว่อร์ เล็ท อะ วูนด์ รูอิน มี)
But I feel like ruin’s wooing me
(บั๊ท ไอ ฟีล ไล๊ค รูอิน วูอิ้ง มี)
Arrow holes, they never close from Cupid on a shooting spree
(แอ๊โร่ โฮล เดย์ เน๊เว่อร์ โคลส ฟรอม คิวปิด ออน อะ ชูดติ้ง สปรี)
Feeling stupid cause I know it ain’t no you and me
(ฟิวลื่ง สทิ๊วผิด ค๊อส ไอ โนว์ อิท เอน โน ยู แอนด์ มี)
But when you’re trying to beat the odds up
(บั๊ท เว็น ยัวร์ ทายอิ้ง ทู บีท ดิ อ๊อดด อั๊พ)
Been trying to keep your nods up
(บีน ทายอิ้ง ทู คี๊พ ยัวร์ โนตส์ อั๊พ)
And you know that you should know
(แอนด์ ยู โนว์ แด้ท ยู ชูด โนว์)
And let her go
(แอนด์ เล็ท เฮอ โก)
But the fear of the unknown
(บั๊ท เดอะเฟียร์ ออฟ เดอะอันโนน)
Hold another lover strong
(โฮลด์ อะน๊าเทร่อร์ เลิฟเวอร์ สทรอง)
Sends you back into the zone
(เซ็นด ยู แบ็ค อิ๊นโท เดอะโซน)
With no Tom Hanks to bring you home
(วิธ โน ทอมแฮงค์ ทู บริง ยู โฮม)
A lover not a fighter
(อะ เลิฟเวอร์ นอท อะ ไฟ้ทเตอร์)
On the front line with a poem
(ออน เดอะฟร๊อนท ไลน์ วิธ อะ โพเอม)
Trying to write yourself a rifle
(ทายอิ้ง ทู ไร๊ท ยูเซ่ล อะ ไร๊เฟิ่ล)
Maybe sharpen up a stone
(เมบี ชาร์พเปน อั๊พ อะ สโทน)
To fight the tanks and drones of you being alone
(ทู ไฟ้ท เดอะแท๊งค แอนด์ โดลนส์ ออฟ ยู บีอิ้ง อะโลน)

[Pre-hook: Guy Sebastian]
I wish I never looked, I wish I never touched
(ไอ วิ๊ช ไอ เน๊เว่อร์ ลุ๊ค ไอ วิ๊ช ไอ เน๊เว่อร์ ทั๊ช)
I wish that I could stop loving you so much
(ไอ วิ๊ช แด้ท ไอ คูด สท๊อพ เลิฟวิ่งยู โซ มัช)
Cause I’m the only one that’s trying to keep us together
(ค๊อส แอม ดิโอ๊นลี่ วัน แดท ทายอิ้ง ทู คี๊พ อัช ทูเก๊ทเธ่อร์)
When all of the signs say that I should forget her
(เว็น ออล ออฟ เดอะซายน เซย์ แด้ท ไอ ชูด ฟอร์เก๊ท เฮอ)
I wish you weren’t the best, the best I ever had
(ไอ วิ๊ช ยู เวินท์ เดอะเบ๊สท์ เดอะเบ๊สท์ ไอ เอ๊เว่อร์ แฮด)
I wish that the good outweighed the bad
(ไอ วิ๊ช แด้ท เดอะกู๊ด เอ้าเวด เดอะแบ้ด)
Cause it’ll never be over [never be over] until you tell me it’s over
(ค๊อส อิทเด่ว เน๊เว่อร์ บี โอ๊เว่อร์ เน๊เว่อร์ บีโอ๊เว่อร์ อันทิล ยู เทลล มี อิท โอ๊เว่อร์)

[Hook: Guy Sebastian]
These battle scars don’t look like they’re fading
(ธีซ แบ๊ทเทิ้ล สการ์ ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค เดย์ เฟดิ้ง)
Don’t look like they’re ever going away
(ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค เดย์ เอ๊เว่อร์ โกอิ้ง อะเวย์)
They ain’t never gonna change
(เดย์ เอน เน๊เว่อร์ กอนนา เช้งจํ)
These battle scars don’t look like they’re fading
(ธีซ แบ๊ทเทิ้ล สการ์ ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค เดย์ เฟดิ้ง)
Don’t look like they’re ever going away
(ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค เดย์ เอ๊เว่อร์ โกอิ้ง อะเวย์)
They ain’t never gonna change
(เดย์ เอน เน๊เว่อร์ กอนนา เช้งจํ)
These battle…
(ธีซ แบ๊ทเทิ้ล)
[adsense]
[Verse 2: Lupe Fiasco]
[Then just leave then]
(เด็น จั๊สท ลี๊ฝ เด็น)
You shouldn’t have but you said it
(ยู ชูดดึ่น แฮวฟ บั๊ท ยู เซด อิท)
[And I hope you never come back]
(แอนด์ ไอ โฮพ ยู เน๊เว่อร์ คัม แบ็ค)
It shouldn’t have happened but you let it
(อิท ชูด แฮวฟ แฮ๊พเพ่น บั๊ท ยู เล็ท อิท)
Now you’re down on the ground screaming medic
(นาว ยัวร์ ดาวน์ ออน เดอะกราวนด์ สครีมมิ้ง มีดิค)
The only thing that comes is the post-traumatic stresses
(ดิ โอ๊นลี่ ติง แดท คัม อีส เดอะ โพสท-ทัวแมติก สเทรสเสส)
Shields, body armors and vests don’t properly work
(ชีลด บ๊อดี้ แอมอร์ แอนด์ เวสทฺ ด้อนท์ พร๊อพเพ่อร์ลี่ เวิ๊ร์ค)
That’s why you’re in a locker full of hurt
(แด้ท วาย ยัวร์ อิน อะ ล๊อคเกอ ฟูล ออฟ เฮิร์ท)
The enemy within and all the fires from your friends
(ดิ เอ๊นนิมี่ วิธอิน แอนด์ ออล เดอะไฟเออะร ฟรอม ยัวร์ เฟรน)
The best medicine’s to probably just let it win
(เดอะ เบ๊สท์ เม๊ดดิซิน ทู พรอบอะบลี จั๊สท เล็ท อิท วิน)

[Pre-hook: Guy Sebastian]
I wish I couldn’t feel, I wish I couldn’t love
(ไอ วิ๊ช ไอ คูดซึ่น ฟีล ไอ วิ๊ช ไอ คูดซึ่น เลิฟ)
I wish that I could stop cause it hurts so much
(ไอ วิ๊ช แด้ท ไอ คูดสท๊อพ ค๊อส อิท เฮิร์ท โซ มัช)
And I’m the only one that’s trying to keep us together
(แอนด์ แอม ดิโอ๊นลี่ วัน แดท ทายอิ้ง ทู คี๊พ อัช ทูเก๊ทเธ่อร์)
When all of the signs say that I should forget her
(เว็น ออล ออฟ เดอะซายน เซย์ แด้ท ไอ ชูด ฟอร์เก๊ท เฮอ)
I wish you weren’t the best, the best I ever had
(ไอ วิ๊ช ยู เวินท์ เดอะเบ๊สท์ เดอะเบ๊สท์ ไอ เอ๊เว่อร์ แฮด)
I wish that the good outweighed the bad
(ไอ วิ๊ช แด้ท เดอะกู๊ด เอ้าเวด เดอะแบ้ด)
Cause it’ll never be over, until you tell me it’s over
(ค๊อส อิทเด่ว เน๊เว่อร์ บี โอ๊เว่อร์ อันทิล ยู เทลล มี อิท โอ๊เว่อร์)

[Hook: Guy Sebastian]
These battle scars don’t look like they’re fading
(ธีซ แบ๊ทเทิ้ล สการ์ ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค เดย์ เฟดิ้ง)
Don’t look like they’re ever going away
(ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค เดย์ เอ๊เว่อร์ โกอิ้ง อะเวย์)
They ain’t never gonna change
(เดย์ เอน เน๊เว่อร์ กอนนา เช้งจํ)
These battle scars don’t look like they’re fading
(ธีซ แบ๊ทเทิ้ล สการ์ ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค เดย์ เฟดิ้ง)
Don’t look like they’re ever going away
(ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค เดย์ เอ๊เว่อร์ โกอิ้ง อะเวย์)
They ain’t never gonna change
(เดย์ เอน เน๊เว่อร์ กอนนา เช้งจํ)
These battle…
(ธีซ แบ๊ทเทิ้ล)

[Bridge: Guy Sebastian & Lupe Fiasco]
Cause you set me on fire
(ค๊อส ยู เซ็ท มี ออน ไฟเออะร)
I’ve never felt so alive, yeah
(แอบ เน๊เว่อร์ เฟว โซ อะไล้ฝ เย่)

No, hoping wounds heal, but it never does
(โน โฮปปิ้ง วูนด์ ฮีล บั๊ท อิท เน๊เว่อร์ ดาส)
That’s because you’re at war with love
(แด้ท บีคอส ยัวร์ แอ็ท วอร์ วิธ เลิฟ)

And I’m at the point of breaking
(แอนด์ แอม แอ็ท เดอะพ๊อยท์ ออฟ เบรคกิ้ง)
And it’s impossible to shake it [yeah]
(แอนด์ อิท อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทูเช้ค อิท เย่ )

See, you hoped the wound heals, but it never does
(ซี ยู ฮ๊อบ เดอะวูนด์ ฮีล บั๊ท อิท เน๊เว่อร์ ดาส)
That’s cause you’re at war with love
(แด้ท ค๊อส ยัวร์ แอ็ท วอร์ วิธ เลิฟ)
Hope it heals, but it never does
(โฮพ อิท ฮีล บั๊ท อิท เน๊เว่อร์ ดาส)
That’s cause you’re at war with love!
(แด้ท ค๊อส ยัวร์ แอ็ท วอร์ วิธ เลิฟ !)

[Hook: Guy Sebastian]
These battle scars don’t look like they’re fading
(ธีซ แบ๊ทเทิ้ล สการ์ ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค เดย์ เฟดิ้ง)
Don’t look like they’re ever going away
(ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค เดย์ เอ๊เว่อร์ โกอิ้ง อะเวย์)
I ain’t never gonna change
(ไอ เอน เน๊เว่อร์ กอนนา เช้งจํ)
These battle scars don’t look like they’re fading
(ธีซ แบ๊ทเทิ้ล สการ์ ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค เดย์ เฟดิ้ง)
Don’t look like they’re ever going away
(ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค เดย์ เอ๊เว่อร์ โกอิ้ง อะเวย์)
They ain’t never gonna change
(เดย์ เอน เน๊เว่อร์ กอนนา เช้งจํ)
These battle scars don’t look like they’re fading
(ธีซ แบ๊ทเทิ้ล สการ์ ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค เดย์ เฟดิ้ง)
Don’t look like they’re ever going away
(ด้อนท์ ลุ๊ค ไล๊ค เดย์ เอ๊เว่อร์ โกอิ้ง อะเวย์)
I ain’t never gonna change
(ไอ เอน เน๊เว่อร์ กอนนา เช้งจํ)
These battle…
(ธีซ แบ๊ทเทิ้ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Battle Scars คำอ่านไทย Guy Sebastian Ft. Lupe Fiasco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น