เนื้อเพลง Ugly คำอ่านไทย Bubba Sparxxx

[Timbaland]
( [ ทิมแบน ])
Uhh.. uh-oh, uh-oh
(อา อา โอ , อา โอ)
Tch-tchka-tchka-tchka-tchka uhh
(Tch tchka tchka tchka tchka อา)
Uh-oh, uh-oh
(อา โอ , อา โอ)
Tchka-tchka uhh
(Tchka tchka อา)
Uh-oh, uh-oh
(อา โอ , อา โอ)
Say what, say what? Freaky freaky uhh
(เซ ว็อท , เซ ว็อท ฟรีคกี้ฟรีคกี้อา)
Tchka-tchka-tchka-tchka Bubba
(Tchka tchka tchka tchka Bubba)

[Bubba Sparxxx]
([ Bubba Sparxxx ])
Sh*t I ain’t choose to rhyme; rhymin chose me
(ฌะ *ที ไอ เอน ชูส ทู ไรม ; ไรม์มิน โชส มี)
So I hit the track runnin – like a nosebleed
(โซ ไอ ฮิท เดอะ ทแรค รูนนิน ไลค เก โนสบีด)
Life ain’t great now, but it’s much improved
(ไลฟ เอน กเรท เนา , บัท อิทซ มัช อิมพอฟ)
Yo’ album droppin this summer? That s*cks for you
(โย แอลบัม ดรอพปิน ดีซ ซัมเมอะ แดท เอส *cks ฟอ ยู)
Cause this is Bubba’s moment – I put my mother on it
(คอส ดีซ ซิส Bubbas โมเม็นท ไอ พัท มาย ม๊าเธ่อร์ ออน หนิด)
I said my momma; it seems as if I love her don’t it?
(ไอ เซ็ด มาย มอมมา; อิท ซีม แอ็ส อิฟ ฟาย ลัฝ เฮอ ด้อนท์ ดิธ)
So buckle up, cause it’s gon’ get bumpy
(โซ บัคเคิล อัพ , คอส อิทซ ก็อน เก็ท บัมพิ)
I call my girlfriends Betty’s, and my sh*ts grumpies
(ไอ คอล มาย เกลิลเฟรน Bettys , แอ็นด มาย ฌะ *ts grumpies)
That Bubba talk – gotcha open wide
(แดท Bubba ทอค ก๊อดชา โอเพ็น ไวด)
I giggle outside the booth; but ain’t no joke inside
(ไอ กิ๊กเกิล เอาทไซด เดอะ บูธ ; บัท เอน โน โจค อีนไซด)
This is complicated – at least to y’all it is
(ดีซ ซิส คอมพลิเคท แอ็ท ลีซท ทู ยอล อิท อีส)
Just let me sell fifty million, then I’ll call it quits
(จัซท เล็ท มี เซ็ล ฟีฟทิ มีลยัน , เด็น แอล คอล อิท ควิท)
But until that day, y’all in deep doo doo
(บัท อันทีล แดท เด , ยอล อิน ดีพ ดู ดู)
I never once saw you crank it cause I just leap through you
(ไอ เนฝเวอะ วันซ ซอ ยู คแร็งค อิท คอส ไอ จัซท ลีพ ธรู ยู)
What you need to do, is just admit you love me
(ว็อท ยู นีด ทู ดู , อีส จัซท แอ็ดมีท ยู ลัฝ มี)
The South has always been Dirty but now it’s gettin ugly
(เดอะ เซาธ แฮ็ส ออลเว บีน เดอทิ บัท เนา อิทซ เกดดิน อักลิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Uglyyyyyyyyyy – in here!
(Uglyyyyyyyyyy อิน เฮียร !)
Huh, in here! Huh, in here!
(ฮู , อิน เฮียร ! ฮู , อิน เฮียร !)
It’s gon’ get uglyyyyyyyyyy – in here!
(อิทซ ก็อน เก็ท uglyyyyyyyyyy อิน เฮียร !)
Huh, in here! Huh, in here!
(ฮู , อิน เฮียร ! ฮู , อิน เฮียร !)
It’s gon’ get uglyyyyyyyyyy, uglyyy, uglyyy
(อิทซ ก็อน เก็ท uglyyyyyyyyyy , uglyyy , uglyyy)
In here! Huh, in here!
(อิน เฮียร ! ฮู , อิน เฮียร !)
It’s gon’ get uglyyyyyyyyyy – in here!
(อิทซ ก็อน เก็ท uglyyyyyyyyyy อิน เฮียร !)
Huh, in here! Huh, in here – uh-ohh!
(ฮู , อิน เฮียร ! ฮู , อิน เฮียร อา โอ้ !)

[Bubba Sparxxx]
([ Bubba Sparxxx ])
Though I am country, don’t get the wrong idea
(โธ ไอ แอ็ม คันทริ , ด้อนท์ เก็ท เดอะ ร็อง ไอดีอะ)
My ego’s gettin bigger, with every song I hear
(มาย อีโก เกดดิน บี๊กเกอร์ , วิฑ เอฝริ ซ็อง ไอ เฮีย)
Cause y’all been bullsh*ttin, spittin that booty chatter
(คอส ยอล บีน bullsh*ttin , สปิทดิน แดท บูทิ แชทเทอะ)
Out here for two days and came with somethin that truly matters
(เอ้า เฮียร ฟอ ทู เด แซน เคม วิฑ ซัมติน แดท ทรูลิ แมทเทอะ)
On goes the saga – of Bubba’s plight
(ออน โกซ เดอะ ซากะ อ็อฝ Bubbas พไลท)
She won’t see tomorrah, if I don’t cut tonight
(ชี ว็อนท ซี tomorrah , อิฟ ฟาย ด้อนท์ คัท ทุไนท)
That’s just my mood now; I hate it came to this
(แด๊ท จัซท มาย มูด เนา ; ไอ เฮท อิท เคม ทู ดีซ)
How else can I say it I don’t speak no other languages
(เฮา เอ็ลซ แค็น นาย เซ อิท ไอ ด้อนท์ ซพีค โน อัฑเออะ แลงกวิจ)
I’m fairly ripped now, so this the jimmy talkin
(แอม แฟลิ ริพ เนา , โซ ดีซ เดอะ จิมมี่ ทอคกิ่น)
You hear that beat don’tcha? That’s just Timmy talkin
(ยู เฮีย แดท บีท ด้อนชา แด๊ท จัซท ทิมมี่ ทอคกิ่น)
Go ‘head throw dem bows – f*ck it, break a bottle
(โก เฮ็ด ธโร เดม เบา เอฟ *ck อิท , บเรค กา บ๊อทเทิ่ล)
Let’s be honest none of us will ever date a model
(เล็ท บี ออนเอ็ซท นัน อ็อฝ อัซ วิล เอฝเออะ เดท อะ โม๊เด็ล)
So let’s just cut it loose, ignore the repercussions
(โซ เล็ท จัซท คัท ดิธ ลูซ , อิกโน เดอะ รีเพอะคัฌอัน)
If you scared, then just forget what we discussin
(อิฟ ยู ซคา , เด็น จัซท เฟาะเกท ว็อท วี ดิสคัสซิน)
This that new South – take a picture of me
(ดีซ แดท นยู เซาธ เทค เก พีคเชอะ อ็อฝ มี)
Cause I’m a f*ckin legend, and this is gettin ugly
(คอส แอม มา เอฟ *ckin เลจเอ็นด , แอ็นด ดีซ ซิส เกดดิน อักลิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Bubba Sparxxx]
([ Bubba Sparxxx ])
Now this thang is jumpin – ain’t it somethin?
(เนา ดีซ เตง อีส จัมปิน เอน ดิธ ซัมติน)
What makes it special, this whole moment came from nothin
(ว็อท เมค ซิท ซเพฌแอ็ล , ดีซ โฮล โมเม็นท เคม ฟร็อม นอทติน)
Now you see it triples; I bet she slurp tonight
(เนา ยู ซี อิท ทริ๊พเพิ่ล ; ไอ เบ็ท ชี slurp ทุไนท)
Lames hide your wallets hatin broads clutch your purses tight
(เลม ไฮด ยุร วอลเล็ท แฮดดิน บรอด คลัช ยุร เพิซ ไทท)
If you ain’t tryin to live, you with the wrong crowd
(อิฟ ยู เอน ทายอิน ทู ไลฝ , ยู วิฑ เดอะ ร็อง คเราด)
And if you feelin brave then better sport that thong proud
(แอ็นด อิฟ ยู ฟีลิน บเรฝ เด็น เบทเทอะ ซโพท แดท ธอง พเราด)
And if you finally breathin, then sing this song loud
(แอ็นด อิฟ ยู ไฟแน็ลลิ บีตดิน , เด็น ซิง ดีซ ซ็อง เลาด)
I’m glad I got you wet I know you had a long drought
(แอม กแล็ด ดาย ก็อท ยู เว็ท ไอ โน ยู แฮ็ด อะ ล็อง ดเราท)
Don’t worry about the law – they can’t arrest us all
(ด้อนท์ เวอริ อะเบาท เดอะ ลอ เด แค็นท แอะเรซท อัซ ซอร์)
I had to crank couldn’ta done nothin less for y’all
(ไอ แฮ็ด ทู คแร็งค couldnta ดัน นอทติน เลซ ฟอ ยอล)
Forget your inhibitions; I wanna see you whylin
(เฟาะเกท ยุร อินฮิบีฌอัน ; ไอ วอนนา ซี ยู whylin)
And if Bubba dies tonight – know he was smilin
(แอ็นด อิฟ Bubba ได ทุไนท โน ฮี วอส สไมลิน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Timbaland]
([ ทิมแบน ])
Ha ha, it’s gon’ get [uglyyyyyyyyyy – in here!]
(ฮา ฮา , อิทซ ก็อน เก็ท [ uglyyyyyyyyyy อิน เฮียร ! ])
Thck-thck [Huh, in here! Huh, in here!]
(Thck thck [ ฮู , อิน เฮียร ! ฮู , อิน เฮียร ! ])
It’s gon’ get [uglyyyyyyyyyy – in here!]
(อิทซ ก็อน เก็ท [ uglyyyyyyyyyy อิน เฮียร ! ])
[Huh, in here! Huh, in here!]
([ ฮู , อิน เฮียร ! ฮู , อิน เฮียร ! ])
It’s gon’ get [uglyyyyyyyyyy] say what?
(อิทซ ก็อน เก็ท [ uglyyyyyyyyyy ] เซ ว็อท)
[Uglyyy, uglyyy] Say what? [Uglyyy!] In here! Huh, in here!
([ Uglyyy , uglyyy ] เซ ว็อท [ Uglyyy ! ] อิน เฮียร ! ฮู , อิน เฮียร !)
[It’s gon’ get uglyyyyyyyyyy – in here!]
([ อิทซ ก็อน เก็ท uglyyyyyyyyyy อิน เฮียร ! ])
[Huh, in here! Huh, in here – uh-ohh!]
([ ฮู , อิน เฮียร ! ฮู , อิน เฮียร อา โอ้ ! ])
Thcka-thcka-thcka-thcka-thcka check switch uhh
(Thcka thcka thcka thcka thcka เช็ค ซวิช อา)

{* ” Get Ur Freak On ” beat*} Switch it one time
({* ” เก็ท Ur ฟรีค ออน ” บีท *} ซวิช อิท วัน ไทม)
{*Bubba’s ” Ugly ” beat*} Now switch it back baby
({*Bubbas ” อักลิ ” บีท *} เนา ซวิช อิท แบ็ค เบบิ)
{* ” Get Ur Freak On ” beat*} Switch it one time
({* ” เก็ท Ur ฟรีค ออน ” บีท *} ซวิช อิท วัน ไทม)
{*Bubba’s ” Ugly ” beat*} Now switch it back baby
({*Bubbas ” อักลิ ” บีท *} เนา ซวิช อิท แบ็ค เบบิ)

” Holla!! Ain’t no stoppin me ” -> Missy
(” ฮอลละ ! ! เอน โน สตอปพิน มี ” > มีซซิ)
” Copywritten so ” [so what?] ” don’t copy me ”
(” Copywritten โซ ” [ โซ ว็อท ] ” ด้อนท์ คอพอิ มี “)

{*Bubba’s ” Ugly ” beat*} I want you to..
({*Bubbas ” อักลิ ” บีท *} ไอ ว็อนท ยู ทู)

” Holla!! Ain’t no stoppin me ” -> Missy
(” ฮอลละ ! ! เอน โน สตอปพิน มี ” > มีซซิ)
” Copywritten so, don’t copy me ”
(” Copywritten โซ , ด้อนท์ คอพอิ มี “)

C’mon Bubba, let’s go
(ซีมอน Bubba , เล็ท โก)

[feat. Timbaland]
([ ฟีท ทิมแบน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ugly คำอ่านไทย Bubba Sparxxx

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น