เนื้อเพลง Brighter Than The Sun คำอ่านไทย Colbie Caillat

Stop me on the corner
( ซท็อพ มี ออน เดอะ คอเนอะ)
I swear you hit me like a vision
(ไอ ซแว ยู ฮิท มี ไลค เก ฝีฉอัน)
I, I, I wasn’t expecting
(ไอ , ไอ , ไอ วอสซึ้น เอ๊กแพดติ้ง)
But who am I to tell fate where it’s supposed to go with it?
(บัท ฮู แอ็ม ไอ ทู เท็ล เฟท ฮแว อิทซ ซัพโพส ทู โก วิฑ อิท)
Don’t you blink you might miss it
(ด้อนท์ ยู บลิงค ยู ไมท มิซ ซิท)
See we got a right to just love it or leave it
(ซี วี ก็อท ดา ไรท ทู จัซท ลัฝ อิท ออ ลีฝ อิท)
You find it and keep it
(ยู ไฟนด ดิท แอ็นด คีพ อิท)
Cause it ain’t every day you get the chance to say
(คอส อิท เอน เอฝริ เด ยู เก็ท เดอะ ชานซ ทู เซ)

Oh, this is how it starts, lighting strikes the heart
(โอ , ดีซ ซิส เฮา อิท ซทาท , ลายดิง ซทไรค เดอะ ฮาท)
It goes off like a gun, brighter than the sun
(อิท โกซ ออฟฟ ไลค เก กัน , ไบท์เดอ แฑ็น เดอะ ซัน)
Oh, it could be the stars, falling from the sky
(โอ , อิท เคิด บี เดอะ ซทา , ฟ๊อลิง ฟร็อม เดอะ ซไค)
Shining how we want, brighter than the sun
(ชายนิง เฮา วี ว็อนท , ไบท์เดอ แฑ็น เดอะ ซัน)

I never seen it, but I found this love I’m undefeated
(ไอ เนฝเวอะ ซีน หนิด , บัท ไอ เฟานด ดีซ ลัฝ แอม อันดิฟฟีเดด)
You better leave, I’m ? better than anything I’ve ever had
(ยู เบทเทอะ ลีฝ , แอม เบทเทอะ แฑ็น เอนอิธิง แอฝ เอฝเออะ แฮ็ด)
Cause you’re so damn beautiful read it
(คอส ยัวร์ โซ แด็ม บยูทิฟุล เร็ด ดิท)
It’s time and deliver it let’s seal it
(อิทซ ไทม แอ็นด ดิลีฝเออะ อิท เล็ท ซีล อิท)
Boy we go together like peanuts and paydays and molly and reggae
(บอย วี โก ทุเกฑเออะ ไลค peanuts แซน paydays แซน มอลลิ แอ็นด reggae)
And it ain’t every day you get the chance to say
(แอ็นด ดิท เอน เอฝริ เด ยู เก็ท เดอะ ชานซ ทู เซ)

Oh, this is how it starts, lighting strikes the heart
(โอ , ดีซ ซิส เฮา อิท ซทาท , ลายดิง ซทไรค เดอะ ฮาท)
It goes off like a gun, brighter than the sun
(อิท โกซ ออฟฟ ไลค เก กัน , ไบท์เดอ แฑ็น เดอะ ซัน)
Oh, it could be the stars, falling from the sky
(โอ , อิท เคิด บี เดอะ ซทา , ฟ๊อลิง ฟร็อม เดอะ ซไค)
Shining how we want, brighter than the sun
(ชายนิง เฮา วี ว็อนท , ไบท์เดอ แฑ็น เดอะ ซัน)

Everything is like a way out, cause we ? shine down
(เอ๊วี่ติง อีส ไลค เก เว เอ้า , คอส วี ไฌน เดาน)
Even when the light’s out but I can see you glow
(อีเฝ็น ฮเว็น เดอะ ไลท เอ้า บัท ไอ แค็น ซี ยู กโล)
Got my head up in the rafters, got me happy ever after
(ก็อท มาย เฮ็ด อัพ อิน เดอะ ราฟเทอะ , ก็อท มี แฮพพิ เอฝเออะ อาฟเทอะ)
Never felt this way before, ain’t ? this way before
(เนฝเวอะ เฟ็ลท ดีซ เว บิโฟ , เอน ดีซ เว บิโฟ)

I swear you hit me like a vision
(ไอ ซแว ยู ฮิท มี ไลค เก ฝีฉอัน)
I, I, I wasn’t expecting
(ไอ , ไอ , ไอ วอสซึ้น เอ๊กแพดติ้ง)
But who am I to tell fate where it’s supposed to go with it?
(บัท ฮู แอ็ม ไอ ทู เท็ล เฟท ฮแว อิทซ ซัพโพส ทู โก วิฑ อิท)

Oh, this is how it starts, lighting strikes the heart
(โอ , ดีซ ซิส เฮา อิท ซทาท , ลายดิง ซทไรค เดอะ ฮาท)
It goes off like a gun, brighter than the sun
(อิท โกซ ออฟฟ ไลค เก กัน , ไบท์เดอ แฑ็น เดอะ ซัน)
Oh, it could be the stars, falling from the sky
(โอ , อิท เคิด บี เดอะ ซทา , ฟ๊อลิง ฟร็อม เดอะ ซไค)
Shining how we want, brighter than the sun, yeah
(ชายนิง เฮา วี ว็อนท , ไบท์เดอ แฑ็น เดอะ ซัน , เย่)
Oho, yeah, oho
(โอะโฮ , เย่ , โอะโฮ)
Oh, this is how it starts, lighting strikes the heart
(โอ , ดีซ ซิส เฮา อิท ซทาท , ลายดิง ซทไรค เดอะ ฮาท)
It goes off like a gun, brighter than the sun
(อิท โกซ ออฟฟ ไลค เก กัน , ไบท์เดอ แฑ็น เดอะ ซัน)
Oh, this is how it starts, lighting strikes the heart
(โอ , ดีซ ซิส เฮา อิท ซทาท , ลายดิง ซทไรค เดอะ ฮาท)
It goes off like a gun, brighter than the sun
(อิท โกซ ออฟฟ ไลค เก กัน , ไบท์เดอ แฑ็น เดอะ ซัน)
Oh, this is how it starts, lighting strikes the heart
(โอ , ดีซ ซิส เฮา อิท ซทาท , ลายดิง ซทไรค เดอะ ฮาท)
It goes off like a gun, brighter than the sun
(อิท โกซ ออฟฟ ไลค เก กัน , ไบท์เดอ แฑ็น เดอะ ซัน)
Oh, this is how it starts, lighting strikes the heart
(โอ , ดีซ ซิส เฮา อิท ซทาท , ลายดิง ซทไรค เดอะ ฮาท)
It goes off like a gun, brighter than the sun
(อิท โกซ ออฟฟ ไลค เก กัน , ไบท์เดอ แฑ็น เดอะ ซัน)
brighter than the sun.
(ไบท์เดอ แฑ็น เดอะ ซัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Brighter Than The Sun คำอ่านไทย Colbie Caillat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น