เนื้อเพลง Just Give Me A Reason คำอ่านไทย Pink ft. Nate Ruess

Right from the start
(ไร๊ท ฟรอม เดอะสท๊าร์ท)
You were a thief
(ยู เวีย อะทรี๊ฟ)
You stole my heart
(ยู สโทล มาย ฮาร์ท)
And I your willing victim
(แอนด์ ไอ ยัวร์ วิลลิ่ง ฝิ๊คทิ่ม)
I let you see the parts of me
(ไอ เล็ท ยู ซี เดอะพาร์ท ออฟ มี)
That weren’t all that pretty
(แด้ท เวินท์ ออล แด้ท พริ๊ทที่)
And with every touch you fixed them
(แอนด์ วิธ เอ๊เวอรี่ ทั๊ช ยู ฟิกซ์ เด็ม)

Now you’ve been talking in your sleep, oh, oh
(นาว ยู บีน ทอคกิ้ง อิน ยัวร์ สลี๊พ โอ้ โอ้)
Things you never say to me, oh, oh
(ติงส์ ยู เน๊เว่อร์ เซย์ ทู มี โอ้ โอ้)
Tell me that you’ve had enough
(เทลล มี แด้ท ยู แฮด อีน๊าฟ)
Of our love, our love
(ออฟ เอ๊า เลิฟ เอ๊า เลิฟ)

Just give me a reason
(จั๊สท กี๊ฝ มี อะรี๊ซั่น)
Just a little bit’s enough
(จั๊สท อะลิ๊ทเทิ่ล บิท อีน๊าฟ)
Just a second we’re not broken just bent
(จั๊สท อะเซ๊คคั่น เวีย นอท โบคเค่น จั๊สท เบนท์)
And we can learn to love again
(แอนด์ วี แคน เลิร์น ทูเลิฟ อะเกน)
It’s in the stars
(อิท อิน เดอะสทาร์)
It’s been written in the scars on our hearts
(อิท บีน วิทอึ่น อิน เดอะสการ์ ออน เอ๊า ฮาร์ท)
We’re not broken just bent
(เวีย นอท โบคเค่น จั๊สท เบนท์)
And we can learn to love again
(แอนด์ วี แคน เลิร์น ทูเลิฟ อะเกน)

I’m sorry I don’t understand
(แอม ซ๊อรี่ ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
Where all of this is coming from
(แวร์ ออล ออฟ ดิส อีส คัมมิ่ง ฟรอม)
I thought that we were fine
(ไอ ตรอด แด้ท วี เวีย ไฟน)
[Oh, we had everything]
(โอ้ วี แฮด อีเวอรี่ติง)
Your head is running wild again
(ยัวร์ เฮด อีส รันนิ้ง ไวลด์ อะเกน)
My dear we still have everythin’
(มาย เดียร์ วี สทิลล แฮวฟ อีเวอรี่ติน )
And it’s all in your mind
(แอนด์ อิท ออล อิน ยัวร์ ไมนด์)
[Yeah, but this is happenin’]
(เย่ บั๊ท ดิส อีส แฮ๊พเพ่น)

You’ve been havin’ real bad dreams, oh, oh
(ยู บีน เฮวิน เรียล แบ้ด ดรีม โอ้ โอ้)
You used to lie so close to me, oh, oh
(ยู ยูส ทู ไล โซ โคลส ทูมี โอ้ โอ้)
There’s nothing more than empty sheets
(แดร์ นอทติง มอร์ แดน เอ๊มพที่ ชีท)
Between our love, our love
(บีทะวีน เอ๊า เลิฟ เอ๊า เลิฟ)
Oh, our love, our love
(โอ้ เอ๊า เลิฟ เอ๊า เลิฟ)
[adsense]
Just give me a reason
(จั๊สท กี๊ฝ มี อะรี๊ซั่น)
Just a little bit’s enough
(จั๊สท อะลิ๊ทเทิ่ล บิท อีน๊าฟ)
Just a second we’re not broken just bent
(จั๊สท อะเซ๊คคั่น เวีย นอท โบคเค่น จั๊สท เบน)
And we can learn to love again
(แอนด์ วี แคน เลิร์น ทูเลิฟ อะเกน)
I never stopped
(ไอ เน๊เว่อร์ สท๊อพ)
You’re still written in the scars on my heart
(ยัวร์ สทิลล วิทอึ่น อิน เดอะสการ์ ออน มาย ฮาร์ท)
You’re not broken just bent
(ยัวร์ นอท โบคเค่น จั๊สท เบน)
And we can learn to love again
(แอนด์ วี แคน เลิร์น ทูเลิฟ อะเกน)

Oh, tear ducts can rust
(โอ้ เทียร์ ดั๊คท แคน รัสท)
I’ll fix it for us
(อิลล ฟิกซ์ อิท ฟอร์ อัช)
We’re collecting dust
(เวีย คอเลคติ้ง ดัสท)
But our love’s enough
(บั๊ท เอ๊า เลิฟ อีน๊าฟ)
You’re holding it in
(ยัวร์ โฮดดิ้ง อิท อิน)
You’re pouring a drink
(ยัวร์ พัวลิ่ง อะ ดริ๊งค)
No nothing is as bad as it seems
(โน นอทติง อีส แอส แบ้ด แอส อิท ซีม)
We’ll come clean
(เวลล คัม คลีน)

Just give me a reason
(จั๊สท กี๊ฝ มี อะรี๊ซั่น)
Just a little bit’s enough
(จั๊สท อะลิ๊ทเทิ่ล บิท อีน๊าฟ)
Just a second we’re not broken just bent
(จั๊สท อะเซ๊คคั่น เวีย นอท โบคเค่น จั๊สท เบนท์)
And we can learn to love again
(แอนด์ วี แคน เลิร์น ทูเลิฟ อะเกน)
It’s in the stars
(อิท อิน เดอะสทาร์)
It’s been written in the scars on our hearts
(อิท บีน วิทอึ่น อิน เดอะสการ์ ออน เอ๊า ฮาร์ท)
We’re not broken just bent
(เวีย นอท โบคเค่น จั๊สท เบนท์)
And we can learn to love again
(แอนด์ วี แคน เลิร์น ทูเลิฟ อะเกน)

Just give me a reason
(จั๊สท กี๊ฝ มี อะรี๊ซั่น)
Just a little bit’s enough
(จั๊สท อะลิ๊ทเทิ่ล บิท อีน๊าฟ)
Just a second we’re not broken just bent
(จั๊สท อะเซ๊คคั่น เวีย นอท โบคเค่น จั๊สท เบนท์)
And we can learn to love again
(แอนด์ วี แคน เลิร์น ทูเลิฟ อะเกน)
It’s in the stars
(อิท อิน เดอะสทาร์)
It’s been written in the scars on our hearts
(อิท บีน วิทอึ่น อิน เดอะสการ์ ออน เอ๊า ฮาร์ท)
We’re not broken just bent
(เวีย นอท โบคเค่น จั๊สท เบนท์)
And we can learn to love again
(แอนด์ วี แคน เลิร์น ทูเลิฟ อะเกน)

Oh, we can learn to love again
(โอ้ วี แคน เลิร์น ทูเลิฟ อะเกน)
Oh, we can learn to love again
(โอ้ วี แคน เลิร์น ทูเลิฟ อะเกน)
Oh, oh, that we’re not broken just bent
(โอ้ โอ้ แด้ท เวีย นอท โบคเค่น จั๊สท เบนท์)
And we can learn to love again
(แอนด์ วี แคน เลิร์น ทูเลิฟ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Give Me A Reason คำอ่านไทย Pink ft. Nate Ruess

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น