เนื้อเพลง Love Is Blind คำอ่านไทย Eve

Hey, yo I don’t even know you and I hate you
( เฮ , โย ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น โน ยู แอ็นด ดาย เฮท ยู)
See all I know is that my girlfriend used to date you
(ซี ออล ไอ โน อีส แดท มาย เกลิลเฟรน ยูซ ทู เดท ยู)
How would you feel if she held you down and raped you?
(เฮา เวิด ยู ฟีล อิฟ ชี เฮ็ลด ยู เดาน แอ็นด แร็พ ยู)
Tried and tried, but she never could escape you
(ทไร แอ็นด ทไร , บัท ชี เนฝเวอะ เคิด เอ็ซเคพ ยู)
She was in love and I’d ask her how? I mean why?
(ชี วอส ซิน ลัฝ แอ็นด อาย อาซค เฮอ เฮา ไอ มีน ฮไว)
What kind of love from a n*gga would black your eye?
(ว็อท ไคนด อ็อฝ ลัฝ ฟร็อม มา เอ็น *gga เวิด บแล็ค ยุร ไอ)
What kind of love from a n*gga every night make you cry?
(ว็อท ไคนด อ็อฝ ลัฝ ฟร็อม มา เอ็น *gga เอฝริ ไนท เมค ยู คไร)
What kind of love from a n*gga make you wish he would die?
(ว็อท ไคนด อ็อฝ ลัฝ ฟร็อม มา เอ็น *gga เมค ยู วิฌ ฮี เวิด ได)
I mean sh*t he bought you things and gave you diamond rings
(ไอ มีน ฌะ *ที ฮี บอท ยู ธิง แซน เกฝ ยู ไดมันด ริง)
But them things wasn’t worth none of the pain that he brings
(บัท เฑ็ม ธิง วอสซึ้น เวิธ นัน อ็อฝ เดอะ เพน แดท ฮี บริง)
And you stayed, what made you fall for him?
(แอ็นด ยู ซเท , ว็อท เมด ยู ฟอล ฟอ ฮิม)
That n*gga had the power to make you crawl for him
(แดท เอ็น *gga แฮ็ด เดอะ เพาเออะ ทู เมค ยู ครอล ฟอ ฮิม)
I thought you was a doctor be on call for him
(ไอ ธอท ยู วอส ซา ดอคเทอะ บี ออน คอล ฟอ ฮิม)
Smacked you down cause he said you was too tall for him, huh?
(ซแม็ค ยู เดาน คอส ฮี เซ็ด ยู วอส ทู ทอล ฟอ ฮิม , ฮู)
That wasn’t love, babygirl you was dreamin’
(แดท วอสซึ้น ลัฝ , เบบี้เกิล ยู วอส ดรีมมิน)
I could have killed you when you said your seed was growin’ from his semen
(ไอ เคิด แฮ็ฝ คิล ยู ฮเว็น ยู เซ็ด ยุร ซี วอส โกรวิน ฟร็อม ฮิส ซีเม็น)

[1] – Love is blind, and it will take over your mind
([ วัน ] ลัฝ อีส บไลนด , แอ็นด ดิท วิล เทค โอเฝอะ ยุร ไมนด)
What you think is love, is truly not
(ว็อท ยู ธิงค อีส ลัฝ , อีส ทรูลิ น็อท)
You need to elevate and find
(ยู นีด ทู เอลอิเฝท แอ็นด ไฟนด)

[Repeat 1]
([ ริพีท วัน ])

I don’t even know you and I’d kill you myself
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น โน ยู แอ็นด อาย คิล ยู ไมเซลฟ)
You played with her like a doll and put her back on the shelf
(ยู พเล วิฑ เฮอ ไลค เก ด็อล แอ็นด พัท เฮอ แบ็ค ออน เดอะ เฌ็ลฟ)
Wouldn’t let her go to school and better herself
(วูดดึ่น เล็ท เฮอ โก ทู ซคูล แอ็นด เบทเทอะ เฮอเซลฟ)
She had a baby by your ass and you ain’t giving no help
(ชี แฮ็ด อะ เบบิ ไบ ยุร อาซ แซน ยู เอน กีฝวิง โน เฮ็ลพ)
Uh-huh big time hustler, snake motherf*cker
(อา ฮู บิก ไทม ฮัซเลอะ , ซเนค motherf*cker)
One’s born everyday and everyday she was your s*cker
(วัน บอน เอวี่เดย์ แอ็นด เอวี่เดย์ ชี วอส ยุร เอส *cker)
How could you beat the mother of your kids?
(เฮา เคิด ยู บีท เดอะ ม๊าเธ่อร์ อ็อฝ ยุร คิด)
How could you tell her that you lover her?
(เฮา เคิด ยู เท็ล เฮอ แดท ยู ลัฝเออะ เฮอ)
Don’t give a f*ck if she lives
(ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck อิฟ ชี ไลฝ)
She told me she would leave you, I admit it she did
(ชี โทลด มี ชี เวิด ลีฝ ยู , ไอ แอ็ดมีท ดิธ ชี ดิด)
But came back, made up a lie about you missing your kids
(บัท เคม แบ็ค , เมด อัพ อะ ไล อะเบาท ยู มีซซิง ยุร คิด)
Sweet kisses, baby ain’t even know she was your mistress
(สวี้ท คีสเซซ , เบบิ เอน อีเฝ็น โน ชี วอส ยุร มีซทเร็ซ)
Had to deal with fist fights and phone calls from your b*tches
(แฮ็ด ทู ดีล วิฑ ฟิซท ไฟท แซน โฟน คอล ฟร็อม ยุร บี *tches)
Floss like you possess her, tellin’ me to mind my business
(ฟล็อซ ไลค ยู พ็อสเสซ เฮอ , เทลลิน มี ทู ไมนด มาย บีสเน็ซ)
Said that it was her life and stay the f*ck out of it
(เซ็ด แดท ดิธ วอส เฮอ ไลฟ แอ็นด ซเท เดอะ เอฟ *ck เอ้า อ็อฝ อิท)
I tried and said just for him I’ll keep a ready clip
(ไอ ทไร แอ็นด เซ็ด จัซท ฟอ ฮิม แอล คีพ อะ เรดอิ คลิพ)

[Repeat 1 [2x]]
([ ริพีท วัน [ 2x ] ])

I don’t even know you and I want you dead
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น โน ยู แอ็นด ดาย ว็อนท ยู เด็ด)
Don’t know the facts but I saw the blood pour from her head
(ด้อนท์ โน เดอะ แฟ็คท บัท ไอ ซอ เดอะ บลัด โพ ฟร็อม เฮอ เฮ็ด)
See I laid down beside her in the hospital bed
(ซี ไอ เลด เดาน บิไซด เฮอ อิน เดอะ ฮอซพิแท็ล เบ็ด)
And about two hours later, doctors said she was dead
(แอ็นด อะเบาท ทู เอาร เลทเออะ , ดอคเทอะ เซ็ด ชี วอส เด็ด)
Had the nerve to show up at her mother’s house the next day
(แฮ็ด เดอะ เนิฝ ทู โฌ อัพ แอ็ท เฮอ ม๊าเธ่อร์ เฮาซ เดอะ เน็คซท เด)
To come and pay your respects and help the family pray
(ทู คัม แอ็นด เพ ยุร ริซเพคท แซน เฮ็ลพ เดอะ แฟมอิลิ พเร)
Even knelt down on one knee and let a tear drop
(อีเฝ็น เน็ลท เดาน ออน วัน นี แอ็นด เล็ท ดา เทีย ดร็อพ)
And before you had a chance to get up
(แอ็นด บิโฟ ยู แฮ็ด อะ ชานซ ทู เก็ท อัพ)
You heard my gun cock
(ยู เฮิด มาย กัน ค็อค)
Prayin’ to me now, I ain’t God but I’ll pretend
(เพลย์อิน ทู มี เนา , ไอ เอน ก็อด บัท แอล พริเทนด)
I ain’t start your life but n*gga I’mma bring it to an end
(ไอ เอน ซทาท ยุร ไลฟ บัท เอ็น *gga แอมมา บริง อิท ทู แอน เอ็นด)
And I did, clear shots and no regrets, never
(แอ็นด ดาย ดิด , คเลีย ฌ็อท แซน โน ริกเรท , เนฝเวอะ)
Cops comin’ in, watch me going to jail
(ค็อพ คัมอิน อิน , ว็อช มี โกอิ้ง ทู เจล)
N*gga whatever my b*tch, f*ck it my sister
(เอ็น *gga ฮว็อทเอฝเออะ มาย บี *tch , เอฟ *ck อิท มาย ซีซเทอะ)
You could never figure out even if I let you live
(ยู เคิด เนฝเวอะ ฟีกยุร เอ้า อีเฝ็น อิฟ ฟาย เล็ท ยู ไลฝ)
What our love was all about
(ว็อท เอ๊า ลัฝ วอส ซอร์ อะเบาท)
I considered her my blood and it don’t come no thicker
(ไอ ค็อนซีดเออะ เฮอ มาย บลัด แอ็นด ดิท ด้อนท์ คัม โน ทิคเกอร์)

[Repeat 1]
([ ริพีท วัน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Is Blind คำอ่านไทย Eve

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น