เนื้อเพลง Absolute Power คำอ่านไทย Tech N9ne

[1st Verse]
( [ 1st เฝิซ ])
Ain’t no way you bout to stop this sickness from the
(เอน โน เว ยู เบาท ทู ซท็อพ ดีซ ซีคเน็ซ ฟร็อม เดอะ)
Deepest darkest part of misery psycho alpha schizo
(ดีเปท ดาร์คเนท พาท อ็อฝ มีสริ ไซโคะ alpha สกิจโซ)
Get your chick she digging me
(เก็ท ยุร ชิค ชี ดีกกิง มี)

A.B.S.O.L.U.T.E. P.O.W.E.R.
(อะ บี เอส โอ แอล ยู ที อี พี โอ ดับบิว อี อาร์)
See me clownin’, look at all you player haters
(ซี มี clownin , ลุค แกท ออล ยู เพย์เยอร์ เฮเดอ)
frownin’
(frownin)

Raw, God said kill’em all Tech’s backs to the wall
(รอ , ก็อด เซ็ด killem ออล ทิค แบ็ค ทู เดอะ วอล)
Fighting 4 my life and Imma bust back till they fall
(ไฟท์ดิง โฟว มาย ไลฟ แอ็นด แอมมา บัซท แบ็ค ทิล เด ฟอล)
And I ain’t even slangin’ them thangs I’m hollin’ 187
(แอ็นด ดาย เอน อีเฝ็น สแลงงิน เฑ็ม เตง แอม โอวลิน 187)
If you trippin’ with strange
(อิฟ ยู ทริพพินวิฑ ซทเรนจ)

I’m really real with it,
(แอม ริแอ็ลลิ ริแอ็ล วิฑ อิท ,)

like my homey A.J. say deal with it
(ไลค มาย โฮมี อะ เจ เซ ดีล วิฑ อิท)
Pushin’ and pullin’, fightin’ 4 the mill ticket,
(พรุซชิน แอ็นด พลูลิน , ไฟท์ดิน โฟว เดอะ มิล ทีคเคท ,)

in a minute imma do it like a villain
(อิน อะ มินยูท แอมมา ดู อิท ไลค เก ฝีลลิน)

Imma get’em in the middle of a Bomb,
(แอมมา getem อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ อะ บ็อม ,)

put’em on the spot till the funk go pop and
(putem ออน เดอะ สพอท ทิล เดอะ ฟังค โก พ็อพ แอ็นด)

I bet he never have another quam.
(ไอ เบ็ท ฮี เนฝเวอะ แฮ็ฝ แอะนัธเออะ quam)

Tech nizzle, when I’m thizzled it’s who B you
(ทิค nizzle , ฮเว็น แอม thizzled อิทซ ฮู บี ยู)
rollin’ with
(โรลลิน วิฑ)
Dave, Trav, Violet Brown and 3DQ
(เดฝ , Trav , ไฝโอะเล็ท บเราน แอ็นด 3DQ)

Hootie Hoo
(Hootie ฮู)

for those who not knowing that Mizzou thee true,
(ฟอ โฑส ฮู น็อท โนอิง แดท Mizzou ฑี ทรู ,)

Imma tell ya like the swedish would say it;
(แอมมา เท็ล ยา ไลค เดอะ ซวีดอิฌ เวิด เซ อิท 😉

sug min kuk
(sug มีน kuk)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Absolute power
(แอบโซลยูท เพาเออะ)
That’s the only way to roll
(แด๊ท ดิ โอ๊นลี่ เว ทู โรล)
Absolute power
(แอบโซลยูท เพาเออะ)
They love us everywhere we go
(เด ลัฝ อัซ เอวี่แวร์ วี โก)
Absolute power
(แอบโซลยูท เพาเออะ)
Tecca nina’s bout to blow
(Tecca นี้นา เบาท ทู บโล)
Absolute power
(แอบโซลยูท เพาเออะ)
Absolute power
(แอบโซลยูท เพาเออะ)
[Repeat 2x]
([ ริพีท 2x ])

[2nd Verse]
([ 2nd เฝิซ ])
I do hip hop, and I mix it with the hard rock
(ไอ ดู ฮิพ ฮ็อพ , แอ็นด ดาย มิคซ อิท วิฑ เดอะ ฮาด ร็อค)
Designing this rhyming 4 climbing
(ดิไสนอิง ดีซ รายมิง โฟว ไคลบบิง)

Tech N9ne he’s unwinding
(ทิค N9ne อีส อันไวท์ดิง)
The shining it’s blinding,
(เดอะ ชายนิง อิทซ บลายดิง ,)

greedy so we constantly grinding
(กรีดอิ โซ วี คอนสแท็นทลิ กรายดิง)

I been in the game 16 years making rap tunes,
(ไอ บีน อิน เดอะ เกม 16 เยีย เมคอิง แร็พ ทยูน ,)

raising hella havoc up in the classroom
(เรนซิง เฮลลา แฮฝอัค อัพ อิน เดอะ คลาสรูม)

now in 02 you can watch me
(เนา อิน 02 ยู แค็น ว็อช มี)

clownin’ diamonds shining watchin’ dvd’s on
(clownin ไดมันด ชายนิง วันชิน ดีวีดีสฺ ออน)
The Hachitachi
(เดอะ Hachitachi)
It’s all Jesus, now I keep the crowds pumpin’ they
(อิทซ ซอร์ จีสัซ , เนา ไอ คีพ เดอะ คเราด พัมปิน เด)
Jumpin’ get back to the tele we rollin’ and stickin’
(จัมปิน เก็ท แบ็ค ทู เดอะ เทลอิ วี โรลลิน แอ็นด สตริคกิน)
Somethin’ racing to the main line absolute power
(ซัมติน เรสซิ่ง ทู เดอะ เมน ไลน แอบโซลยูท เพาเออะ)
Is having Halle Berry and Juliet Lewis at the same
(อีส แฮฝวิ่ง Halle เบริ แอ็นด จูรีเอด เลวิซ แอ็ท เดอะ เซม)

time
(ไทม)

Oh that’s how strange n*ggas run, listen to the villain
(โอ แด๊ท เฮา ซทเรนจ เอ็น *ggas รัน , ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ฝีลลิน)
With the gun associated tongue we’re close to the
(วิฑ เดอะ กัน แอ็ซโซฌิเอ็ท ทัง เวีย คโลส ทู เดอะ)

end but not done
(เอ็นด บัท น็อท ดัน)

the Tech’s just began begun
(เดอะ ทิค จัซท บิแกน บิกัน)

beginning to begin to have fun
(บีกีนนิง ทู บีกีน ทู แฮ็ฝ ฟัน)

The curse, is tryin’ to put me in the hearst
(เดอะ เคิซ , อีส ทายอิน ทู พัท มี อิน เดอะ hearst)

but I will not tumble first things first,
(บัท ไอ วิล น็อท ทัมเบิลเฟิซท ธิง เฟิซท ,)

took a lot of sh*t and I can’t take more
(ทุค กา ล็อท อ็อฝ ฌะ *ที แอ็นด ดาย แค็นท เทค โม)

F*ck Jay Farries and everybody
(เอฟ *ck เจ Farries แซน เอวี่บอดี้)

Down wit’em and f*ck JCOR.
(เดาน witem แอ็นด เอฟ *ck JCOR)

[Chorus]
([ โครัซ ])
[Repeat 2x]
([ ริพีท 2x ])

[3rd Verse]
([ 3rd เฝิซ ])
Thanks to Strange Music I’m comin’ and all my
(แธ็งค ทู ซทเรนจ มยูสิค แอม คัมอิน แอ็นด ออล มาย)

Enemies they runnin’ now all my haters bummin’
(อียีมีสฺ เด รูนนิน เนา ออล มาย เฮเดอ bummin)

cause I was summoned,
(คอส ไอ วอส ซัมมัน ,)

we Kansas City players
(วี แคนซัซ ซีทอิ เพย์เยอร์)

and we bout sold game,
(แอ็นด วี เบาท โซลด เกม ,)

we make it so that Tech N9ne is a household name
(วี เมค อิท โซ แดท ทิค N9ne อีส ซา household เนม)

How many points you got? I got 50 here’s a
(เฮา เมนอิ พอยนท ยู ก็อท ไอ ก็อท 50 เฮียร ซา)

question to the censorship committee
(คเวซชัน ทู เดอะ เซนเซอะฌิพ ค็อมมีททิ)

who’s the biggest gangs of n*ggas in the city,
(ฮู เดอะ บิ๊กเกส แก็ง อ็อฝ เอ็น *ggas ซิน เดอะ ซีทอิ ,)

my villains are Gritty,
(มาย ฝีลลิน แซร์ กรีททิ ,)

Big Scoob, Txx Will, Bakarii,
(บิก Scoob , Txx วิล , Bakarii ,)

rest in peace Short Nitty
(เร็ซท อิน พีซ ฌอท นิดดี)

Power the evil way is power the people say
(เพาเออะ ดิ อี๊วิ้ว เว อีส เพาเออะ เดอะ พี๊เพิ่ล เซ)
Rebel yellin’ with felons and my pockets are swellin’
(เรบเอ็ล เยลลิน วิฑ เฟลอัน แซน มาย พอคเค็ท แซร์ swellin)
This beats from Berlin Germany throwin’ up Mizzizy
(ดีซ บีท ฟร็อม เบอลิน เจอมะนิ โตวอิน อัพ Mizzizy)
So ain’t no other city concerning me
(โซ เอน โน อัฑเออะ ซีทอิ ค็อนเซอนิง มี)

I teach it and I speak it very loosely
(ไอ ทีช อิท แอ็นด ดาย ซพีค อิท เฝริ ลูซลิ)
Stamina gunnin’
(ซแทมอินะ กันนิน)

got player haters running profusely
(ก็อท เพย์เยอร์ เฮเดอ รันนิง พโระฟยูซลิ)
Now I got the parents pissed and
(เนา ไอ ก็อท เดอะ แพเร็นท พิซ แอ็นด)
Ready to noose me, cause they know that
(เรดอิ ทู นูซ มี , คอส เด โน แดท)
Absolute power corrupts, absolutely
(แอบโซลยูท เพาเออะ เคาะรัพท , แอบโซลยูทลิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
[Repeat 4x]
([ ริพีท 4x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Absolute Power คำอ่านไทย Tech N9ne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น