เนื้อเพลง In The Still Of The Night (I’ll Remember) คำอ่านไทย Boyz II Men

I held you, held you tight
( ไอ เฮ็ลด ยู , เฮ็ลด ยู ไทท)
Cause I love, love you so
(คอส ไอ ลัฝ , ลัฝ ยู โซ)
Promise I’ll never let you go
(พรอมอิซ แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)
In the still of the night
(อิน เดอะ ซทิล อ็อฝ เดอะ ไนท)
In the still of the night
(อิน เดอะ ซทิล อ็อฝ เดอะ ไนท)
I remember [I remember] that night in May
(ไอ ริเมมเบอะ [ ไอ ริเมมเบอะ ] แดท ไนท อิน เม)
The stars [the stars] were bright above
(เดอะ ซทา [ เดอะ ซทา ] เวอ ไบร๊ท อะบัฝ)
I’ll hope and I’ll pray
(แอล โฮพ แอ็นด แอล พเร)
To keep your precious love
(ทู คีพ ยุร พเรฌอัซ ลัฝ)
Well before the light
(เว็ล บิโฟ เดอะ ไลท)
Hold me again
(โฮลด มี อะเกน)
With all of your might
(วิฑ ออล อ็อฝ ยุร ไมท)
In the still of the night
(อิน เดอะ ซทิล อ็อฝ เดอะ ไนท)
In the still of the night
(อิน เดอะ ซทิล อ็อฝ เดอะ ไนท)
So before the light
(โซ บิโฟ เดอะ ไลท)
Hold me again with all of your might
(โฮลด มี อะเกน วิฑ ออล อ็อฝ ยุร ไมท)
In the still of the night
(อิน เดอะ ซทิล อ็อฝ เดอะ ไนท)
In the still of the night
(อิน เดอะ ซทิล อ็อฝ เดอะ ไนท)
In the still of the night
(อิน เดอะ ซทิล อ็อฝ เดอะ ไนท)

[email protected]
([email protected]ยูเอสเอเน็ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In The Still Of The Night (I’ll Remember) คำอ่านไทย Boyz II Men

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น