เนื้อเพลง She Believes (in Me) คำอ่านไทย Ronan Keating

While she lays sleeping
( ฮไวล ชี เล ซลีพพิง)
I stay out late at night and play my songs
(ไอ ซเท เอ้า เลท แอ็ท ไนท แอ็นด พเล มาย ซ็อง)
And sometimes all the nights can be so long
(แอ็นด ซัมไทม์ ซอร์ เดอะ ไนท แค็น บี โซ ล็อง)
And it’s good when I finally make it home
(แอ็นด อิทซ เกิด ฮเว็น นาย ไฟแน็ลลิ เมค อิท โฮม)
All alone
(ออล อะโลน)
While she lays dreaming
(ฮไวล ชี เล ดรีมมิง)
I touch her face across the silver light
(ไอ ทั๊ช เฮอ เฟซ อัครอซ เดอะ ซีลเฝอะ ไลท)
I see her dreams that drift up to the sky
(ไอ ซี เฮอ ดรีม แดท ดริฟท อัพ ทู เดอะ ซไค)
And she wakes up to my kiss
(แอ็นด ชี เวค อัพ ทู มาย คิซ)
And I say it’s alright
(แอ็นด ดาย เซ อิทซ ออลไร๊ท)
And I hold her tight
(แอ็นด ดาย โฮลด เฮอ ไทท)
And she believes in me
(แอ็นด ชี บิลีฝ ซิน มี)
I’ll never know just what she sees in me
(แอล เนฝเวอะ โน จัซท ว็อท ชี ซี ซิน มี)
I told her someday
(ไอ โทลด เฮอ ซัมเดย์)
If she was my girl, I could change the world
(อิฟ ชี วอส มาย เกิล , ไอ เคิด เชนจ เดอะ เวิลด)
With my songs,
(วิฑ มาย ซ็อง ,)
But I was wrong
(บัท ไอ วอส ร็อง)
But she has faith in me
(บัท ชี แฮ็ส เฟธ อิน มี)
And so I go on trying faithfully
(แอ็นด โซ ไอ โก ออน ทไรอิง เฟธฟุลิ)
Forever in my heart she will remain
(เฟาะเรฝเออะ อิน มาย ฮาท ชี วิล ริเมน)
And I hope and pray, I will find away, find away
(แอ็นด ดาย โฮพ แอ็นด พเร , ไอ วิล ไฟนด อะเว , ไฟนด อะเว)
While she lays waiting
(ฮไวล ชี เล เวททิง)
I ask myself why do I hurt her so
(ไอ อาซค ไมเซลฟ ฮไว ดู ไอ เฮิท เฮอ โซ)
What calls me on along this lonely road
(ว็อท คอล มี ออน อะลอง ดีซ โลนลิ โรด)
Why don’t I turn around and head back home
(ฮไว ด้อนท์ ไอ เทิน อะเรานด แอ็นด เฮ็ด แบ็ค โฮม)
Where I belong
(ฮแว ไอ บิลอง)
While she lays crying
(ฮไวล ชี เล คไรอิง)
For she knows how my heart is ripped in two
(ฟอ ชี โน เฮา มาย ฮาท อีส ริพ อิน ทู)
I’m tom between the things that I should do
(แอม ท็อม บีทวิน เดอะ ธิง แดท ไอ เชิด ดู)
She deserves it all and I’d give it if I could
(ชี ดิเสิฝ ซิท ออล แอ็นด อาย กิฝ อิท อิฟ ฟาย เคิด)
God, her love is true
(ก็อด , เฮอ ลัฝ อีส ทรู)
[Chorus]
([ โครัซ ])
While she lays sleeping
(ฮไวล ชี เล ซลีพพิง)
While she lays sleeping for me
(ฮไวล ชี เล ซลีพพิง ฟอ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง She Believes (in Me) คำอ่านไทย Ronan Keating

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น