เนื้อเพลง A Beautiful Life คำอ่านไทย Everclear

You seem to make the same mistakes everyday
( ยู ซีม ทู เมค เดอะ เซม มิซเทค เอวี่เดย์)
Sometimes its hard to open your eyes
(ซัมไทม์ อิทซ ฮาด ทู โอเพ็น ยุร ไอ)
You want to be the only cake on the table
(ยู ว็อนท ทู บี ดิ โอ๊นลี่ เคค ออน เดอะ เท๊เบิ้ล)
Yeah, you say you don’t like surprises
(เย่ , ยู เซ ยู ด้อนท์ ไลค เซิพไรส)
You want to find a pretty little place to stay
(ยู ว็อนท ทู ไฟนด อะ พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล พเลซ ทู ซเท)
You just don’t want to live and leave
(ยู จัซท ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ แอ็นด ลีฝ)

I just want to be where the sun shines down
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี ฮแว เดอะ ซัน ไฌน เดาน)
I just want to be where the sun shines down
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี ฮแว เดอะ ซัน ไฌน เดาน)
I just want to be with you
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี วิฑ ยู)

Oh,
(โอ ,)
I really hate how you push me away
(ไอ ริแอ็ลลิ เฮท เฮา ยู พุฌ มี อะเว)
I do not like it when you shut me out
(ไอ ดู น็อท ไลค อิท ฮเว็น ยู ฌัท มี เอ้า)
I say I love you but I really don’t know you
(ไอ เซ ไอ ลัฝ ยู บัท ไอ ริแอ็ลลิ ด้อนท์ โน ยู)
I want to change you but I don’t know how
(ไอ ว็อนท ทู เชนจ ยู บัท ไอ ด้อนท์ โน เฮา)
I want to leave when it gets ugly and cold
(ไอ ว็อนท ทู ลีฝ ฮเว็น หนิด เก็ท อักลิ แอ็นด โคลด)
I want to leave but I have no where to go
(ไอ ว็อนท ทู ลีฝ บัท ไอ แฮ็ฝ โน ฮแว ทู โก)

I just want to be where the sun shines down
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี ฮแว เดอะ ซัน ไฌน เดาน)
Yeah, I just want to be where the sun shines down
(เย่ , ไอ จัซท ว็อนท ทู บี ฮแว เดอะ ซัน ไฌน เดาน)
On a beautiful life
(ออน อะ บยูทิฟุล ไลฟ)
I just want to find a beautiful life
(ไอ จัซท ว็อนท ทู ไฟนด อะ บยูทิฟุล ไลฟ)
I want to be where the sun shines down
(ไอ ว็อนท ทู บี ฮแว เดอะ ซัน ไฌน เดาน)
I just want to find a beautiful life
(ไอ จัซท ว็อนท ทู ไฟนด อะ บยูทิฟุล ไลฟ)
I don’t care where we go
(ไอ ด้อนท์ แค ฮแว วี โก)
I don’t care where we go
(ไอ ด้อนท์ แค ฮแว วี โก)

You seem to make the same mistakes all the time
(ยู ซีม ทู เมค เดอะ เซม มิซเทค ซอร์ เดอะ ไทม)
Sometimes it’s not too hard to understand why
(ซัมไทม์ อิทซ น็อท ทู ฮาด ทู อันเดิซแทนด ฮไว)
You say you hate the things you have done
(ยู เซ ยู เฮท เดอะ ธิง ยู แฮ็ฝ ดัน)
Yeah, you have been running with your back to the sun
(เย่ , ยู แฮ็ฝ บีน รันนิง วิฑ ยุร แบ็ค ทู เดอะ ซัน)
You want to find a place where you don’t have to hide
(ยู ว็อนท ทู ไฟนด อะ พเลซ ฮแว ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู ไฮด)
You say you’re just happy to be alive
(ยู เซ ยัวร์ จัซท แฮพพิ ทู บี อะไลฝ)

I just want to be where the sun shines down
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี ฮแว เดอะ ซัน ไฌน เดาน)
Yeah, I just want to be where the sun shines down
(เย่ , ไอ จัซท ว็อนท ทู บี ฮแว เดอะ ซัน ไฌน เดาน)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
I just want to be where the sun shines down
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี ฮแว เดอะ ซัน ไฌน เดาน)
On a beautiful life
(ออน อะ บยูทิฟุล ไลฟ)
I just want to find a beautiful life
(ไอ จัซท ว็อนท ทู ไฟนด อะ บยูทิฟุล ไลฟ)
I just want to be where the sun shines down
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี ฮแว เดอะ ซัน ไฌน เดาน)
I just want to find a beautiful life
(ไอ จัซท ว็อนท ทู ไฟนด อะ บยูทิฟุล ไลฟ)
I want to be where the sun shines down
(ไอ ว็อนท ทู บี ฮแว เดอะ ซัน ไฌน เดาน)
I want to be where the sun shines down
(ไอ ว็อนท ทู บี ฮแว เดอะ ซัน ไฌน เดาน)

I don’t care where we go
(ไอ ด้อนท์ แค ฮแว วี โก)
I don’t care what we do
(ไอ ด้อนท์ แค ว็อท วี ดู)
As long as I can be with you
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ซาย แค็น บี วิฑ ยู)
I just want to be with you
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Beautiful Life คำอ่านไทย Everclear

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น