เนื้อเพลง O’ Holy Night คำอ่านไทย Destiny’s Child

Oh holy night!
( โอ โฮลิ ไนท !)
The stars are brightly shining
(เดอะ ซทา แซร์ บไรทลิ ชายนิง)
It is the night of our dear Savior’s birth!
(อิท อีส เดอะ ไนท อ็อฝ เอ๊า เดีย เซฝเยอะ เบิธ !)
Long lay the world in sin and error pining
(ล็อง เล เดอะ เวิลด อิน ซิน แอ็นด เอเรอะ พายนิง)
Till he appear’d and the soul felt its worth.
(ทิล ฮี แอพเพียด แอ็นด เดอะ โซล เฟ็ลท อิทซ เวิธ)
A thrill of hope the weary world rejoices
(อะ ธริล อ็อฝ โฮพ เดอะ เวียริ เวิลด ริจอยซ)
For yonder breaks a new and glorious morn!
(ฟอ ยอนเดอะ บเรค ซา นยู แอ็นด กโลเรียซ มอน !)

Fall on your knees
(ฟอล ออน ยุร นี)
Oh hear the angel voices
(โอ เฮีย ดิ เอนเจล ฝอยซ)
Oh night divine
(โอ ไนท ดิไฝน)
Oh holy night when Christ was born
(โอ โฮลิ ไนท ฮเว็น คไรซท วอส บอน)
Oh fall on your knees
(โอ ฟอล ออน ยุร นี)
Oh hear the angel voices
(โอ เฮีย ดิ เอนเจล ฝอยซ)
Oh night divine
(โอ ไนท ดิไฝน)
Oh holy night when Christ was born
(โอ โฮลิ ไนท ฮเว็น คไรซท วอส บอน)
[Holy night Holy night when Christ was born
([ โฮลิ ไนท โฮลิ ไนท ฮเว็น คไรซท วอส บอน)
Holy night Holy night when Christ was born]
(โฮลิ ไนท โฮลิ ไนท ฮเว็น คไรซท วอส บอน ])

Holy night, it was a holy night
(โฮลิ ไนท , อิท วอส ซา โฮลิ ไนท)
Yes it was holy night
(เย็ซ ซิท วอส โฮลิ ไนท)
The savior ??? on a holy night
(เดอะ เซฝเยอะ ออน อะ โฮลิ ไนท)
Holy night holy night…
(โฮลิ ไนท โฮลิ ไนท)

[feat. Michelle Williams]
([ ฟีท มิเชลอวิลเลี่ยม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง O’ Holy Night คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น