เนื้อเพลง The Breakup Song คำอ่านไทย American Hi-Fi

I can’t believe I hung around with you
( ไอ แค็นท บิลีฝ ไอ ฮัง อะเรานด วิฑ ยู)
All this time
(ออล ดีซ ไทม)
You drove me crazy with your ocd
(ยู ดโรฝ มี คเรสิ วิฑ ยุร ocd)
Girl your out of your mind
(เกิล ยุร เอ้า อ็อฝ ยุร ไมนด)
I’m counting on ufo’s to beam me up
(แอม เค๊าติง ออน ยูเอฟโฟซ ทู บีม มี อัพ)
I just don’t know
(ไอ จัซท ด้อนท์ โน)
How long I can take this sh*t
(เฮา ล็อง ไอ แค็น เทค ดีซ ฌะ *ที)
I’m over it girl you gotta go
(แอม โอเฝอะ อิท เกิล ยู กอททะ โก)

It’s over were over
(อิทซ โอเฝอะ เวอ โอเฝอะ)
Just like in crimson and clover
(จัซท ไลค อิน คริมเซิน แอ็นด คโลเฝอะ)
Were sinking and I’m thinking
(เวอ ซีงคิง แอ็นด แอม ติ้งกิง)
How the hell did we get so stupid
(เฮา เดอะ เฮ็ล ดิด วี เก็ท โซ ซทยูทิด)
It’s the end ex girlfriend
(อิทซ ดิ เอ็นด เอ็คซ เกลิลเฟรน)
I don’t care what you think of me now
(ไอ ด้อนท์ แค ว็อท ยู ธิงค อ็อฝ มี เนา)
So long your gone
(โซ ล็อง ยุร กอน)
This is the break up song
(ดีซ ซิส เดอะ บเรค อัพ ซ็อง)

One more thing before you go
(วัน โม ธิง บิโฟ ยู โก)
Would you please give me my records back
(เวิด ยู พลีส กิฝ มี มาย เรคออด แบ็ค)
My bloody valentine, the pixies, cheap trick and back in black
(มาย บลัดอิ แฝลเอ็นไทน , เดอะ พีคซิ , ชีพ ทริค แอ็นด แบ็ค อิน บแล็ค)
You can keep the dog we bought
(ยู แค็น คีพ เดอะ ด็อก วี บอท)
But you can’t go near the standard bar
(บัท ยู แค็นท โก เนีย เดอะ ซแทนเอิด บา)
Don’t hang around
(ด้อนท์ แฮ็ง อะเรานด)
Don’t call my friends
(ด้อนท์ คอล มาย ฟเร็นด)
They wont know who you are
(เด ว็อนท โน ฮู ยู อาร์)

Its over we’re over
(อิทซ โอเฝอะ เวอ โอเฝอะ)
Just like in crimson and clover
(จัซท ไลค อิน คริมเซิน แอ็นด คโลเฝอะ)
Were sinking and I’m thinking
(เวอ ซีงคิง แอ็นด แอม ติ้งกิง)
How the hell did we get so stupid
(เฮา เดอะ เฮ็ล ดิด วี เก็ท โซ ซทยูทิด)
It’s the end ex girlfriend
(อิทซ ดิ เอ็นด เอ็คซ เกลิลเฟรน)
I don’t care what you think of me now
(ไอ ด้อนท์ แค ว็อท ยู ธิงค อ็อฝ มี เนา)
So long your gone
(โซ ล็อง ยุร กอน)
This is the break up song
(ดีซ ซิส เดอะ บเรค อัพ ซ็อง)

So long your gone
(โซ ล็อง ยุร กอน)
This is the break up song
(ดีซ ซิส เดอะ บเรค อัพ ซ็อง)

Its over we’re over
(อิทซ โอเฝอะ เวอ โอเฝอะ)
Just like in crimson and clover
(จัซท ไลค อิน คริมเซิน แอ็นด คโลเฝอะ)
Were sinking and I’m thinking
(เวอ ซีงคิง แอ็นด แอม ติ้งกิง)
How the hell did we get so stupid
(เฮา เดอะ เฮ็ล ดิด วี เก็ท โซ ซทยูทิด)
It’s the end ex girlfriend
(อิทซ ดิ เอ็นด เอ็คซ เกลิลเฟรน)
I don’t care what you think of me now
(ไอ ด้อนท์ แค ว็อท ยู ธิงค อ็อฝ มี เนา)
So long your gone
(โซ ล็อง ยุร กอน)
This is the break up song
(ดีซ ซิส เดอะ บเรค อัพ ซ็อง)

So long your gone
(โซ ล็อง ยุร กอน)
This is the break up song [x3]
(ดีซ ซิส เดอะ บเรค อัพ ซ็อง [ x3 ])

THIS IS THE BREAKUP SONG
(ดีซ ซิส เดอะ BREAKUP ซ็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Breakup Song คำอ่านไทย American Hi-Fi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น