เนื้อเพลง Crazy Love คำอ่านไทย Ray Charles feat Van Morrison

I can hear her heart beat for a thousand miles
( ไอ แค็น เฮีย เฮอ ฮาท บีท ฟอ รา เธาแส็น ไมล)
And the heavens open every time she smiles
(แอ็นด เดอะ เฮฝเอ็น โอเพ็น เอฝริ ไทม ชี ซไมล)
And when I come to her that’s where I belong
(แอ็นด ฮเว็น นาย คัม ทู เฮอ แด๊ท ฮแว ไอ บิลอง)
Yet I’m running to her like a river’s song
(เย็ท แอม รันนิง ทู เฮอ ไลค เก รีฝเออะ ซ็อง)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
She give me love, love, love, love, crazy love
(ชี กิฝ มี ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , คเรสิ ลัฝ)
She give me love, love, love, love, crazy love
(ชี กิฝ มี ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , คเรสิ ลัฝ)

She’s got a fine sense of humor when I’m feeling low down
(ชี ก็อท ดา ไฟน เซ็นซ อ็อฝ ฮยูเมอะ ฮเว็น แอม ฟีลอิง โล เดาน)
And when I come to her when the sun goes down
(แอ็นด ฮเว็น นาย คัม ทู เฮอ ฮเว็น เดอะ ซัน โกซ เดาน)
Take away my trouble, take away my grief
(เทค อะเว มาย ทรั๊บเบิ้ล , เทค อะเว มาย กรีฟ)
Take away my heartache, in the night like a thief
(เทค อะเว มาย ฮาทเทค, อิน เดอะ ไนท ไลค เก ธีฟ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
She give me love, love, love, love, crazy love
(ชี กิฝ มี ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , คเรสิ ลัฝ)
She give me love, love, love, love, crazy love
(ชี กิฝ มี ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , คเรสิ ลัฝ)

Yes I need her in the daytime
(เย็ซ ซาย นีด เฮอ อิน เดอะ เดย์ไทม์)
Yes I need her in the night
(เย็ซ ซาย นีด เฮอ อิน เดอะ ไนท)
Yes I want to throw my arms around her
(เย็ซ ซาย ว็อนท ทู ธโร มาย อาม อะเรานด เฮอ)
Kiss her hug her kiss her hug her tight
(คิซ เฮอ ฮัก เฮอ คิซ เฮอ ฮัก เฮอ ไทท)

And when I’m returning from so far away
(แอ็นด ฮเว็น แอม รีเทินนิง ฟร็อม โซ ฟา อะเว)
She gives me some sweet lovin’ brighten up my day
(ชี กิฝ มี ซัม สวี้ท ลัฝวิน ไบท์อึน อัพ มาย เด)
Yes it makes me righteous, yes it makes me feel whole
(เย็ซ ซิท เมค มี ไรชัซ , เย็ซ ซิท เมค มี ฟีล โฮล)
Yes it makes me mellow down in to my soul
(เย็ซ ซิท เมค มี เมลโล เดาน อิน ทู มาย โซล)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
She give me love, love, love, love, crazy love
(ชี กิฝ มี ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , คเรสิ ลัฝ)
She give me love, love, love, love, crazy love
(ชี กิฝ มี ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , ลัฝ , คเรสิ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crazy Love คำอ่านไทย Ray Charles feat Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น