เนื้อเพลง A Girl Like Me คำอ่านไทย Emma Bunton

What you get is what you see
( ว็อท ยู เก็ท อีส ว็อท ยู ซี)
Let me tell you basically
(เล็ท มี เท็ล ยู เบซซิคอลลี่)
This is how it’s gotta be
(ดีซ ซิส เฮา อิทซ กอททะ บี)
Can’t f*** with a girl like me

(แค็นท เอฟ *** วิฑ อะ เกิล ไลค มี)
Can’t change my destiny
(แค็นท เชนจ มาย เดซทินิ)
So if you wanna get next to me
(โซ อิฟ ยู วอนนา เก็ท เน็คซท ทู มี)
Gotta treat me faithfully
(กอททะ ทรีท มี เฟธฟุลิ)
Can’t f*** with a girl like me
(แค็นท เอฟ *** วิฑ อะ เกิล ไลค มี)
Two o’clock and I’m all alone
(ทู โอคล็อก แอ็นด แอม ออล อะโลน)
Hear you on the telephone
(เฮีย ยู ออน เดอะ เทลอิโฟน)
Telling me another lie
(เทลลิง มี แอะนัธเออะ ไล)
Said that you’d be working late
(เซ็ด แดท ยูต บี เวิคกิง เลท)
Askin’ me if I could wait
(แอสกิน มี อิฟ ฟาย เคิด เวท)
Run that by me one more time
(รัน แดท ไบ มี วัน โม ไทม)
Keep me hanging on the line
(คีพ มี แฮงอิง ออน เดอะ ไลน)
But you’re running out of time
(บัท ยัวร์ รันนิง เอ้า อ็อฝ ไทม)
Might have been a fool for love
(ไมท แฮ็ฝ บีน อะ ฟูล ฟอ ลัฝ)
But I’m not blind
(บัท แอม น็อท บไลนด)

If you’re looking for a plaything
(อิฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ รา playthings)
An’ every other day thing
(แอน เอฝริ อัฑเออะ เด ธิง)
I am not the one for you
(ไอ แอ็ม น็อท ดิ วัน ฟอ ยู)
I’m not looking for a part time
(แอม น็อท ลุคอิง ฟอ รา พาท ไทม)
Give me half your heart kind
(กิฝ มี ฮาล์ฟ ยุร ฮาท ไคนด)
Tell me what you’re gonna do
(เท็ล มี ว็อท ยัวร์ กอนนะ ดู)
Look into my eyes
(ลุค อีนทุ มาย ไอ)
Let me tell you one more time
(เล็ท มี เท็ล ยู วัน โม ไทม)
I need everything
(ไอ นีด เอ๊วี่ติง)
That’s how it’s gonna be
(แด๊ท เฮา อิทซ กอนนะ บี)
With a girl like me
(วิฑ อะ เกิล ไลค มี)
With a girl like me
(วิฑ อะ เกิล ไลค มี)

Broken dreams and promises
(บโรเค็น ดรีม แซน พรอมอิซ)
Gotta be much more than this
(กอททะ บี มัช โม แฑ็น ดีซ)
I don’t have to compromise
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คอมพโระไมส)
Been around enough to know
(บีน อะเรานด อินัฟ ทู โน)
When it’s time to let it go
(ฮเว็น อิทซ ไทม ทู เล็ท ดิธ โก)
Do I have to say goodbye?
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู เซ กู๊ดบาย)
Let me make it clear to you
(เล็ท มี เมค อิท คเลีย ทู ยู)
Only one thing left to do
(โอ๊นลี่ วัน ธิง เล็ฟท ทู ดู)
You’d better understand
(ยูต เบทเทอะ อันเดิซแทนด)
Cause every word is true
(คอส เอฝริ เวิด อีส ทรู)

If you’re looking for a plaything
(อิฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ รา playthings)
An’ every other one day thing
(แอน เอฝริ อัฑเออะ วัน เด ธิง)
I am not the one for you
(ไอ แอ็ม น็อท ดิ วัน ฟอ ยู)
I’m not looking for a part time
(แอม น็อท ลุคอิง ฟอ รา พาท ไทม)
Give me half your heart kind
(กิฝ มี ฮาล์ฟ ยุร ฮาท ไคนด)
Tell me what you’re gonna do
(เท็ล มี ว็อท ยัวร์ กอนนะ ดู)
Look into my eyes
(ลุค อีนทุ มาย ไอ)
Let me tell you one more time
(เล็ท มี เท็ล ยู วัน โม ไทม)
I need everything
(ไอ นีด เอ๊วี่ติง)
That’s how it’s gonna be
(แด๊ท เฮา อิทซ กอนนะ บี)
With a girl like me, oh yeah
(วิฑ อะ เกิล ไลค มี , โอ เย่)
With a girl like me
(วิฑ อะ เกิล ไลค มี)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

What you get is what you see
(ว็อท ยู เก็ท อีส ว็อท ยู ซี)
Let me tell you basically
(เล็ท มี เท็ล ยู เบซซิคอลลี่)
This is how it’s gotta be
(ดีซ ซิส เฮา อิทซ กอททะ บี)
Can’t f*** with a girl like me
(แค็นท เอฟ *** วิฑ อะ เกิล ไลค มี)
[With a girl like me]
([ วิฑ อะ เกิล ไลค มี ])
Can’t change my destiny
(แค็นท เชนจ มาย เดซทินิ)
So if you wanna get next to me
(โซ อิฟ ยู วอนนา เก็ท เน็คซท ทู มี)
Gotta treat me faithfully
(กอททะ ทรีท มี เฟธฟุลิ)
Can’t f*** with a girl like me
(แค็นท เอฟ *** วิฑ อะ เกิล ไลค มี)

Let me make it clear to you
(เล็ท มี เมค อิท คเลีย ทู ยู)
Only one thing left to do
(โอ๊นลี่ วัน ธิง เล็ฟท ทู ดู)
Better understand
(เบทเทอะ อันเดิซแทนด)
Cause every word is true
(คอส เอฝริ เวิด อีส ทรู)

If you’re looking for a plaything
(อิฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ รา playthings)
An’ every other one day thing
(แอน เอฝริ อัฑเออะ วัน เด ธิง)
I am not the one for you
(ไอ แอ็ม น็อท ดิ วัน ฟอ ยู)
I’m not looking for a part time
(แอม น็อท ลุคอิง ฟอ รา พาท ไทม)
Give me half your heart kind
(กิฝ มี ฮาล์ฟ ยุร ฮาท ไคนด)
Tell me what you’re gonna do
(เท็ล มี ว็อท ยัวร์ กอนนะ ดู)
Look into my eyes
(ลุค อีนทุ มาย ไอ)
Let me tell you one more time
(เล็ท มี เท็ล ยู วัน โม ไทม)
I need everything
(ไอ นีด เอ๊วี่ติง)
That’s how it’s gonna be
(แด๊ท เฮา อิทซ กอนนะ บี)
With a girl like me
(วิฑ อะ เกิล ไลค มี)
With a girl like me
(วิฑ อะ เกิล ไลค มี)

If you’re looking for a plaything
(อิฟ ยัวร์ ลุคอิง ฟอ รา playthings)
An’ every other one day thing
(แอน เอฝริ อัฑเออะ วัน เด ธิง)
I am not the one for you
(ไอ แอ็ม น็อท ดิ วัน ฟอ ยู)
I’m not looking for a part time
(แอม น็อท ลุคอิง ฟอ รา พาท ไทม)
Give me half your heart kind
(กิฝ มี ฮาล์ฟ ยุร ฮาท ไคนด)
Tell me what you’re gonna do
(เท็ล มี ว็อท ยัวร์ กอนนะ ดู)
Look into my eyes
(ลุค อีนทุ มาย ไอ)
Let me tell you one more time
(เล็ท มี เท็ล ยู วัน โม ไทม)
I need everything
(ไอ นีด เอ๊วี่ติง)
That’s how it’s gonna be
(แด๊ท เฮา อิทซ กอนนะ บี)
With a girl like me
(วิฑ อะ เกิล ไลค มี)
With a girl like me
(วิฑ อะ เกิล ไลค มี)

Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Oh yeah
(โอ เย่)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Girl Like Me คำอ่านไทย Emma Bunton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น