เนื้อเพลง Let Me Try คำอ่านไทย Hope Partlow

I know you’re afraid I’ll lose Jesus
( ไอ โน ยัวร์ อัฟเรด แอล ลูส จีสัซ)
And I’ll choose all the wrong kind of friends
(แอ็นด แอล ชูส ออล เดอะ ร็อง ไคนด อ็อฝ ฟเร็นด)
But I’ve gotta find my own reasons for living
(บัท แอฝ กอททะ ไฟนด มาย โอน รี๊ซั่น ฟอ ลีฝอิง)
But I can’t believe it in the end
(บัท ไอ แค็นท บิลีฝ อิท อิน ดิ เอ็นด)

If I crawl on my knees through the heartache
(อิฟ ฟาย ครอล ออน มาย นี ธรู เดอะ ฮาทเทค)
Of the mess that I’ve made all alone
(อ็อฝ เดอะ เมซ แดท แอฝ เมด ออล อะโลน)
Don’t come around here to rescue me too soon
(ด้อนท์ คัม อะเรานด เฮียร ทู เรซคยู มี ทู ซูน)
I need to get through on my own
(ไอ นีด ทู เก็ท ธรู ออน มาย โอน)

Let me fall just one time
(เล็ท มี ฟอล จัซท วัน ไทม)
Cause I’m trying to learn how to fly
(คอส แอม ทไรอิง ทู เลิน เฮา ทู ฟไล)
Let me make my own mistakes
(เล็ท มี เมค มาย โอน มิซเทค)
Cause it’s hope that I’m hoping to find
(คอส อิทซ โฮพ แดท แอม โฮพปิง ทู ไฟนด)
Let me try
(เล็ท มี ทไร)
Let me try
(เล็ท มี ทไร)
Let me try
(เล็ท มี ทไร)

If I lay in the arms of a stranger
(อิฟ ฟาย เล อิน ดิ อาม อ็อฝ อะ ซทเรนเจอะ)
And I dance too close to the ledge
(แอ็นด ดาย ดานซ ทู คโลส ทู เดอะ เล็จ)
Don’t be afraid it’s because I don’t love you
(ด้อนท์ บี อัฟเรด อิทซ บิคอส ไอ ด้อนท์ ลัฝ ยู)
I just need to see life at the edge
(ไอ จัซท นีด ทู ซี ไลฟ แอ็ท ดิ เอ็จ)

Let me fall just one time
(เล็ท มี ฟอล จัซท วัน ไทม)
Cause I’m trying to learn how to fly
(คอส แอม ทไรอิง ทู เลิน เฮา ทู ฟไล)
Let me cry once or twice
(เล็ท มี คไร วันซ ออ ทไวซ)
Cause freedom it comes at a price
(คอส ฟรีดัม อิท คัม แอ็ท ดา พไรซ)
Let me try
(เล็ท มี ทไร)
Let me try
(เล็ท มี ทไร)
Let me try [try]
(เล็ท มี ทไร [ ทไร ])

You gave me beautiful wings
(ยู เกฝ มี บยูทิฟุล วิง)
That are strong just believe now that I can fly
(แดท อาร์ ซทร็อง จัซท บิลีฝ เนา แดท ไอ แค็น ฟไล)
All of the love that you gave me
(ออล อ็อฝ เดอะ ลัฝ แดท ยู เกฝ มี)
I’ll carry it with me
(แอล แคริ อิท วิฑ มี)
And keep it alive
(แอ็นด คีพ อิท อะไลฝ)
Keep it live
(คีพ อิท ไลฝ)

Ooh let me fall
(อู้ เล็ท มี ฟอล)
Just one time
(จัซท วัน ไทม)
Cause I’m trying to learn how to fly
(คอส แอม ทไรอิง ทู เลิน เฮา ทู ฟไล)
Let me make my own mistakes
(เล็ท มี เมค มาย โอน มิซเทค)
Cause it’s hope that I’m hoping, I’m hoping to find
(คอส อิทซ โฮพ แดท แอม โฮพปิง , แอม โฮพปิง ทู ไฟนด)
Let me try
(เล็ท มี ทไร)
Oh, try [try]
(โอ , ทไร [ ทไร ])
Oh, try [let me try]
(โอ , ทไร [ เล็ท มี ทไร ])
Oh, try [let me try]
(โอ , ทไร [ เล็ท มี ทไร ])
[try]
([ ทไร ])
Ooohh [let me try]
(อู้ [ เล็ท มี ทไร ])
Ooohh [try]
(อู้ [ ทไร ])
Ooh [let me try]
(อู้ [ เล็ท มี ทไร ])
Ooohh [try]
(อู้ [ ทไร ])
[let me try]
([ เล็ท มี ทไร ])
[try]
([ ทไร ])
[let me try]
([ เล็ท มี ทไร ])
[try]
([ ทไร ])
[let me try]
([ เล็ท มี ทไร ])
[try]
([ ทไร ])
[let me try]
([ เล็ท มี ทไร ])
[try]
([ ทไร ])
[let me try]
([ เล็ท มี ทไร ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let Me Try คำอ่านไทย Hope Partlow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น