เนื้อเพลง I Do (Wanna Get Close To You) คำอ่านไทย 3 Little Women feat Loon

Yeah {Uh}, uh-huh
( เย่ {อา } , อา ฮู)
Yeah, uh-huh {Uh}
(เย่ , อา ฮู {อา })
Yeah, uh-huh {Uh}
(เย่ , อา ฮู {อา })
Yeah, uh-huh {I like this}
(เย่ , อา ฮู {ไอ ไลค ดีซ })

Yeah, uh-huh {And another one}
(เย่ , อา ฮู {แอ็นด แอะนัธเออะ วัน })
Yeah, uh-huh {And another one}
(เย่ , อา ฮู {แอ็นด แอะนัธเออะ วัน })
Yeah, uh-huh {Bad Boy, 3LW, let’s go}
(เย่ , อา ฮู {แบ็ด บอย , 3LW , เล็ท โก })
Yeah, uh-huh
(เย่ , อา ฮู)

Rode up in the club like what
(โรด อัพ อิน เดอะ คลับ ไลค ว็อท)
I got the VIP on lock down
(ไอ ก็อท เดอะ วีไอพี ออน ล็อค เดาน)
Then I saw you starin’ at me
(เด็น นาย ซอ ยู สตาร์ริน แอ็ท มี)
The way we started to the back
(เดอะ เว วี ซทาท ทู เดอะ แบ็ค)

You make me think that you’re the one
(ยู เมค มี ธิงค แดท ยัวร์ ดิ วัน)
Lickin’ your lips at me for fun
(ลิคคิน ยุร ลิพ แอ็ท มี ฟอ ฟัน)
While the DJ’s makin’ ’em sweat
(ฮไวล เดอะ ดีเจซ เมกิน เอ็ม ซเว็ท)
Won’t you come step to me
(ว็อนท ยู คัม ซเท็พ ทู มี)

If you wanna get down, baby, I do
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท เดาน , เบบิ , ไอ ดู)
Holler at me, baby, uh-huh
(ฮอลเลอะ แรท มี , เบบิ , อา ฮู)
If you’re rollin’ deep tonight
(อิฟ ยัวร์ โรลลิน ดีพ ทุไนท)
Then I do wanna know you
(เด็น นาย ดู วอนนา โน ยู)

But if you wanna get down, baby, it’s cool
(บัท อิฟ ยู วอนนา เก็ท เดาน , เบบิ , อิทซ คูล)
Holler at me, baby, uh-huh
(ฮอลเลอะ แรท มี , เบบิ , อา ฮู)
If your love is ridiculous
(อิฟ ยุร ลัฝ อีส ริดีคอิวลัซ)
Then I do wanna get close to you
(เด็น นาย ดู วอนนา เก็ท คโลส ทู ยู)

Your ice, your gear, your sex appeal
(ยุร ไอซ , ยุร เกีย , ยุร เซ็คซ แอ็พพีล)
Your game so tight, you got me feenin’
(ยุร เกม โซ ไทท , ยู ก็อท มี ฟีนิน)
Wantin’ you alone with me
(วอนทิน ยู อะโลน วิฑ มี)
Is the illest fantasy
(อีส ดิ ไอเลสชฺ แฟนทะซิ)

You make me feel like wylin’ out
(ยู เมค มี ฟีล ไลค wylin เอ้า)
Showin’ you what it’s about, yeah
(โชว์วินยู ว็อท อิทซ อะเบาท , เย่)
Got it goin’ on uptown
(ก็อท ดิธ โกอิน ออน อัพเทาน)
Now let me see you work it out on me
(เนา เล็ท มี ซี ยู เวิค อิท เอ้า ออน มี)

If you wanna get down, baby [I do], I do
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท เดาน , เบบิ [ ไอ ดู ] , ไอ ดู)
Holler at me [Baby], baby, uh-huh
(ฮอลเลอะ แรท มี [ เบบิ ] , เบบิ , อา ฮู)
If you’re rollin’ deep tonight [Rollin’ deep]
(อิฟ ยัวร์ โรลลิน ดีพ ทุไนท [ โรลลิน ดีพ ])
Then I do wanna know you [I want you]
(เด็น นาย ดู วอนนา โน ยู [ ไอ ว็อนท ยู ])

If you wanna get down, baby, it’s cool
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท เดาน , เบบิ , อิทซ คูล)
Holler at me, baby [Holler at me, baby], uh-huh
(ฮอลเลอะ แรท มี , เบบิ [ ฮอลเลอะ แรท มี , เบบิ ] , อา ฮู)
If your love is ridiculous
(อิฟ ยุร ลัฝ อีส ริดีคอิวลัซ)
Then I do wanna get close to you [Whoa, baby]
(เด็น นาย ดู วอนนา เก็ท คโลส ทู ยู [ โว้ว , เบบิ ])

I’m sure you had me to get her, baby
(แอม ฌุร ยู แฮ็ด มี ทู เก็ท เฮอ , เบบิ)
Baby, how can I just make you see
(เบบิ , เฮา แค็น นาย จัซท เมค ยู ซี)
I’m the only one you need
(แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ยู นีด)
So please let me know right now
(โซ พลีส เล็ท มี โน ไรท เนา)
Cause it’s true [‘Cause it’s true], I want you [I want you]
(คอส อิทซ ทรู [ คอส อิทซ ทรู ] , ไอ ว็อนท ยู [ ไอ ว็อนท ยู ])
Say that you want me too
(เซ แดท ยู ว็อนท มี ทู)

Come on, yeah
(คัมมอน , เย่)
Ladies and gentlemen
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน)
I know I could make you scream like a woman’ supposed
(ไอ โน ไอ เคิด เมค ยู ซครีม ไลค เก วูมเอิน ซัพโพส)
to
(ทู)
Seems like you wanna get closer
(ซีม ไลค ยู วอนนา เก็ท โคลเซอร์)
Well, Boo here’s the ticket, come through, we could
(เว็ล , บู เฮียร เดอะ ทีคเคท , คัม ธรู , วี เคิด)
kick it
(คิด อิท)
One hun’ twenty, five foot two ???, my view with the
(วัน ฮัน ทเวนทิ , ไฟฝ ฟุท ทู , มาย ฝยู วิฑ เดอะ)
sickest
(ซิคเคด)
It’s true, been convicted, I’m probably needin’ a girl
(อิทซ ทรู , บีน คอนฝิคท , แอม พรอบอับลิ นีดิน อะ เกิล)
In other words, ma, I’m due for some kisses, I’m due
(อิน อัฑเออะ เวิด , มา , แอม ดยู ฟอ ซัม คีสเซซ , แอม ดยู)
for some huggin’
(ฟอ ซัม ฮัคกิน)
And all them dudes that be buggin’, I ain’t with it
(แอ็นด ออล เฑ็ม ดยูด แดท บี บักกิน , ไอ เอน วิฑ อิท)
I’m through the thuggin’, I’m due for some lovin’
(แอม ธรู เดอะ ตั๊กกิน , แอม ดยู ฟอ ซัม ลัฝวิน)
I need a wife in my life and ma, you’re lookin’ like
(ไอ นีด อะ ไวฟ อิน มาย ไลฟ แอ็นด มา , ยัวร์ ลุคกิน ไลค)
you’re due for a husband
(ยัวร์ ดยู ฟอ รา ฮัสแบ็นด)
I choose not to love ’em
(ไอ ชูส น็อท ทู ลัฝ เอ็ม)
These chicks runnin’ around actin’ like straight fools
(ฑิส ชิค รูนนิน อะเรานด แอสติน ไลค ซทเรท ฟูล)
in the public
(อิน เดอะ พับลิค)
Let’s move with the subject because I came with a
(เล็ท มูฝ วิฑ เดอะ ซับเจคท บิคอส ไอ เคม วิฑ อะ)
better plot
(เบทเทอะ พล็อท)
Just play the game and you’ll never flop
(จัซท พเล เดอะ เกม แอ็นด โยว เนฝเวอะ ฟล็อพ)
It’s in your brain, you already hot
(อิทซ ซิน ยุร บเรน , ยู ออลเรดอิ ฮ็อท)
But you ain’t close to my face, so you better stop
(บัท ยู เอน คโลส ทู มาย เฟซ , โซ ยู เบทเทอะ ซท็อพ)

Wanna get down, baby [Wanna get down], I do
(วอนนา เก็ท เดาน , เบบิ [ วอนนา เก็ท เดาน ] , ไอ ดู)
Holler at me, baby, uh-huh
(ฮอลเลอะ แรท มี , เบบิ , อา ฮู)
If you’re rollin’ deep tonight [Deep tonight]
(อิฟ ยัวร์ โรลลิน ดีพ ทุไนท [ ดีพ ทุไนท ])
Then I do wanna know you [Whoa…ho…]
(เด็น นาย ดู วอนนา โน ยู [ โว้ว โฮ ])

If you wanna get down, baby, it’s cool [It’s cool]
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท เดาน , เบบิ , อิทซ คูล [ อิทซ คูล ])
Holler at me, baby [Oh…], uh-huh
(ฮอลเลอะ แรท มี , เบบิ [ โอ ] , อา ฮู)
If your love is ridiculous
(อิฟ ยุร ลัฝ อีส ริดีคอิวลัซ)
Then I do wanna get close to you
(เด็น นาย ดู วอนนา เก็ท คโลส ทู ยู)

Wanna get down, baby, I do
(วอนนา เก็ท เดาน , เบบิ , ไอ ดู)
Holler at me, baby, Uh-huh
(ฮอลเลอะ แรท มี , เบบิ , อา ฮู)
If you’re rollin’ deep tonight
(อิฟ ยัวร์ โรลลิน ดีพ ทุไนท)
Then I do Wanna know you
(เด็น นาย ดู วอนนา โน ยู)

If you wanna get down, baby, it’s cool
(อิฟ ยู วอนนา เก็ท เดาน , เบบิ , อิทซ คูล)
Holler at me, baby
(ฮอลเลอะ แรท มี , เบบิ)
If your love is ridiculous
(อิฟ ยุร ลัฝ อีส ริดีคอิวลัซ)
Then I do wanna get close to you
(เด็น นาย ดู วอนนา เก็ท คโลส ทู ยู)

That’s cool, don’t stop
(แด๊ท คูล , ด้อนท์ ซท็อพ)
Ah-hah
(อา ฮ๊า)
Yeah
(เย่)
Yeah
(เย่)
Uh-huh, uh-huh
(อา ฮู , อา ฮู)
I like this
(ไอ ไลค ดีซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Do (Wanna Get Close To You) คำอ่านไทย 3 Little Women feat Loon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น