เนื้อเพลง Say A Prayer คำอ่านไทย Taylor Dayne

say a little prayer for you
( เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู)

say a little prayer for you
(เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู)
well i remember when
(เว็ล ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น)
you were my only friend
(ยู เวอ มาย โอ๊นลี่ ฟเร็นด)
you took the time
(ยู ทุค เดอะ ไทม)
when no one else cared
(ฮเว็น โน วัน เอ็ลซ คา)

you gave love endlessly
(ยู เกฝ ลัฝ เอนเล็ซลิ)
and then you proved to me
(แอ็นด เด็น ยู พรูฝ ทู มี)
no matter what
(โน แมทเทอะ ว็อท)
you’d always be there
(ยูต ออลเว บี แดร์)

and now i understand
(แอ็นด เนา ไอ อันเดิซแทนด)
just how life’s little plan
(จัซท เฮา ไลฟ ลิ๊ทเทิ่ล แพล็น)
can make it rough to say forever
(แค็น เมค อิท รัฟ ทู เซ เฟาะเรฝเออะ)
but you’ve been there for me
(บัท ยู๊ฟ บีน แดร์ ฟอ มี)
so that’s my guarantee
(โซ แด๊ท มาย แกเร็นที)
that we will always be together
(แดท วี วิล ออลเว บี ทุเกฑเออะ)

chorus
(โครัซ)
when i have sleepless nights
(ฮเว็น นาย แฮ็ฝ ซลีพเล็ซ ไนท)
that when you hold me tight
(แดท ฮเว็น ยู โฮลด มี ไทท)
you do it right
(ยู ดู อิท ไรท)
i say a little prayer for you
(ไอ เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู)
and when my dreams are through
(แอ็นด ฮเว็น มาย ดรีม แซร์ ธรู)
i only think of you
(ไอ โอ๊นลี่ ธิงค อ็อฝ ยู)
cause you do it right
(คอส ยู ดู อิท ไรท)
i’ll say a little prayer for you
(แอล เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู)

we’ve had good times that’s true
(หวีบ แฮ็ด เกิด ไทม แด๊ท ทรู)
we’ve had our bad ties too
(หวีบ แฮ็ด เอ๊า แบ็ด ไท ทู)
but through it all
(บัท ธรู อิท ดอร์)
it makes us stronger
(อิท เมค อัซ สตองเกอร์)
we’ll have to build our trust
(เว็ล แฮ็ฝ ทู บิลด เอ๊า ทรัซท)
because it means too much
(บิคอส อิท มีน ทู มัช)
to give away to any other
(ทู กิฝ อะเว ทู เอนอิ อัฑเออะ)

and now i understand
(แอ็นด เนา ไอ อันเดิซแทนด)
just how life’s little plan
(จัซท เฮา ไลฟ ลิ๊ทเทิ่ล แพล็น)
can make it rough to say forever
(แค็น เมค อิท รัฟ ทู เซ เฟาะเรฝเออะ)
but you’ve been there for me
(บัท ยู๊ฟ บีน แดร์ ฟอ มี)
so that’s my guarantee
(โซ แด๊ท มาย แกเร็นที)
that we will always be together
(แดท วี วิล ออลเว บี ทุเกฑเออะ)

chorus
(โครัซ)

i say a little prayer for you
(ไอ เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู)

alright
(ออลไร๊ท)
come on
(คัมมอน)
say it say it say it say it say it
(เซ อิท เซ อิท เซ อิท เซ อิท เซ อิท)
alright
(ออลไร๊ท)
come on
(คัมมอน)
i say a little prayer for you
(ไอ เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู)
say it
(เซ อิท)
come on
(คัมมอน)
i’m prayin’
(แอม เพลย์อิน)
i’ll say a little prayer for you
(แอล เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู)

and now i undertsand
(แอ็นด เนา ไอ undertsand)
just how life’s little plan
(จัซท เฮา ไลฟ ลิ๊ทเทิ่ล แพล็น)
can make it rough to say forever
(แค็น เมค อิท รัฟ ทู เซ เฟาะเรฝเออะ)
but you’ve been there for me
(บัท ยู๊ฟ บีน แดร์ ฟอ มี)
so that’s my guarantee
(โซ แด๊ท มาย แกเร็นที)
that we will always be together
(แดท วี วิล ออลเว บี ทุเกฑเออะ)

i say a little prayer for you
(ไอ เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู)
i will i say a little prayer for you
(ไอ วิล ไอ เซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล พเรเออะ ฟอ ยู)

chorus
(โครัซ)

so far away
(โซ ฟา อะเว)

chorus
(โครัซ)

my baby
(มาย เบบิ)
my love
(มาย ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say A Prayer คำอ่านไทย Taylor Dayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น