เนื้อเพลง So What if I? คำอ่านไทย Damage

Don’t even wanna think about it
( ด้อนท์ อีเฝ็น วอนนา ธิงค อะเบาท ดิธ)
How this life would be
(เฮา ดีซ ไลฟ เวิด บี)
If you weren’t with me
(อิฟ ยู เวินท์ วิฑ มี)
Cause I could never do without it
(คอส ไอ เคิด เนฝเวอะ ดู วิเฑาท ดิธ)
The security that you’re giving me
(เดอะ ซิคยูริทิ แดท ยัวร์ กีฝวิง มี)
Though there are people
(โธ แดร์ อาร์ พี๊เพิ่ล)
That will always doubt us
(แดท วิล ออลเว เดาท อัซ)
[Always doubt]
([ ออลเว เดาท ])
Those are the people
(โฑส อาร์ เดอะ พี๊เพิ่ล)
That have never seen love
(แดท แฮ็ฝ เนฝเวอะ ซีน ลัฝ)
[Never seen]
([ เนฝเวอะ ซีน ])
And with their petty jealousy
(แอ็นด วิฑ แด เพททิ เจลอะซิ)
Trying to end you and me
(ทไรอิง ทู เอ็นด ยู แอ็นด มี)
I’d like to tell them to live
(อาย ไลค ทู เท็ล เฑ็ม ทู ไลฝ)
Their own lives
(แด โอน ไลฝ)
So what if I trust?
(โซ ว็อท อิฟ ฟาย ทรัซท)
[What if I trust?
([ ว็อท อิฟ ฟาย ทรัซท)
I don’t care]
(ไอ ด้อนท์ แค ])
Cause that’s just how I feel
(คอส แด๊ท จัซท เฮา ไอ ฟีล)
[Just how I feel]
([ จัซท เฮา ไอ ฟีล ])
It’s all about love
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ลัฝ)
[All about love]
([ ออล อะเบาท ลัฝ ])
Long as you are for real
(ล็อง แอ็ส ยู อาร์ ฟอ ริแอ็ล)
[You are for real]
([ ยู อาร์ ฟอ ริแอ็ล ])
It’s never too much
(อิทซ เนฝเวอะ ทู มัช)
[Never too much]
([ เนฝเวอะ ทู มัช ])
Not too much to reveal
(น็อท ทู มัช ทู ริฝิล)
So what if I?
(โซ ว็อท อิฟ ฟาย)
[What if I?]
([ ว็อท อิฟ ฟาย ])
So what if I?
(โซ ว็อท อิฟ ฟาย)
[What if I?]
([ ว็อท อิฟ ฟาย ])
If I’m in love
(อิฟ แอม อิน ลัฝ)

I’ll never fear the competition
(แอล เนฝเวอะ เฟีย เดอะ ค็อมพิทีฌอัน)
Cause you promised me
(คอส ยู พรอมอิซ มี)
That we’ll always be
(แดท เว็ล ออลเว บี)
Cause I made loving you
(คอส ไอ เมด ลัฝอิง ยู)
My mission
(มาย มีฌอัน)
Anything you need’s a possibility
(เอนอิธิง ยู นีด ซา พอซิบีลอิทิ)
I’ll never feel the doubt or pain
(แอล เนฝเวอะ ฟีล เดอะ เดาท ออ เพน)
[Oh no]
([ โอ โน ])
You’ll never be alone again
(โยว เนฝเวอะ บี อะโลน อะเกน)
[Alone again]
([ อะโลน อะเกน ])
And all the souls that try in vain
(แอ็นด ออล เดอะ โซล แดท ทไร อิน เฝน)
Couldn’t tear you away
(คูดซึ่น เทีย ยู อะเว)
And so I tell them to live
(แอ็นด โซ ไอ เท็ล เฑ็ม ทู ไลฝ)
Their own lives
(แด โอน ไลฝ)

So what if I trust?
(โซ ว็อท อิฟ ฟาย ทรัซท)
[What if I trust?]
([ ว็อท อิฟ ฟาย ทรัซท ])
Cause that’s just how I feel
(คอส แด๊ท จัซท เฮา ไอ ฟีล)
It’s all about love
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ลัฝ)
[All about love]
([ ออล อะเบาท ลัฝ ])
Long as you are for real
(ล็อง แอ็ส ยู อาร์ ฟอ ริแอ็ล)
It’s never too much
(อิทซ เนฝเวอะ ทู มัช)
[Oh, oh, it’s never too much]
([ โอ , โอ , อิทซ เนฝเวอะ ทู มัช ])
Not too much to reveal
(น็อท ทู มัช ทู ริฝิล)
So what if I?
(โซ ว็อท อิฟ ฟาย)
[What if I?]
([ ว็อท อิฟ ฟาย ])
So what if I?
(โซ ว็อท อิฟ ฟาย)
[What if I?]
([ ว็อท อิฟ ฟาย ])
If I’m in love
(อิฟ แอม อิน ลัฝ)

I know
(ไอ โน)
You can see
(ยู แค็น ซี)
Where I want to be baby
(ฮแว ไอ ว็อนท ทู บี เบบิ)
In your life till the day
(อิน ยุร ไลฟ ทิล เดอะ เด)
I breathe no more, no more
(ไอ บรีฑ โน โม , โน โม)
I will always be happy
(ไอ วิล ออลเว บี แฮพพิ)
Long as your love covers me
(ล็อง แอ็ส ยุร ลัฝ คัฝเออะ มี)
Never doubt me girl be sure
(เนฝเวอะ เดาท มี เกิล บี ฌุร)
And my loving will endure
(แอ็นด มาย ลัฝอิง วิล เอ็นดยูร)

So what if I trust?
(โซ ว็อท อิฟ ฟาย ทรัซท)
[Oh, oh yeah
([ โอ , โอ เย่)
What if I trust]
(ว็อท อิฟ ฟาย ทรัซท ])
Cause that’s just how I feel
(คอส แด๊ท จัซท เฮา ไอ ฟีล)
It’s all about love
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ลัฝ)
[See it’s all about this love]
([ ซี อิทซ ซอร์ อะเบาท ดีซ ลัฝ ])
Long as you are for real
(ล็อง แอ็ส ยู อาร์ ฟอ ริแอ็ล)
It’s never too much
(อิทซ เนฝเวอะ ทู มัช)
[Never too much to love]
([ เนฝเวอะ ทู มัช ทู ลัฝ ])
Not too much to reveal
(น็อท ทู มัช ทู ริฝิล)
So what if I?
(โซ ว็อท อิฟ ฟาย)
[What if I?]
([ ว็อท อิฟ ฟาย ])
So what if I?
(โซ ว็อท อิฟ ฟาย)
[What if I?]
([ ว็อท อิฟ ฟาย ])
If I’m in love
(อิฟ แอม อิน ลัฝ)

So what if I trust?
(โซ ว็อท อิฟ ฟาย ทรัซท)
[What if I trust?]
([ ว็อท อิฟ ฟาย ทรัซท ])
Cause that’s just how I feel
(คอส แด๊ท จัซท เฮา ไอ ฟีล)
It’s all about love
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ลัฝ)
[All about this love]
([ ออล อะเบาท ดีซ ลัฝ ])
Long as you are for real
(ล็อง แอ็ส ยู อาร์ ฟอ ริแอ็ล)
[Yeah, yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ , เย่ ])
It’s never too much
(อิทซ เนฝเวอะ ทู มัช)
[Said it’s all about your touch]
([ เซ็ด อิทซ ซอร์ อะเบาท ยุร ทั๊ช ])
Not too much to reveal
(น็อท ทู มัช ทู ริฝิล)
So what if I?
(โซ ว็อท อิฟ ฟาย)
[So what if I?]
([ โซ ว็อท อิฟ ฟาย ])
So what if I?
(โซ ว็อท อิฟ ฟาย)
[What if I?]
([ ว็อท อิฟ ฟาย ])
If I’m in love
(อิฟ แอม อิน ลัฝ)
[In love,
([ อิน ลัฝ ,)
So in love]
(โซ อิน ลัฝ ])

So what if I trust?
(โซ ว็อท อิฟ ฟาย ทรัซท)
[What if I trust?
([ ว็อท อิฟ ฟาย ทรัซท)
Ooh yeah]
(อู้ เย่ ])
Cause that’s just how I feel
(คอส แด๊ท จัซท เฮา ไอ ฟีล)
[It feels so]
([ อิท ฟีล โซ ])
It’s all about love
(อิทซ ซอร์ อะเบาท ลัฝ)
[All about love
([ ออล อะเบาท ลัฝ)
Ooh yeah]
(อู้ เย่ ])
Long as you are for real
(ล็อง แอ็ส ยู อาร์ ฟอ ริแอ็ล)
It’s never too much
(อิทซ เนฝเวอะ ทู มัช)
[Said it won’t ever be too much]
([ เซ็ด ดิท ว็อนท เอฝเออะ บี ทู มัช ])
Not too much to reveal
(น็อท ทู มัช ทู ริฝิล)
[Yeah, yeah, yeah]
([ เย่ , เย่ , เย่ ])
So what if I?
(โซ ว็อท อิฟ ฟาย)
[What if I?]
([ ว็อท อิฟ ฟาย ])
So what if I?
(โซ ว็อท อิฟ ฟาย)
[What if I?]
([ ว็อท อิฟ ฟาย ])
If I’m in love
(อิฟ แอม อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So What if I? คำอ่านไทย Damage

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น