เนื้อเพลง H Model คำอ่านไทย Jimmy Eat World

()
” Straight outta Phoenix boys. ”
(” ซทเรท เอ๊าตา ฟีนิคซ บอย “)
Stay up late and listen in.
(ซเท อัพ เลท แอ็นด ลิ๊สซึ่น อิน)
Trading insult for your time.
(เทรดิ อีนซัลท ฟอ ยุร ไทม)
It breaks my heart in half to see her jumping up and down screaming:
(อิท บเรค มาย ฮาท อิน ฮาล์ฟ ทู ซี เฮอ จัมปิง อัพ แอ็นด เดาน ซครีมอิง :)
” Cash in honey, cash in now. ”
(” แค็ฌ อิน ฮันอิ , แค็ฌ อิน เนา “)
Lift your hands up slow.
(ลิฟท ยุร แฮ็นด อัพ ซโล)
If only you could see yourself.
(อิฟ โอ๊นลี่ ยู เคิด ซี ยุรเซลฟ)
Everything you are immitate and water down.
(เอ๊วี่ติง ยู อาร์ immitate แอ็นด วอเทอะ เดาน)
lf Just because you’ll never have your politics with perfect means,
(lf จัซท บิคอส โยว เนฝเวอะ แฮ็ฝ ยุร พอลอิทิค วิฑ เพ๊อร์เฟ็คท มีน ,)
doesn’t mean you talk the round and round.
(ดัสอินท มีน ยู ทอค เดอะ เรานด แอ็นด เรานด)
Forsdale’s syringe is wearing so thin.
(Forsdales ซีรินจ อีส เวียริง โซ ธิน)
Lift your hands up slow.
(ลิฟท ยุร แฮ็นด อัพ ซโล)
If only you could see yourself.
(อิฟ โอ๊นลี่ ยู เคิด ซี ยุรเซลฟ)
Everything we are immitate and water down.
(เอ๊วี่ติง วี อาร์ immitate แอ็นด วอเทอะ เดาน)
They’ll never know your world no matter how they try.
(เด๊ว เนฝเวอะ โน ยุร เวิลด โน แมทเทอะ เฮา เด ทไร)
It’s your world.
(อิทซ ยุร เวิลด)
Never know, they’ll never know your world
(เนฝเวอะ โน , เด๊ว เนฝเวอะ โน ยุร เวิลด)
[it’s above us]
([ อิทซ อะบัฝ อัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง H Model คำอ่านไทย Jimmy Eat World

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น