เนื้อเพลง Colony คำอ่านไทย Damien Dempsey

I sing the song of the colony
( ไอ ซิง เดอะ ซ็อง อ็อฝ เดอะ คอลโอะนิ)
How many years and you’re still not free
(เฮา เมนอิ เยีย แซน ยัวร์ ซทิล น็อท ฟรี)
And your mother cries and you ask god why
(แอ็นด ยุร ม๊าเธ่อร์ ไคร แซน ยู อาซค ก็อด ฮไว)
Greed is the knife and the scars run deep
(กรีด อีส เดอะ ไนฟ แอ็นด เดอะ ซคา รัน ดีพ)
How many races with much reason to weep
(เฮา เมนอิ เรซ วิฑ มัช รี๊ซั่น ทู วีพ)
And your children cry
(แอ็นด ยุร ชีลดเร็น คไร)
And you ask god why
(แอ็นด ยู อาซค ก็อด ฮไว)

Annie, she came from Dunlavin Town
(แอนนี่ , ชี เคม ฟร็อม Dunlavin ทาวน์)
The TB came and killed her family all around
(เดอะ TB เคม แอ็นด คิล เฮอ แฟมอิลิ ออล อะเรานด)
Population booms
(พอพิวเลฌัน บูม)
Eleven in two rooms
(อิเลฝเอ็น อิน ทู รุม)
Katie she came from down Townsend street
(Katie ชี เคม ฟร็อม เดาน Townsend ซทรีท)
Ten in a bed and no shoes on their feet
(เท็น อิน อะ เบ็ด แอ็นด โน ฌู ออน แด ฟีท)
1916 came
(1916 เคม)
They played the patriots game
(เด พเล เดอะ เพทเรียท เกม)
Freddy, he came from the Iveagh flats
(เฟรดดี้ , ฮี เคม ฟร็อม ดิ iveagh ฟแล็ท)
Tenement slums and infested with rats
(เทนอิเม็นท ซลัม แซน อินเฟซท วิฑ แร็ท)
Sleeping on damp straw
(ซลีพพิง ออน แด็มพ ซทรอ)
Trying not to break the law
(ทไรอิง น็อท ทู บเรค เดอะ ลอ)
Thomas, he came from Kilmaine in Mayo
(โทมัส , ฮี เคม ฟร็อม Kilmaine อิน Mayo)
Semi starvation was the only life you’d know
(เซมอิ ซทาเฝฌัน วอส ดิ โอ๊นลี่ ไลฟ ยูต โน)
In a two room shack
(อิน อะ ทู รุม แฌ็ค)
Then jailed in Letterfrack
(เด็น เจล อิน Letterfrack)

I look to the east, I look to the west
(ไอ ลุค ทู ดิ อีซท , ไอ ลุค ทู เดอะ เว็ซท)
To the north and the south, and I’m not too impressed
(ทู เดอะ นอธ แอ็นด เดอะ เซาธ , แอ็นด แอม น็อท ทู อิมพเรซ)
Time after time
(ไทม อาฟเทอะ ไทม)
After crime after crime
(อาฟเทอะ คไรม อาฟเทอะ คไรม)
They raped, robbed, pillaged, enslaved and murdered
(เด แร็พ , รอบ , พีลลิจ , เอ็นซเลฝ แอ็นด เมอเดอะ)
Jesus Christ was their god and they done it in his name
(จีสัซ คไรซท วอส แด ก็อด แอ็นด เด ดัน อิท อิน ฮิส เนม)
So he could take the blame if it’s not all a game
(โซ ฮี เคิด เทค เดอะ บเลม อิฟ อิทซ น็อท ดอร์ อะ เกม)
With bible in one hand and a sword in the other
(วิฑ ไบบล อิน วัน แฮ็นด แอ็นด อะ โซด อิน ดิ อัฑเออะ)
They came to purify my land of my Gaelic Irish mothers
(เด เคม ทู พยูริไฟ มาย แล็นด อ็อฝ มาย เกลอิค ไอริฌ ม๊าเธ่อร์)
And fathers, and sisters and brothers
(แอ็นด ฟาเฑอะ , แอ็นด ซีซเทอะ แซน บรัฑเออะ)
With our own ancient customs, laws, music, art
(วิฑ เอ๊า โอน เอนเฌ็นท คัซทัม , ลอ , มยูสิค , อาท)
Way of life and culture
(เว อ็อฝ ไลฟ แอ็นด คัลเชอะ)
Tribal in structure
(ทไรบแอ็ล อิน ซทรัคเชอะ)
We had a civilisation
(วี แฮ็ด อะ civilisation)
When they were still neanderthal nations
(ฮเว็น เด เวอ ซทิล เนะอานเดอะทาล เนฌัน)
We suffer with the Native American, the Indian in Asia
(วี ซัฟเฟอะ วิฑ เดอะ เนทิฝ อะเมริแค็น , ดิ อีนเดียน อิน เอฉะ)
Aboriginal Australia
(แอโบะรีจอิแน็ล ออซทเรลยะ)
The African people with their history so deep
(ดิ แอฟริแค็น พี๊เพิ่ล วิฑ แด ฮีซโทะริ โซ ดีพ)
And our children still weep and our lives are still cheap
(แอ็นด เอ๊า ชีลดเร็น ซทิล วีพ แอ็นด เอ๊า ไลฝ แซร์ ซทิล ชีพ)
You came from Germany, from France, from England
(ยู เคม ฟร็อม เจอมะนิ , ฟร็อม ฟรานซ , ฟร็อม อีงกแล็นด)
And from Spain
(แอ็นด ฟร็อม ซเพน)
From Belgium and from Portugal
(ฟร็อม เบลเจ็ม แอ็นด ฟร็อม โพชิวแก็ล)
You all done much the same
(ยู ออล ดัน มัช เดอะ เซม)

You took what was not yours
(ยู ทุค ว็อท วอส น็อท ยุร)
Went against your own bible
(เว็นท อะเกนซท ยุร โอน ไบบล)
You broke your own laws
(ยู บโรค ยุร โอน ลอ)
Just to out do the rival
(จัซท ทู เอ้า ดู เดอะ ไรแฝ็ล)
But did you ever apologize
(บัท ดิด ยู เอฝเออะ อะพอลโอะไจส)
For the hundreds and millions of lives
(ฟอ เดอะ ฮันดเร็ด แซน มีลยัน อ็อฝ ไลฝ)
You destroyed and terrorised
(ยู ดิซทรอย แอ็นด terrorised)
Or have you never realized
(ออ แฮ็ฝ ยู เนฝเวอะ รีแอะไลส)
Did you never feel shame
(ดิด ยู เนฝเวอะ ฟีล เฌม)
For what was done in your country’s name
(ฟอ ว็อท วอส ดัน อิน ยุร คันทริ เนม)
And find out who’s to blame and why they were so inhumane
(แอ็นด ไฟนด เอ้า ฮู ทู บเลม แอ็นด ฮไว เด เวอ โซ อินฮิวเมน)
And still they teach you in your school
(แอ็นด ซทิล เด ทีช ยู อิน ยุร ซคูล)
About those glorious days of rule
(อะเบาท โฑส กโลเรียซ เด อ็อฝ รูล)
And how it’s your destiny to be
(แอ็นด เฮา อิทซ ยุร เดซทินิ ทู บี)
Superior to me
(ซิวพีเรียะ ทู มี)
But if you’ve any kind of mind
(บัท อิฟ ยู๊ฟ เอนอิ ไคนด อ็อฝ ไมนด)
You’ll see that all human kind
(โยว ซี แดท ดอร์ ฮยูแม็น ไคนด)
Are the children of this earth
(อาร์ เดอะ ชีลดเร็น อ็อฝ ดีซ เอิธ)
And your hate for them will chew you up and spit you out
(แอ็นด ยุร เฮท ฟอ เฑ็ม วิล ชู ยู อัพ แอ็นด ซพิท ยู เอ้า)

You’ll never kill our will to be free, to be free
(โยว เนฝเวอะ คิล เอ๊า วิล ทู บี ฟรี , ทู บี ฟรี)
You’ll never kill our will to be free, to be free
(โยว เนฝเวอะ คิล เอ๊า วิล ทู บี ฟรี , ทู บี ฟรี)
You’ll never kill our will to be free, to be free
(โยว เนฝเวอะ คิล เอ๊า วิล ทู บี ฟรี , ทู บี ฟรี)
Inside our minds we hold, hold the key
(อีนไซด เอ๊า ไมนด วี โฮลด , โฮลด เดอะ คี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Colony คำอ่านไทย Damien Dempsey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น