เนื้อเพลง Jackson คำอ่านไทย Johnny Cash

We got married in a fever, hotter than a pepper sprout,
( วี ก็อท แมริด อิน อะ ฟีเฝอะ , ฮอทเดอ แฑ็น อะ เพพเพอะ ซพเราท ,)
We’ve been talkin’ ’bout Jackson, ever since the fire went out.
(หวีบ บีน ทอคกิ่น เบาท แจคสัน , เอฝเออะ ซินซ เดอะ ไฟร เว็นท เอ้า)
I’m goin’ to Jackson, I’m gonna mess around,
(แอม โกอิน ทู แจคสัน , แอม กอนนะ เมซ อะเรานด ,)
Yeah, I’m goin’ to Jackson,
(เย่ , แอม โกอิน ทู แจคสัน ,)
Look out Jackson town.
(ลุค เอ้า แจคสัน ทาวน์)

Well, go on down to Jackson; go ahead and wreck your health.
(เว็ล , โก ออน เดาน ทู แจคสัน ; โก อะเฮด แอ็นด เร็ค ยุร เฮ็ลธ)
Go play your hand you big-talkin’ man, make a big fool of yourself,
(โก พเล ยุร แฮ็นด ยู บิก ทอคกิ่น แม็น , เมค เก บิก ฟูล อ็อฝ ยุรเซลฟ ,)
Yeah, go to Jackson; go comb your hair!
(เย่ , โก ทู แจคสัน ; โก โคม ยุร แฮ !)
Honey, I’m gonna snowball Jackson.
(ฮันอิ , แอม กอนนะ snowball แจคสัน)
See if I care.
(ซี อิฟ ฟาย แค)

When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. [Hah!]
(ฮเว็น นาย บรีส อีนทุ แดท ซีทอิ , พี๊เพิ่ล กอนนะ ซทูพ แอ็นด เบา [ ฮ๊า ! ])
All them women gonna make me, teach ’em what they don’t know how,
(ออล เฑ็ม วีมเอิน กอนนะ เมค มี , ทีช เอ็ม ว็อท เด ด้อนท์ โน เฮา ,)
I’m goin’ to Jackson, you turn-a loose-a my coat.
(แอม โกอิน ทู แจคสัน , ยู เทิน อะ ลูซ อะ มาย โคท)
Cos I’m goin’ to Jackson.
(คอซ แอม โกอิน ทู แจคสัน)
” Goodbye, ” that’s all she wrote.
(” กู๊ดบาย , ” แด๊ท ซอร์ ชี โรท)

But they’ll laugh at you in Jackson, and I’ll be dancin’ on a Pony Keg.
(บัท เด๊ว ลาฟ แอ็ท ยู อิน แจคสัน , แอ็นด แอล บี แดนซิน ออน อะ โพนิ เค็ก)
They’ll lead you ’round town like a scalded hound,
(เด๊ว เล็ด ยู เรานด ทาวน์ ไลค เก ซคอลด เฮานด ,)
With your tail tucked between your legs,
(วิฑ ยุร เทล ทัค บีทวิน ยุร เล็ก ,)
Yeah, go to Jackson, you big-talkin’ man.
(เย่ , โก ทู แจคสัน , ยู บิก ทอคกิ่น แม็น)
And I’ll be waitin’ in Jackson, behind my Jaypan Fan,
(แอ็นด แอล บี เว๊ทดิน อิน แจคสัน , บิไฮนด มาย Jaypan แฟน ,)

Well now, we got married in a fever, hotter than a pepper Sprout,
(เว็ล เนา , วี ก็อท แมริด อิน อะ ฟีเฝอะ , ฮอทเดอ แฑ็น อะ เพพเพอะ ซพเราท ,)
We’ve been talkin’ ’bout Jackson, ever since the fire went.
(หวีบ บีน ทอคกิ่น เบาท แจคสัน , เอฝเออะ ซินซ เดอะ ไฟร เว็นท)
I’m goin’ to Jackson, and that’s a fact.
(แอม โกอิน ทู แจคสัน , แอ็นด แด๊ท ซา แฟ็คท)
Yeah, we’re goin’ to Jackson, ain’t never comin’ back.
(เย่ , เวีย โกอิน ทู แจคสัน , เอน เนฝเวอะ คัมอิน แบ็ค)

Well, we got married in a fever, hotter than a pepper sprout’
(เว็ล , วี ก็อท แมริด อิน อะ ฟีเฝอะ , ฮอทเดอ แฑ็น อะ เพพเพอะ ซพเราท)
And we’ve been talkin’ ’bout Jackson, ever since the fire went…
(แอ็นด หวีบ บีน ทอคกิ่น เบาท แจคสัน , เอฝเออะ ซินซ เดอะ ไฟร เว็นท)

[To Fade]
([ ทู เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jackson คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น