เนื้อเพลง Back for You คำอ่านไทย One Direction

Whenever I close my eyes, I picture you there
( ฮเว็นเอฝเออะ ไอ คโลส มาย ไอ , ไอ พีคเชอะ ยู แดร์)
I’m looking out at the crowd, you’re everywhere
(แอม ลุคอิง เอ้า แอ็ท เดอะ คเราด , ยัวร์ เอวี่แวร์)
I’m watching you from the stage yeah
(แอม วัทชิง ยู ฟร็อม เดอะ ซเทจ เย่)
You’re smile is on every face now
(ยัวร์ ซไมล อีส ออน เอฝริ เฟซ เนา)
But every time you wake up
(บัท เอฝริ ไทม ยู เวค อัพ)
You’re hearing me say
(ยัวร์ เฮียริง มี เซ)
Goodbye
(กู๊ดบาย)

Baby, you don’t have to worry
(เบบิ , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวอริ)
I’ll be coming back for you, back for you, back for you, you
(แอล บี คัมอิง แบ็ค ฟอ ยู , แบ็ค ฟอ ยู , แบ็ค ฟอ ยู , ยู)
Lately, I’ve been going crazy
(เลทลิ , แอฝ บีน โกอิ้ง คเรสิ)
So I’m coming back for you, back for you, back for you, you.
(โซ แอม คัมอิง แบ็ค ฟอ ยู , แบ็ค ฟอ ยู , แบ็ค ฟอ ยู , ยู)

I’ve never been so into somebody before
(แอฝ เนฝเวอะ บีน โซ อีนทุ ซัมบอดี้ บิโฟ)
And every time we both touch I only want more
(แอ็นด เอฝริ ไทม วี โบธ ทั๊ช ไอ โอ๊นลี่ ว็อนท โม)
So tell me nothing’s going to change yeah
(โซ เท็ล มี นัธติง โกอิ้ง ทู เชนจ เย่)
And you won’t ever walk away yeah
(แอ็นด ยู ว็อนท เอฝเออะ วอค อะเว เย่)
Cause even though every night you’ll know what I’ll say
(คอส อีเฝ็น โธ เอฝริ ไนท โยว โน ว็อท แอล เซ)
Goodbye.
(กู๊ดบาย)

Baby, you don’t have to worry
(เบบิ , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวอริ)
I’ll be coming back for you, back for you, back for you, you
(แอล บี คัมอิง แบ็ค ฟอ ยู , แบ็ค ฟอ ยู , แบ็ค ฟอ ยู , ยู)
Lately, I’ve been going crazy
(เลทลิ , แอฝ บีน โกอิ้ง คเรสิ)
So I’m coming back for you, back for you, back for you, you
(โซ แอม คัมอิง แบ็ค ฟอ ยู , แบ็ค ฟอ ยู , แบ็ค ฟอ ยู , ยู)

Right back for you
(ไรท แบ็ค ฟอ ยู)
Right back for you
(ไรท แบ็ค ฟอ ยู)
Right back for you
(ไรท แบ็ค ฟอ ยู)

Lately, I’ve been going crazy
(เลทลิ , แอฝ บีน โกอิ้ง คเรสิ)
So I’m coming back
(โซ แอม คัมอิง แบ็ค)
Yeah I am coming back for you
(เย่ ไอ แอ็ม คัมอิง แบ็ค ฟอ ยู)

Baby, you don’t have to worry
(เบบิ , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เวอริ)
I’ll be coming back for you, back for you, back for you, for you
(แอล บี คัมอิง แบ็ค ฟอ ยู , แบ็ค ฟอ ยู , แบ็ค ฟอ ยู , ฟอ ยู)
Lately, I’ve been going crazy
(เลทลิ , แอฝ บีน โกอิ้ง คเรสิ)
So I’m coming back for you, back for you, back for you, you
(โซ แอม คัมอิง แบ็ค ฟอ ยู , แบ็ค ฟอ ยู , แบ็ค ฟอ ยู , ยู)

Right back for you, right back
(ไรท แบ็ค ฟอ ยู , ไรท แบ็ค)
Right back for you, right back
(ไรท แบ็ค ฟอ ยู , ไรท แบ็ค)
Right back for you, right back
(ไรท แบ็ค ฟอ ยู , ไรท แบ็ค)
Right back for you.
(ไรท แบ็ค ฟอ ยู)

Lately, I’ve been going crazy
(เลทลิ , แอฝ บีน โกอิ้ง คเรสิ)
So I’m coming back for you, back for you, back for you, you.
(โซ แอม คัมอิง แบ็ค ฟอ ยู , แบ็ค ฟอ ยู , แบ็ค ฟอ ยู , ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Back for You คำอ่านไทย One Direction

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น