เนื้อเพลง Ding Dong, Ding Dong คำอ่านไทย George Harrison

Ring out the old
( ริง เอ้า ดิ โอลด)
Ring in the new
(ริง อิน เดอะ นยู)
Ring out the old
(ริง เอ้า ดิ โอลด)
Ring in the new
(ริง อิน เดอะ นยู)

Ring out the false
(ริง เอ้า เดอะ ฟอลซ)
Ring in the true
(ริง อิน เดอะ ทรู)
Ring out the old
(ริง เอ้า ดิ โอลด)
Ring in the new
(ริง อิน เดอะ นยู)

Ding-dong, ding-dong
(ดิง ดัง , ดิง ดัง)
Ding-dong, ding-dong
(ดิง ดัง , ดิง ดัง)
Ding-dong, ding-dong
(ดิง ดัง , ดิง ดัง)
Ding-dong, ding-dong
(ดิง ดัง , ดิง ดัง)

Yesterday, today was tomorrow
(เยซเทอะดิ , ทุเด วอส ทุมอโร)
And tomorrow, today will be yesterday
(แอ็นด ทุมอโร , ทุเด วิล บี เยซเทอะดิ)
So ring out the old
(โซ ริง เอ้า ดิ โอลด)
Ring in the new
(ริง อิน เดอะ นยู)
Ring out the old
(ริง เอ้า ดิ โอลด)
Ring in the new
(ริง อิน เดอะ นยู)

Ring out the false
(ริง เอ้า เดอะ ฟอลซ)
Ring in the true
(ริง อิน เดอะ ทรู)
Ring out the old
(ริง เอ้า ดิ โอลด)
Ring in the new
(ริง อิน เดอะ นยู)

Ding-dong, ding-dong
(ดิง ดัง , ดิง ดัง)
Ding-dong, ding-dong
(ดิง ดัง , ดิง ดัง)
Ding-dong, ding-dong
(ดิง ดัง , ดิง ดัง)
Ding-dong, ding-dong
(ดิง ดัง , ดิง ดัง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ding Dong, Ding Dong คำอ่านไทย George Harrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น