เนื้อเพลง Be My Baby คำอ่านไทย We Are Scientists

The night we meet I knew I needed you so
( เดอะ ไนท วี มีท ไอ นยู ไอ นีด ยู โซ)
And if I had the chance I’d never let you go
(แอ็นด อิฟ ฟาย แฮ็ด เดอะ ชานซ อาย เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)
So won’t you say you love me?
(โซ ว็อนท ยู เซ ยู ลัฝ มี)
I’ll make you so proud of me
(แอล เมค ยู โซ พเราด อ็อฝ มี)
We’ll make them turn their heads everyplace we go
(เว็ล เมค เฑ็ม เทิน แด เฮ็ด everyplace วี โก)
So won’t you, please:
(โซ ว็อนท ยู , พลีส :)

[Be my, be my baby]
([ บี มาย , บี มาย เบบิ ])
Be my little baby
(บี มาย ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
[My one and only baby]
([ มาย วัน แอ็นด โอ๊นลี่ เบบิ ])
Save me my darling
(เซฝ มี มาย ดาลิง)
[Be my, be my baby]
([ บี มาย , บี มาย เบบิ ])
Be my baby nooow-ow-ow
(บี มาย เบบิ nooow เอ้า เอ้า)
[My one and only baby]
([ มาย วัน แอ็นด โอ๊นลี่ เบบิ ])
Woah-oh-oh-oh
(ว้าว โอ โอ โอ)

I’ll make you happy, baby; just wait and see
(แอล เมค ยู แฮพพิ , เบบิ ; จัซท เวท แอ็นด ซี)
For every kiss you give me, I’ll give you three
(ฟอ เอฝริ คิซ ยู กิฝ มี , แอล กิฝ ยู ธรี)
Oh, since the day I saw you
(โอ , ซินซ เดอะ เด ไอ ซอ ยู)
I have been waiting for you
(ไอ แฮ็ฝ บีน เวททิง ฟอ ยู)
You know I will adore you until eternity
(ยู โน ไอ วิล อะโด ยู อันทีล อิเทอนิทิ)
So won’t you, please:
(โซ ว็อนท ยู , พลีส :)

[Be my, be my baby]
([ บี มาย , บี มาย เบบิ ])
Be my little baby
(บี มาย ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
[My one and only baby]
([ มาย วัน แอ็นด โอ๊นลี่ เบบิ ])
Save me my darling
(เซฝ มี มาย ดาลิง)
[Be my, be my baby]
([ บี มาย , บี มาย เบบิ ])
Be my baby nooow-ow-ow
(บี มาย เบบิ nooow เอ้า เอ้า)
[My one and only baby]
([ มาย วัน แอ็นด โอ๊นลี่ เบบิ ])
Woah-oh-oh-oh
(ว้าว โอ โอ โอ)

[Be my, be my baby]
([ บี มาย , บี มาย เบบิ ])
Be my little baby
(บี มาย ลิ๊ทเทิ่ล เบบิ)
[My one and only baby]
([ มาย วัน แอ็นด โอ๊นลี่ เบบิ ])
Save me my darling
(เซฝ มี มาย ดาลิง)
[Be my, be my baby]
([ บี มาย , บี มาย เบบิ ])
Be my baby nooow-ow-ow
(บี มาย เบบิ nooow เอ้า เอ้า)
[My one and only baby]
([ มาย วัน แอ็นด โอ๊นลี่ เบบิ ])
Woah-oh-oh-oh
(ว้าว โอ โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Be My Baby คำอ่านไทย We Are Scientists

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น