เนื้อเพลง Simon คำอ่านไทย Lifehouse

Catch Your Breath Hit The Wall
( แค็ช ยุร บเร็ธ ฮิท เดอะ วอล)
Scream Out Loud As You Start To Crawl
(ซครีม เอ้า เลาด แอ็ส ยู ซทาท ทู ครอล)
Back In Your Cage The Only Place
(แบ็ค อิน ยุร เคจ ดิ โอ๊นลี่ พเลซ)
Where They Will Leave You Alone
(ฮแว เด วิล ลีฝ ยู อะโลน)

cause The Weak Will Seek The Weaker
(คอส เดอะ วีค วิล ซีค เดอะ เวเกอ)
Til They’ve Broken Them
(ทิล เดวฟ บโรเค็น เฑ็ม)
Could You Get It Back Again
(เคิด ยู เก็ท ดิธ แบ็ค อะเกน)
Would It Be The Same
(เวิด ดิท บี เดอะ เซม)

Fulfillment To Their Lack Of Strength
(ฟุลฟีลเม็นท ทู แด แล็ค อ็อฝ ซทเร็งธ)
At Your Expense
(แอ็ท ยุร เอ็คซเพนซ)
Left You With No Defense
(เล็ฟท ยู วิฑ โน ดิเฟนซ)
They Tore It Down
(เด โท อิท เดาน)

And I Have Felt The Same As You
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ เฟ็ลท เดอะ เซม แอ็ส ยู)
I’ve Felt The Same As You
(แอฝ เฟ็ลท เดอะ เซม แอ็ส ยู)
I’ve Felt The Same
(แอฝ เฟ็ลท เดอะ เซม)

Locked Inside The Only Place
(ล็อค อีนไซด ดิ โอ๊นลี่ พเลซ)
Where You Feel Sheltered Where You Feel Safe
(ฮแว ยู ฟีล เฌลเทอะ ฮแว ยู ฟีล เซฟ)
You Lost Yourself In Your Search
(ยู ล็อซท ยุรเซลฟ อิน ยุร เซิช)
To Find Something Else To Hide Behind
(ทู ไฟนด ซัมติง เอ็ลซ ทู ไฮด บิไฮนด)

The Fearful Always Preyed Upon Your Confidence
(เดอะ เฟียฟุล ออลเว พเร อุพอน ยุร คอนฟิเด็นซ)
Did They See The Consequence They Pushed You Around
(ดิด เด ซี เดอะ คอนซิคเว็นซ เด พุฌ ยู อะเรานด)
The Arrogant Build Kingdoms Made Of The Different Ones
(ดิ แอโระแก็นท บิลด คีงดัม เมด อ็อฝ เดอะ ดีฟเฟอะเร็นท วัน)
Breaking Them ’til They’ve Become Just Another Crown
(บเรคคิง เฑ็ม ทิล เดวฟ บิคัม จัซท แอะนัธเออะ คเราน)

And I Have Felt The Same As You
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ เฟ็ลท เดอะ เซม แอ็ส ยู)
I’ve Felt The Same As You
(แอฝ เฟ็ลท เดอะ เซม แอ็ส ยู)
I’ve Felt The Same As You
(แอฝ เฟ็ลท เดอะ เซม แอ็ส ยู)
I’ve Felt The Same
(แอฝ เฟ็ลท เดอะ เซม)

Refuse To Feel Anything At All
(เรฟยุซ ทู ฟีล เอนอิธิง แอ็ท ดอร์)
Refuse To Slip Refuse To Fall
(เรฟยุซ ทู ซลิพ เรฟยุซ ทู ฟอล)
Can’t Be Weak Can’t Stand Still
(แค็นท บี วีค แค็นท ซแท็นด ซทิล)
You Watch Your Back ’cause No One Will
(ยู ว็อช ยุร แบ็ค คอส โน วัน วิล)

You Don’t Know Why They Had To Go This Far
(ยู ด้อนท์ โน ฮไว เด แฮ็ด ทู โก ดีซ ฟา)
Traded Your Worth For These Scars For Your Only Company
(ทราด ยุร เวิธ ฟอ ฑิส ซคา ฟอ ยุร โอ๊นลี่ คัมพะนิ)
Don’t Believe The Lies That They Have Told To You
(ด้อนท์ บิลีฝ เดอะ ไล แดท เด แฮ็ฝ โทลด ทู ยู)
Not One Word Was True
(น็อท วัน เวิด วอส ทรู)

You’re Alright
(ยัวร์ ออลไร๊ท)
You’re Alright
(ยัวร์ ออลไร๊ท)
You’re Alright
(ยัวร์ ออลไร๊ท)

And I Have Felt The Same As You
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ เฟ็ลท เดอะ เซม แอ็ส ยู)
I’ve Felt The Same As You
(แอฝ เฟ็ลท เดอะ เซม แอ็ส ยู)
I’ve Felt The Same As You
(แอฝ เฟ็ลท เดอะ เซม แอ็ส ยู)
I’ve Felt The Same
(แอฝ เฟ็ลท เดอะ เซม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Simon คำอ่านไทย Lifehouse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น