เนื้อเพลง Oi To The World คำอ่านไทย No Doubt

[J. Escalante]
( [ เจ Escalante ])

Haji was a punk just like any other boy
(Haji วอส ซา พรัค จัซท ไลค เอนอิ อัฑเออะ บอย)
And he never had no trouble till he started up his Oi band
(แอ็นด ฮี เนฝเวอะ แฮ็ด โน ทรั๊บเบิ้ล ทิล ฮี ซทาท อัพ ฮิส โอยแบ็นด)
Safe in the garage or singing in the tub
(เซฟ อิน เดอะ กะราฉ ออ ซิงกิง อิน เดอะ ทับ)
Till Haji went too far and he plugged in at the pub
(ทิล Haji เว็นท ทู ฟา แอ็นด ฮี พลัมจี อิน แอ็ท เดอะ พับ)

Twas a cold Christmas eve when Trevor and the skins
(เทหวาดสฺ ซา โคลด ครีซมัซ อี๊ฟ ฮเว็น Trevor แอ็นด เดอะ ซคิน)
Popped in for a pint and to nick a back of crisps
(โพพี อิน ฟอ รา ไพนท แอ็นด ทู นิค กา แบ็ค อ็อฝ คริซพ)
Trevor liked the music but not the Unity
(Trevor ลิค เดอะ มยูสิค บัท น็อท ดิ ยูนิทิ)
He unwound Haji’s turban and he knocked him to his knees
(ฮี อันเวานด Hajis เทอแบ็น แอ็นด ฮี น็อค ฮิม ทู ฮิส นี)

If God came down on Christmas Day
(อิฟ ก็อด เคม เดาน ออน ครีซมัซ เด)
I know exactly what He’d say
(ไอ โน เอ็กแสคทลิ ว็อท ฮีด เซ)
He’d say ” Oi to the punks and Oi to the skins-
(ฮีด เซ ” โอยทู เดอะ พรัค แซน โอยทู เดอะ ซคิน)
But Oi to the world and everybody wins! ”
(บัท โอยทู เดอะ เวิลด แอ็นด เอวี่บอดี้ วิน ! “)

Haji was a bloody mess, he ran out thru the crowd
(Haji วอส ซา บลัดอิ เมซ , ฮี แร็น เอ้า ธรู เดอะ คเราด)
he said ” we’ll meet again we are bloody but not unbowed ”
(ฮี เซ็ด ” เว็ล มีท อะเกน วี อาร์ บลัดอิ บัท น็อท unbowed “)
Trevor called his bluff and told him where to meet
(Trevor คอล ฮิส บลัฟ แอ็นด โทลด ฮิม ฮแว ทู มีท)
Christmas day on the roof down at 20 Oxford street
(ครีซมัซ เด ออน เดอะ รูฟ เดาน แอ็ท 20 Oxford ซทรีท)

If God came down on Christmas Day
(อิฟ ก็อด เคม เดาน ออน ครีซมัซ เด)
I know exactly what He’d say
(ไอ โน เอ็กแสคทลิ ว็อท ฮีด เซ)
He’d say ” Oi to the punks and Oi to the skins-
(ฮีด เซ ” โอยทู เดอะ พรัค แซน โอยทู เดอะ ซคิน)
But Oi to the world and everybody wins! ”
(บัท โอยทู เดอะ เวิลด แอ็นด เอวี่บอดี้ วิน ! “)

On the roof with the nun chucks Trevor broke a lot of bones
(ออน เดอะ รูฟ วิฑ เดอะ นัน ชัค Trevor บโรค เก ล็อท อ็อฝ บอน)
But Haji had a sword like that guy in Indiana Jones
(บัท Haji แฮ็ด อะ โซด ไลค แดท ไก อิน อินเดียนา โจเนส)

Police sirens wailing, a bloody dying man
(โพะลีซ ไซเร็น เวลอิง , อะ บลัดอิ ไดอิง แม็น)
Haji was alone and abandoned by his band
(Haji วอส อะโลน แอ็นด อะแบนดัน ไบ ฮิส แบ็นด)
Trevor was there fading and still so full of hate
(Trevor วอส แดร์ เฟดิง แอ็นด ซทิล โซ ฟูล อ็อฝ เฮท)
When the skins left him there and went down the fire escape
(ฮเว็น เดอะ ซคิน เล็ฟท ฮิม แดร์ แอ็นด เว็นท เดาน เดอะ ไฟร เอ็ซเคพ)
Oi! Oi!
(โอย! โอย!)

But then Haji saw the north star shining more then ever
(บัท เด็น Haji ซอ เดอะ นอธ ซทา ชายนิง โม เด็น เอฝเออะ)
So he made a tourniquet from his turban saving Trevor
(โซ ฮี เมด อะ เทอนีเกต ฟร็อม ฮิส เทอแบ็น เซฝอิง Trevor)
They repelled down the roof with the rest of the turban
(เด repelled เดาน เดอะ รูฟ วิฑ เดอะ เร็ซท อ็อฝ เดอะ เทอแบ็น)
and went back to the pub where they bought each other bourbon
(แอ็นด เว็นท แบ็ค ทู เดอะ พับ ฮแว เด บอท อีช อัฑเออะ bourbon)

If God came down on Christmas Day
(อิฟ ก็อด เคม เดาน ออน ครีซมัซ เด)
I know exactly what He’d say
(ไอ โน เอ็กแสคทลิ ว็อท ฮีด เซ)
He’d say ” Oi to the punks and Oi to the skins-
(ฮีด เซ ” โอยทู เดอะ พรัค แซน โอยทู เดอะ ซคิน)
But Oi to the world and everybody wins! ”
(บัท โอยทู เดอะ เวิลด แอ็นด เอวี่บอดี้ วิน ! “)
If God came down on Christmas Day
(อิฟ ก็อด เคม เดาน ออน ครีซมัซ เด)
I know exactly what He’d say
(ไอ โน เอ็กแสคทลิ ว็อท ฮีด เซ)
He’d say ” Oi to the punks and Oi to the skins-
(ฮีด เซ ” โอยทู เดอะ พรัค แซน โอยทู เดอะ ซคิน)
But Oi to the world and everybody wins! ”
(บัท โอยทู เดอะ เวิลด แอ็นด เอวี่บอดี้ วิน ! “)
Oi! Oi!
(โอย! โอย!)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oi To The World คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น