เนื้อเพลง I Miss You คำอ่านไทย Miley Cyrus

Sha la la la la
( ชา ลา ลา ลา ลา)
Sha la la la la
(ชา ลา ลา ลา ลา)

You use to call me your angel
(ยู ยูซ ทู คอล มี ยุร เอนเจล)
Said I was sent straight down from heaven
(เซ็ด ดาย วอส เซ็นท ซทเรท เดาน ฟร็อม เฮฝเอ็น)
You’d hold me close in your arms
(ยูต โฮลด มี คโลส อิน ยุร อาม)
I loved the way you felt so strong
(ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู เฟ็ลท โซ ซทร็อง)

I never wanted you to leave
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ยู ทู ลีฝ)
I wanted you to stay here holding me
(ไอ ว็อนท ยู ทู ซเท เฮียร โฮลดิง มี)

I miss you
(ไอ มิซ ยู)
I miss your smile
(ไอ มิซ ยุร ซไมล)
And I still shed a tear every once in a while
(แอ็นด ดาย ซทิล ชี อะ เทีย เอฝริ วันซ อิน อะ ฮไวล)
And even though it’s different now
(แอ็นด อีเฝ็น โธ อิทซ ดีฟเฟอะเร็นท เนา)
You’re still here somehow
(ยัวร์ ซทิล เฮียร ซัมฮาว)
My heart won’t let you go
(มาย ฮาท ว็อนท เล็ท ยู โก)
And I need you to know
(แอ็นด ดาย นีด ยู ทู โน)
I miss you
(ไอ มิซ ยู)
Sha la la la la
(ชา ลา ลา ลา ลา)
I miss you
(ไอ มิซ ยู)

You use to call me your dreamer
(ยู ยูซ ทู คอล มี ยุร ดรีมเออะ)
And now I’m living out my dream
(แอ็นด เนา แอม ลีฝอิง เอ้า มาย ดรีม)
Oh, how I wish you could see
(โอ , เฮา ไอ วิฌ ยู เคิด ซี)
Everything that’s happening for me
(เอ๊วี่ติง แด๊ท แฮพเพะนิง ฟอ มี)

I’m thinking back on the past
(แอม ติ้งกิง แบ็ค ออน เดอะ พาซท)
It’s true that time is flying by too fast
(อิทซ ทรู แดท ไทม อีส ฟไลอิง ไบ ทู ฟัซท)

I miss you
(ไอ มิซ ยู)
I miss your smile
(ไอ มิซ ยุร ซไมล)
And I still shed a tear every once in a while
(แอ็นด ดาย ซทิล ชี อะ เทีย เอฝริ วันซ อิน อะ ฮไวล)
And even though it’s different now
(แอ็นด อีเฝ็น โธ อิทซ ดีฟเฟอะเร็นท เนา)
You’re still here somehow
(ยัวร์ ซทิล เฮียร ซัมฮาว)
My heart won’t let you go
(มาย ฮาท ว็อนท เล็ท ยู โก)
And I need you to know
(แอ็นด ดาย นีด ยู ทู โน)
I miss you
(ไอ มิซ ยู)
Sha la la la la
(ชา ลา ลา ลา ลา)
I miss you
(ไอ มิซ ยู)

I know you’re in a better place, yeah
(ไอ โน ยัวร์ อิน อะ เบทเทอะ พเลซ , เย่)
But I wish that I could see your face
(บัท ไอ วิฌ แดท ไอ เคิด ซี ยุร เฟซ)
Oh, I know you’re where you need to be
(โอ , ไอ โน ยัวร์ ฮแว ยู นีด ทู บี)
Even though it’s not here with me
(อีเฝ็น โธ อิทซ น็อท เฮียร วิฑ มี)

I miss you
(ไอ มิซ ยู)
I miss your smile
(ไอ มิซ ยุร ซไมล)
And I still shed a tear every once in a while
(แอ็นด ดาย ซทิล ชี อะ เทีย เอฝริ วันซ อิน อะ ฮไวล)
And even though it’s different now
(แอ็นด อีเฝ็น โธ อิทซ ดีฟเฟอะเร็นท เนา)
You’re still here somehow
(ยัวร์ ซทิล เฮียร ซัมฮาว)
My heart won’t let you go
(มาย ฮาท ว็อนท เล็ท ยู โก)
And I need you to know
(แอ็นด ดาย นีด ยู ทู โน)
I miss you
(ไอ มิซ ยู)
Sha la la la la
(ชา ลา ลา ลา ลา)

I miss you
(ไอ มิซ ยู)
I miss your smile
(ไอ มิซ ยุร ซไมล)
And I still shed a tear every once in a while
(แอ็นด ดาย ซทิล ชี อะ เทีย เอฝริ วันซ อิน อะ ฮไวล)
And even though it’s different now
(แอ็นด อีเฝ็น โธ อิทซ ดีฟเฟอะเร็นท เนา)
You’re still here somehow
(ยัวร์ ซทิล เฮียร ซัมฮาว)
My heart won’t let you go
(มาย ฮาท ว็อนท เล็ท ยู โก)
And I need you to know
(แอ็นด ดาย นีด ยู ทู โน)
I miss you
(ไอ มิซ ยู)
Sha la la la la
(ชา ลา ลา ลา ลา)
I miss you
(ไอ มิซ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Miss You คำอ่านไทย Miley Cyrus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น