เนื้อเพลง Home คำอ่านไทย Brian McKnight

Ooh
( อู้)
Thinking back when we first met
(ติ้งกิง แบ็ค ฮเว็น วี เฟิซท เม็ท)
I remember what you said
(ไอ ริเมมเบอะ ว็อท ยู เซ็ด)
You said you’d never leave me, yeah
(ยู เซ็ด ยูต เนฝเวอะ ลีฝ มี , เย่)
I let go a while of you hand
(ไอ เล็ท โก อะ ฮไวล อ็อฝ ยู แฮ็นด)
Built my castle in the sand
(บิลท มาย แค๊สเซิ่ล อิน เดอะ แซ็นด)
But now I’m reaching out again
(บัท เนา แอม รีชชิง เอ้า อะเกน)
And I’m not letting you go till you
(แอ็นด แอม น็อท เลทดิง ยู โก ทิล ยู)

Hold me, mold me
(โฮลด มี , โมลด มี)
Sometimes I feel so all alone, hmm
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล โซ ออล อะโลน , อึม)
See I gotta find my way back home
(ซี ไอ กอททะ ไฟนด มาย เว แบ็ค โฮม)
So why don’t you
(โซ ฮไว ด้อนท์ ยู)
Shape me, make me, wash me whiter than the snow
(เฌพ มี , เมค มี , ว็อฌ มี วายเดอ แฑ็น เดอะ ซโน)
I gotta find my way back home
(ไอ กอททะ ไฟนด มาย เว แบ็ค โฮม)

Master upon my knees I pray
(มาซเทอะ อุพอน มาย นี ซาย พเร)
I just wanna be the clay
(ไอ จัซท วอนนา บี เดอะ คเล)
Hmm put your arms around me, yeah
(อึม พัท ยุร อาม อะเรานด มี , เย่)
Place my life in your hands
(พเลซ มาย ไลฟ อิน ยุร แฮ็นด)
Lord I know I’m just a man
(ลอด ดาย โน แอม จัซท ดา แม็น)
Know you understand
(โน ยู อันเดิซแทนด)
This time I’m not letting go, till you
(ดีซ ไทม แอม น็อท เลทดิง โก , ทิล ยู)

Anoint me, appoint me
(อะนอยนท มี , แอ็พพอยนท มี)
Sometimes I feel so all alone, oh
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล โซ ออล อะโลน , โอ)
See I gotta find my way back home
(ซี ไอ กอททะ ไฟนด มาย เว แบ็ค โฮม)
So why don’t you
(โซ ฮไว ด้อนท์ ยู)
Chastise me, baptize me
(แช็ซไทส มี , แบพไทส มี)
Wash me whiter than the snow
(ว็อฌ มี วายเดอ แฑ็น เดอะ ซโน)
I gotta find my way
(ไอ กอททะ ไฟนด มาย เว)

Cause I’m lost and alone
(คอส แอม ล็อซท แอ็นด อะโลน)
I’ve been wandering long enough to know
(แอฝ บีน วอนเดอะริง ล็อง อินัฟ ทู โน)
Humbly I search for you
(ฮัมบลิ ไอ เซิช ฟอ ยู)
And I’m not gonna rest till you
(แอ็นด แอม น็อท กอนนะ เร็ซท ทิล ยู)

Choose me, use me
(ชูส มี , ยูซ มี)
Sometimes I feel so all alone
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล โซ ออล อะโลน)
I’m am on my way back home
(แอม แอ็ม ออน มาย เว แบ็ค โฮม)
So why don’t you
(โซ ฮไว ด้อนท์ ยู)
Direct me, bless me
(ดิเรคท มี , บเล็ซ มี)
Wash me whiter than the snow
(ว็อฌ มี วายเดอ แฑ็น เดอะ ซโน)
I am on my way back home
(ไอ แอ็ม ออน มาย เว แบ็ค โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Home คำอ่านไทย Brian McKnight

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น