เนื้อเพลง Lifted คำอ่านไทย Lighthouse Family

I Really Love To Be Alone With Out All The
( ไอ ริแอ็ลลิ ลัฝ ทู บี อะโลน วิฑ เอ้า ดอร์ เดอะ)
Ache And Pain And The April Showers
(เอค แอ็นด เพน แอ็นด ดิ เอพริล เฌาเออะ)
But It Ain’t Long Before I Long For You
(บัท ดิธ เอน ล็อง บิโฟ ไอ ล็อง ฟอ ยู)
Like A Ray Of Hope Coming Through The Blue Moon
(ไลค เก เร อ็อฝ โฮพ คัมอิง ธรู เดอะ บลู มูน)

When It All Gets Dark Again
(ฮเว็น หนิด ออล เก็ท ดาค อะเกน)
The Whole Thing Falls Apart I Guess
(เดอะ โฮล ธิง ฟอล อะพาท ไอ เก็ซ)
It Doesn’t Really Matter ’bout The Rain
(อิท ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ เบาท เดอะ เรน)
Coz We’ll Get Through It Anyway
(คอซ เว็ล เก็ท ธรู อิท เอนอิเว)
We’ll Get Up And Start Again
(เว็ล เก็ท อัพ แอ็นด ซทาท อะเกน)

Coz We Could Be Lifted Lifted Lifted
(คอซ วี เคิด บี ลิฟท ลิฟท ลิฟท)
We Could Be Lifted
(วี เคิด บี ลิฟท)
From The Shadow Lifted
(ฟร็อม เดอะ แฌดโอ ลิฟท)
Oh We Could Be Lifted Up Today
(โอ วี เคิด บี ลิฟท อัพ ทุเด)
Lifted All The Way You And I Forever
(ลิฟท ออล เดอะ เว ยู แอ็นด ดาย เฟาะเรฝเออะ)
Baby Lifted Lifted Lifted Hey Ey Ey
(เบบิ ลิฟท ลิฟท ลิฟท เฮ อาย์อาย์)

It’s Undisturbable The Peace We Found
(อิทซ Undisturbable เดอะ พีซ วี เฟานด)
In A Bright New Space Up Above The Clouds
(อิน อะ ไบร๊ท นยู ซเพซ อัพ อะบัฝ เดอะ คเลาด)
Everything Is Understandable
(เอ๊วี่ติง อีส Understandable)
You Don’t Have To Say Anything Too Loud
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซ เอนอิธิง ทู เลาด)
When All Our Luck Runs Out Again
(ฮเว็น ออล เอ๊า ลัค รัน เอ้า อะเกน)

We’re Brought Back Down To Solid Ground
(เวีย บรอท แบ็ค เดาน ทู ซอลอิด กเรานด)
I Wouldn’t Say I’m Mad About The Rain
(ไอ วูดดึ่น เซ แอม แม็ด อะเบาท เดอะ เรน)
But We’ll Get Through It Anyway
(บัท เว็ล เก็ท ธรู อิท เอนอิเว)
We’ll Get Back To The Start Again
(เว็ล เก็ท แบ็ค ทู เดอะ ซทาท อะเกน)

Coz We Could Be Lifted Lifted Lifted
(คอซ วี เคิด บี ลิฟท ลิฟท ลิฟท)
We Could Be Lifted
(วี เคิด บี ลิฟท)
From The Shadow Lifted
(ฟร็อม เดอะ แฌดโอ ลิฟท)
Oh We Could Be Lifted Up Today
(โอ วี เคิด บี ลิฟท อัพ ทุเด)
Lifted All The Way You And I Forever
(ลิฟท ออล เดอะ เว ยู แอ็นด ดาย เฟาะเรฝเออะ)
Baby Lifted Woh We Could Be Lifted We Could Be Lifted Hey Ey Ey
(เบบิ ลิฟท โว้ วี เคิด บี ลิฟท วี เคิด บี ลิฟท เฮ อาย์อาย์)
Whooooooooo
(Whooooooooo)

We Could Be Lifted We Could Be Lifted We Could Be Lifted You And I Forever
(วี เคิด บี ลิฟท วี เคิด บี ลิฟท วี เคิด บี ลิฟท ยู แอ็นด ดาย เฟาะเรฝเออะ)
We Could Be Lifted We Could Be Lifted Yeah We Could Be Lifted
(วี เคิด บี ลิฟท วี เคิด บี ลิฟท เย่ วี เคิด บี ลิฟท)
We Could Be Lifted Up To New Horizons
(วี เคิด บี ลิฟท อัพ ทู นยู ฮอไร๊ซั่น)

Add Verse In In Here
(แอ็ด เฝิซ อิน อิน เฮียร)

Lifted Lifted Up Today Lifted All The Way Yeah We Could Be Lifted From The Shadow
(ลิฟท ลิฟท อัพ ทุเด ลิฟท ออล เดอะ เว เย่ วี เคิด บี ลิฟท ฟร็อม เดอะ แฌดโอ)
We Could Be Lifted Yeah From The Shadows Yeah We Could Be Lifted To Fade
(วี เคิด บี ลิฟท เย่ ฟร็อม เดอะ แฌดโอ เย่ วี เคิด บี ลิฟท ทู เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lifted คำอ่านไทย Lighthouse Family

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น