เนื้อเพลง Skin คำอ่านไทย Rihanna

[Verse 1:]
( [ เฝิซ วัน : ])
The mood is set,
(เดอะ มูด อีส เซ็ท ,)
So you already know what’s next.
(โซ ยู ออลเรดอิ โน ว็อท เน็คซท)
TV on blast,
(ทีวี ออน บลาซท ,)
Turn it down,
(เทิน หนิด เดาน ,)
Turn it down.
(เทิน หนิด เดาน)
Don’t want it to clash,
(ด้อนท์ ว็อนท ดิธ ทู คแล็ฌ ,)
With my body screaming now.
(วิฑ มาย บอดอิ ซครีมอิง เนา)
I know you hearin’ it,
(ไอ โน ยู เฮียริน หนิด ,)
You got me moaning now.
(ยู ก็อท มี เมานิง เนา)
I got a secret that I wanna show you, oh.
(ไอ ก็อท ดา ซีคเร็ท แดท ไอ วอนนา โฌ ยู , โอ)
I got a secret imma drop em to the floor, oh.
(ไอ ก็อท ดา ซีคเร็ท แอมมา ดร็อพ เอ็ม ทู เดอะ ฟโล , โอ)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
No teasin,
(โน ทีซิน ,)
You waited long enough.
(ยู เวท ล็อง อินัฟ)
Go deep,
(โก ดีพ ,)
Imma throw it at ya,
(แอมมา ธโร อิท แอ็ท ยา ,)
Can’t catch it.
(แค็นท แค็ช อิท)
Don’t hold back,
(ด้อนท์ โฮลด แบ็ค ,)
You know I like it rough.
(ยู โน ไอ ไลค อิท รัฟ)
Know I’m feelin ya, huh.
(โน แอม ฟีลิน ยา , ฮู)
Know you liking it, huh.
(โน ยู ไลคอิง อิท , ฮู)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
So why you standing over there with ya clothes on,
(โซ ฮไว ยู ซแทนดิง โอเฝอะ แดร์ วิฑ ยา คโลฑ ออน ,)
Baby strip down for me,
(เบบิ ซทริพ เดาน ฟอ มี ,)
Go on take em off.
(โก ออน เทค เอ็ม ออฟฟ)
Don’t worry baby,
(ด้อนท์ เวอริ เบบิ ,)
Imma meet you half way,
(แอมมา มีท ยู ฮาล์ฟ เว ,)
Cause I know you wanna see me.
(คอส ไอ โน ยู วอนนา ซี มี)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Almost there,
(ออลโมซท แดร์ ,)
So baby don’t stop what you’re doing.
(โซ เบบิ ด้อนท์ ซท็อพ ว็อท ยัวร์ ดูอิง)

Boy I know you wanna touch.
(บอย ไอ โน ยู วอนนา ทั๊ช)
Breathing down my neck,
(บรีสดิง เดาน มาย เน็ค ,)
I can tell ya wanna –
(ไอ แค็น เท็ล ยา วอนนา)
And now you want it like,
(แอ็นด เนา ยู ว็อนท ดิธ ไลค ,)
Want you to feel it now.
(ว็อนท ยู ทู ฟีล อิท เนา)
I got a secret that I wanna show you, ou.
(ไอ ก็อท ดา ซีคเร็ท แดท ไอ วอนนา โฌ ยู , อู)
I got a secret Imma drop em to the floor, ou.
(ไอ ก็อท ดา ซีคเร็ท แอมมา ดร็อพ เอ็ม ทู เดอะ ฟโล , อู)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
No teasin,
(โน ทีซิน ,)
You waited long enough.
(ยู เวท ล็อง อินัฟ)
Go deep,
(โก ดีพ ,)
Imma throw it at ya,
(แอมมา ธโร อิท แอ็ท ยา ,)
Can’t catch it.
(แค็นท แค็ช อิท)
Don’t hold back,
(ด้อนท์ โฮลด แบ็ค ,)
You know I like it rough.
(ยู โน ไอ ไลค อิท รัฟ)
Know I’m feelin ya, huh.
(โน แอม ฟีลิน ยา , ฮู)
Know you liking it, huh.
(โน ยู ไลคอิง อิท , ฮู)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
So why you standing over there with ya clothes on,
(โซ ฮไว ยู ซแทนดิง โอเฝอะ แดร์ วิฑ ยา คโลฑ ออน ,)
Baby strip down for me,
(เบบิ ซทริพ เดาน ฟอ มี ,)
Go on take em off.
(โก ออน เทค เอ็ม ออฟฟ)
Don’t worry baby,
(ด้อนท์ เวอริ เบบิ ,)
Imma meet you half way,
(แอมมา มีท ยู ฮาล์ฟ เว ,)
Cause I know you wanna see me.
(คอส ไอ โน ยู วอนนา ซี มี)

[Chorus 2:]
([ โครัซ ทู : ])
No heels,
(โน ฮีล ,)
No shirt,
(โน เฌิท ,)
No skirt,
(โน ซเคิท ,)
All I’m in is just skin.
(ออล แอม อิน อีส จัซท ซคิน)
No jeans,
(โน จีน ,)
Take em off,
(เทค เอ็ม ออฟฟ ,)
Wanna feel your skin.
(วอนนา ฟีล ยุร ซคิน)
You a beast, oh.
(ยู อะ บีซท , โอ)
You know that I like that.
(ยู โน แดท ไอ ไลค แดท)
Come on baby,
(คัมมอน เบบิ ,)
All I wanna see you in is just skin.
(ออล ไอ วอนนา ซี ยู อิน อีส จัซท ซคิน)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
All in baby,
(ออล อิน เบบิ ,)
Don’t hold nothing back.
(ด้อนท์ โฮลด นัธติง แบ็ค)
Wanna take control,
(วอนนา เทค ค็อนทโรล ,)
Nothing wrong with that.
(นัธติง ร็อง วิฑ แดท)
Say you liking how I feel,
(เซ ยู ไลคอิง เฮา ไอ ฟีล ,)
Ain’t gotta tell me that.
(เอน กอททะ เท็ล มี แดท)
Just put your skin baby on my skin.
(จัซท พัท ยุร ซคิน เบบิ ออน มาย ซคิน)

[Chorus 2:]
([ โครัซ ทู : ])
No heels,
(โน ฮีล ,)
No shirt,
(โน เฌิท ,)
No skirt,
(โน ซเคิท ,)
All I’m in is just skin.
(ออล แอม อิน อีส จัซท ซคิน)
No jeans,
(โน จีน ,)
Take em off,
(เทค เอ็ม ออฟฟ ,)
Wanna feel your skin.
(วอนนา ฟีล ยุร ซคิน)
You a beast, oh.
(ยู อะ บีซท , โอ)
You know that I like that.
(ยู โน แดท ไอ ไลค แดท)
Come on baby,
(คัมมอน เบบิ ,)
All I wanna see you in is just skin.
(ออล ไอ วอนนา ซี ยู อิน อีส จัซท ซคิน)

No heels,
(โน ฮีล ,)
No shirt,
(โน เฌิท ,)
No skirt,
(โน ซเคิท ,)
All I’m in is just skin.
(ออล แอม อิน อีส จัซท ซคิน)
No jeans,
(โน จีน ,)
Take em off,
(เทค เอ็ม ออฟฟ ,)
Wanna feel your skin.
(วอนนา ฟีล ยุร ซคิน)
You a beast, oh.
(ยู อะ บีซท , โอ)
You know that I like that.
(ยู โน แดท ไอ ไลค แดท)
Come on baby,
(คัมมอน เบบิ ,)
All I wanna see you in is just skin.
(ออล ไอ วอนนา ซี ยู อิน อีส จัซท ซคิน)
All I wanna see you in is just skin.
(ออล ไอ วอนนา ซี ยู อิน อีส จัซท ซคิน)
All I wanna see you in is just skin.
(ออล ไอ วอนนา ซี ยู อิน อีส จัซท ซคิน)
All I wanna see you in
(ออล ไอ วอนนา ซี ยู อิน)
All I wanna see you in is your skin, oh.
(ออล ไอ วอนนา ซี ยู อิน อีส ยุร ซคิน , โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Skin คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น