เนื้อเพลง Holy Diver คำอ่านไทย Killswitch Engage

Hmm-hmmmm
( อึม ฮึม)
Yeah, Yeah
(เย่ , เย่)

Holy Diver
(โฮลิ ไดฝเออะ)
You’ve been down too long in the midnight sea
(ยู๊ฟ บีน เดาน ทู ล็อง อิน เดอะ มิดไนท์ ซี)
Oh, what’s becoming of me?
(โอ , ว็อท บิคัมอิง อ็อฝ มี)

Ride the tiger
(ไรด เดอะ ไทเกอะ)
You can see his stripes but you know he’s clean
(ยู แค็น ซี ฮิส ซทไรพ บัท ยู โน อีส คลีน)
Oh, don’t you see what I mean?
(โอ , ด้อนท์ ยู ซี ว็อท ไอ มีน)

Gotta get away
(กอททะ เก็ท อะเว)
Holy Diver
(โฮลิ ไดฝเออะ)
YEAH
(เย่)
[YEAH]
([ เย่ ])

Shiny diamonds
(ไฌนอิ ไดมันด)
Like the eyes of a cat in the black and blue
(ไลค ดิ ไอ อ็อฝ อะ แค็ท อิน เดอะ บแล็ค แอ็นด บลู)
Something is coming for you – look out!
(ซัมติง อีส คัมอิง ฟอ ยู ลุค เอ้า !)

Race for the morning
(เรซ ฟอ เดอะ มอนิง)
You can hide in the sun ’till you see the light
(ยู แค็น ไฮด อิน เดอะ ซัน ทิล ยู ซี เดอะ ไลท)
Oh, we will pray it’s all right
(โอ , วี วิล พเร อิทซ ซอร์ ไรท)

Gotta get away – get away
(กอททะ เก็ท อะเว เก็ท อะเว)

Between the velvet lies
(บีทวิน เดอะ เฝลเฝ็ท ไล)
There’s a truth that’s hard as steel
(แดร์ ซา ทรูธ แด๊ท ฮาด แอ็ส ซทีล)
The vision never dies
(เดอะ ฝีฉอัน เนฝเวอะ ได)
Life’s a never ending wheel – yeah!
(ไลฟ ซา เนฝเวอะ เอนดิง ฮวีล เย่ !)

Holy Diver
(โฮลิ ไดฝเออะ)
You’re the star of the masquerade
(ยัวร์ เดอะ ซทา อ็อฝ เดอะ มาซเคอะเรด)
No need to look so afraid
(โน นีด ทู ลุค โซ อัฟเรด)

Jump, Jump
(จัมพ , จัมพ)
Jump on the tiger
(จัมพ ออน เดอะ ไทเกอะ)
You can feel his heart but you know he’s mean
(ยู แค็น ฟีล ฮิส ฮาท บัท ยู โน อีส มีน)
Some light can never be seen – yeah!
(ซัม ไลท แค็น เนฝเวอะ บี ซีน เย่ !)

[Solo – Adam D.]
([ โซโล แอดแอ็ม ดี ])

[Holy Diver…]
([ โฮลิ ไดฝเออะ ])
Holy Diver
(โฮลิ ไดฝเออะ)
You’ve been down too long in the midnight sea
(ยู๊ฟ บีน เดาน ทู ล็อง อิน เดอะ มิดไนท์ ซี)
Oh, what’s becoming of me? – No! Yeah!
(โอ , ว็อท บิคัมอิง อ็อฝ มี โน ! เย่ !)

Ride the tiger
(ไรด เดอะ ไทเกอะ)
You can see his stripes but you know he’s clean
(ยู แค็น ซี ฮิส ซทไรพ บัท ยู โน อีส คลีน)
Oh, don’t you see what I mean?
(โอ , ด้อนท์ ยู ซี ว็อท ไอ มีน)

Gotta get away, get away [get away!]
(กอททะ เก็ท อะเว , เก็ท อะเว [ เก็ท อะเว ! ])
Gotta get away, get away – yeah, yeah
(กอททะ เก็ท อะเว , เก็ท อะเว เย่ , เย่)

Holy Diver, sole survivor
(โฮลิ ไดฝเออะ , โซล เซอะไฝฝเออะ)
Your heart is clean
(ยุร ฮาท อีส คลีน)
Yeah, Holy Diver [Holy diver]
(เย่ , โฮลิ ไดฝเออะ [ โฮลิ ไดฝเออะ ])
Holy Diver [Holy Diver]
(โฮลิ ไดฝเออะ [ โฮลิ ไดฝเออะ ])

You’re caught in the middle coming after you, Holy Diver
(ยัวร์ คอท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล คัมอิง อาฟเทอะ ยู , โฮลิ ไดฝเออะ)

Oh, Holy Diver [Holy Diver]
(โอ , โฮลิ ไดฝเออะ [ โฮลิ ไดฝเออะ ])
Get away, get away, get away – come on!
(เก็ท อะเว , เก็ท อะเว , เก็ท อะเว คัมมอน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Holy Diver คำอ่านไทย Killswitch Engage

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น