เนื้อเพลง Words Get In The Way คำอ่านไทย Gloria Estefan

I Realize You’re Seeing Someone New
( ไอ รีแอะไลส ยัวร์ ซีอิง ซัมวัน นยู)
I Don’t Believe She Knows You Like I Do
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ ชี โน ยู ไลค ไก ดู)
Your Temperamental Moody Side The One You Always Try To Hide From Me
(ยุร เทมเพอะระเมนแท็ล มูดอิ ไซด ดิ วัน ยู ออลเว ทไร ทู ไฮด ฟร็อม มี)

But I Know When You Have Some Thing On Your Mind
(บัท ไอ โน ฮเว็น ยู แฮ็ฝ ซัม ธิง ออน ยุร ไมนด)
You’ve Been Trying To Tell Me For The Longest Time
(ยู๊ฟ บีน ทไรอิง ทู เท็ล มี ฟอ เดอะ ลองเกตชฺ ไทม)
And Before You Break My Heart In Two
(แอ็นด บิโฟ ยู บเรค มาย ฮาท อิน ทู)
There’s Something I’ve Been Trying To Say To You
(แดร์ ซัมติง แอฝ บีน ทไรอิง ทู เซ ทู ยู)

But The Words Get In The Way
(บัท เดอะ เวิด เก็ท อิน เดอะ เว)
There’s So Much I Want To Say
(แดร์ โซ มัช ไอ ว็อนท ทู เซ)
But It’s Locked Deep Inside And If You Look In My Eyes
(บัท อิทซ ล็อค ดีพ อีนไซด แอ็นด อิฟ ยู ลุค อิน มาย ไอ)
We Might Fall In Love Again
(วี ไมท ฟอล อิน ลัฝ อะเกน)
I Won’t Even Start To Cry And Before We Say Goodbye
(ไอ ว็อนท อีเฝ็น ซทาท ทู คไร แอ็นด บิโฟ วี เซ กู๊ดบาย)
I Tried To Say I Love You
(ไอ ทไร ทู เซ ไอ ลัฝ ยู)
But The Words Got In The Way
(บัท เดอะ เวิด ก็อท อิน เดอะ เว)

Your Heart Has Always Been An Open Door
(ยุร ฮาท แฮ็ส ออลเว บีน แอน โอเพ็น โด)
But Baby I Don’t Even Know You Any More
(บัท เบบิ ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น โน ยู เอนอิ โม)
And Despite The Fact It’s Hurting Me
(แอ็นด ดิซไพท เดอะ แฟ็คท อิทซ เฮอดิง มี)
I Know The Time Has Come To Set You Free
(ไอ โน เดอะ ไทม แฮ็ส คัม ทู เซ็ท ยู ฟรี)

But The Words Get In The Way
(บัท เดอะ เวิด เก็ท อิน เดอะ เว)
There’s So Much I Want To Say
(แดร์ โซ มัช ไอ ว็อนท ทู เซ)
But It’s Locked Deep Inside And If You Look In My Eyes
(บัท อิทซ ล็อค ดีพ อีนไซด แอ็นด อิฟ ยู ลุค อิน มาย ไอ)
We Might Fall In Love Again
(วี ไมท ฟอล อิน ลัฝ อะเกน)
I Won’t Even Start To Cry And Before We Say Goodbye
(ไอ ว็อนท อีเฝ็น ซทาท ทู คไร แอ็นด บิโฟ วี เซ กู๊ดบาย)
I Tried To Say I Love You But The Words Got In The Way
(ไอ ทไร ทู เซ ไอ ลัฝ ยู บัท เดอะ เวิด ก็อท อิน เดอะ เว)
I’m Trying To Say I Love You
(แอม ทไรอิง ทู เซ ไอ ลัฝ ยู)
But The Words Get In The Way
(บัท เดอะ เวิด เก็ท อิน เดอะ เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Words Get In The Way คำอ่านไทย Gloria Estefan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น